U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Tegen Hoop Op Hoop Geloven

Romeinen 4: 18 hij [Abraham] heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn.

Abraham geloofde in een God die in staat is om uit de dood leven te wekken. Moet je nu eens naar die prachtige uitdrukking in vers 18 kijken. Abraham heeft tegen hoop op hoop geloofd. Wat is dus het getuigenis over Abraham in het Nieuwe Testament? Dat is dat hij geloofd heeft. Zijn leven wordt hier gekenmerkt als een leven van vertrouwen op God. Hij had zijn vertrouwen gesteld op de God die uit de dood leven wekt. Maar dan sla ik wel eventjes een paar woorden over. Er staat namelijk bij: ‘tegen hoop op hoop’.

God ziet het geloofsleven van Abraham en natuurlijk ziet God daar dan ook de dalen in dat geloofsleven. Maar is het niet prachtig dat God dit dan beschrijft als ‘tegen hoop op hoop geloven’? God zegt niet dat Abraham het helemaal verknald heeft. Er was veel twijfel bij Abraham en zelfs waren er veel eigen wegen die hij ging. God oordeelt nergens. Wat een genade! Gods beoordeling van ons slappe geloofsleven is een oordeel van genade. Je hebt altijd geloofd, zij het dat het nogal eens tegen hoop op hoop was.

God komt bij Abraham en verzekert hem dat zijn nageslacht zal worden als de sterren van de hemel en als het zand van de aarde. Wat vraagt Abraham dan aan Yahweh in Genesis 15: 2? Hij vraagt of die belofte via zijn knecht Eliëzer mocht lopen. ‘Laat die dan maar mijn erfgenaam zijn’. Denk je nou maar eens in dat jij al 100 jaar oud bent en dat je dan te horen krijgt dat je dan nog eens nageslacht zal krijgen. Zijn lichaam was gestorven schrijft Paulus hier. Dat wil zeggen dat hij geen enkele mogelijkheid meer had om nog voor nageslacht te zorgen. Dat was absoluut uitgesloten gezien zijn hoge leeftijd. De Bijbel beschrijft het dan zo dat de dood daar eigenlijk al was ingetreden.

Abraham geloofde in de God die uit de dood leven kon wekken. Hoe kwam dat nou openbaar? Hij wees op zijn knecht Eliëzer. Die moest die plaats dan maar innemen. Hoe zouden wij dat geloof van Abraham nu beoordelen? Ik veronderstel dat we allemaal met het priemende vingertje naar Abraham zouden wijzen en hem voor een ongelovige houden. We hebben zo lekker makkelijk ons oordeel al klaar. Dat is nou het mooie van genade. God komt niet met een priemend vingertje. Nee, Hij zegt dat Abraham geloofde, zij het tegen hoop op hoop. Wow! Wat is genade toch heerlijk!

Wij kennen zoveel heerlijke waarheden van God. We weten in welke hoge positie God ons in Christus geplaatst heeft. We mogen daar heerlijk in rusten, gewoon van genieten. Ja theoretisch weten we wat God ons allemaal geschonken heeft. Toch komen wij met onze eigen inzet, onze eigen inspanningen, onze eigen werken, alsof God daarvan afhankelijk zou zijn. Geen priemend vingertje van God. Geen enkele veroordeling van God. Nee, genade en genade alleen. Hij zegt: ‘Jij gelooft, zij het tegen hoop op hoop’.

Eliëzer was een oplossing die Abraham wel aansprak. Hij dacht daarmee Gods plannen wel een handje te kunnen helpen. Het was een knecht die Abraham ergens op een slavenmarkt op de kop had getikt. Het was helemaal geen kind van Abraham. Maar Abraham dacht dat, als God belooft dat zijn nageslacht zo groot zal zijn als de sterren van de hemel en als het zand van de zee, dit ook nog eens werkelijkheid moet gaan worden. Hij dacht: ‘in elk geval heb ik al een knecht’. Abraham was gelijk druk bezig een oplossing te bedenken hoe dat dan allemaal verwerkelijkt kon worden.

Voel je hoe jouw oordeel over Abraham alweer dreigt de kop op te steken? ‘Hij gelooft helemaal niet!’ Gods getuigenis over Abraham is dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft.
Dat geloven van Abraham kennen we toch zeker allemaal wel? Het ene moment zeg je: ‘Ja Heer’ en het volgende moment ben je al met je eigen oplossingen bezig. Zo corrigeert God ons telkens opnieuw om Zijn plan van genade in mijn en jouw leven uit te werken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende