U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Alleen Christus Werk Houdt Stand

Romeinen 4: 18 hij [Abraham] heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn.

God had Abraham nageslacht belooft. Dat zou leven worden uit de dood. Abraham heeft dat geloofd en dat werd uiteindelijk ook de praktische werkelijkheid. In ons leven is het niet veel anders. Laten we wel wezen, je mag gewoon direct uit die genade gaan leven. Toch is het vaak een lange weg van worstelingen totdat we op dat punt komen waar we echt leren alles simpel enkel en alleen uit Gods hand aan te nemen.

Romeinen 4: 25 Hij [Christus] is opgewekt om onze rechtvaardiging
Onze praktische dagelijkse wandel in rechtvaardigheid is gebaseerd op Zijn opstanding uit de doden. Net als de vergeving mogen we ook onze wandel zo uit genade ontvangen uit Zijn hand. Dat is leven uit de dood. Dan zeggen we: Heer, ga Uw gang maar. Ik kan het niet. Doet U het maar.’ Zodra we dat zeggen ondervinden we daadwerkelijk wat er altijd al voor ons aanwezig was. Het nieuwe leven, Christus in ons, zal God verheerlijken in onze dagelijkse wandel. Dat is leven uit genade. Rechtvaardigen op grond van Zijn opstanding.

Abraham had die knecht Eliëzer er niet in hoeven te betrekken. Abraham had die slavin Hagar er niet bij hoeven halen. Abraham had direct toen God verklaarde dat Hij leven uit de dood wilde werken kunnen zeggen dat God Zijn gang mocht gaan. Abraham had een heel ontspannen leven met God kunnen hebben. Maar verklaart God nu, omdat Abraham overal een eigen weggetje voor bedacht, dat het geloofsleven van Abraham niks voorstelt? Het geweldige is dat het positieve, wat God zelf in Abraham bewerkt, bewaard blijft. Dat wordt het getuigenis over Abraham in het Nieuwe Testament.

Dit vind ik echt grandioos. Ik faal zo vaak in mijn leven. Zo vaak zeg ik helemaal niet dat de Heer Zijn gang mag gaan in mijn leven. Zo vaak zoek ik eigen oplossinkjes. God blijft mij daar niet aan herinneren. De vergeving gaat zo ver dat alles wat ik er in eigen kracht aan toegevoegd heb echt concreet is weggedaan. God haalde dat in het Nieuwe Testament over Abraham er niet meer bij.

Het getuigenis van God over Abraham is dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft. God ziet dat geloofsleven dus als een weg van het ene hoogtepunt naar het volgende hoogtepunt. Zo is het ook in jouw en mijn leven. God houdt een score bij. Straks komt de prijsuitreiking.

We kijken uit naar het moment dat we straks voor God zullen staan. Wat zal er dan wel allemaal niet voorbijkomen in die film over mijn leven? Dan kom je op die prijsuitreiking en dan slaat God Zijn arm om je heen en dan zegt Hij: ‘Kijk, daar zag Ik Mijn Zoon, daar zag Ik Mijn Zoon en daar zag Ik Mijn Zoon’. Al die periodes van eigen proberen, al die dalen in mijn geloofsleven, alles is weggedaan.

Als ik dan tegenstribbel dat ik soms toch niet echt vertrouwd heb, verklaart de Heer zelf: ‘Jij hebt wel geloofd’. Al het andere bestaat gewoon niet meer. Op het kruis zijn al onze eigen pogingen tot een eind gekomen. Het is weggedaan. God heeft daar dus al mee afgerekend. Het enige wat blijft staat is wat Christus zelf deed in ons leven.

Daarom zijn we altijd zeker van de behoudenis. Dat is namelijk een werk van genade die, hoe we verder ook geleefd mogen hebben, altijd stand zal houden. Het werk, wat de Heer zelf op die basis van de behoudenis uitwerkt, is geheel Zijn verantwoordelijkheid. Wat wijzelf daaraan kunnen toevoegen is hout, hooi of stro. Dat verbrandt (1 Corinthe 3: 12-15). Wat Christus daarop bouwt houdt stand en daarvoor zullen we bij de prijsuitreiking allemaal lof van God ontvangen (1 Corinthe 4: 5).

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende