U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Doop In Christus

We hebben al heel wat zekerheden langs zien komen. We bezitten de verlossing. We bezitten de vergeving. Dit bezit wordt de bron om uit te putten voor onze praktijk. Maar hoe is dit ons deel geworden?

Christus Met Een Doop Gedoopt
De Heer Jezus was gedreven uit liefde voor jou en mij om die weg naar Golgotha te gaan. Hij heeft Zich helemaal één gemaakt met ons. Daar zien we Hem in de hof van Gethsemané.
Lukas 12: 50 Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is.
Hij roept het daar uit: ‘Ik moet met een doop gedoopt worden’. Je hoort Hem dan helemaal niet zeggen dat Hij dat dan wel eventjes zal doen. Nee, Hij roept het uit: ‘Hoe beklemd het Mij totdat het volbracht is’. We kennen die kreet toch wel? ‘Het Is Volbracht!’
Johannes 19: 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Doop Is Eén Worden Met
Daar in de hof van Gethsemané keek Hij vooruit. Hij zag toen dat Hij Zich volkomen één ging maken met alles wat ik ben, doe, deed en zal doen. Ja, met alles wat jij bent, doet, deed en zal doen. Hij maakte zich één alsof Hijzelf de oorzaak was van die puinhoop in mijn en jouw leven.
Christus Jezus hing daar, maar feitelijk had ik dat mee moeten maken. Dat had jij mee moeten maken. Hij heeft dat vrijwillig op Zich genomen. Dat is dat Hij Zich één maakte in Zijn dood met mij en jou. Daarom riep Hij het uit: ‘Ik moet met een doop gedoopt worden en hoe beklemd het Mij’. Hij was gedreven uit liefde voor jou en mij om Zich zo helemaal één te maken met wie wij allemaal in Adam waren.

Doop Zonder Water
Als wij nadenken over een doop zien we al gelijk een diep bassin of een doopfont. Hoe we het ook bekijken, we denken altijd aan water. Waar de Heer het hier over had was echt niet Zijn doop in de Jordaan. Hij zag Zichzelf hier niet naar Johannes de doper toelopen met de vraag of Hij gedoopt kon worden. Dat was allang gebeurd. Nee, waar Hij naar uitzag was dat Hij Zich één maakte met mij en jou

De Andere Kant
Romeinen 6:8 Aangezien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
Hier tekent Paulus de andere kant. Hier zijn wij met Christus gestorven. Maar dan gebruikt Paulus precies dezelfde uitdrukking.
Romeinen 6: 3 Of weten jullie niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
We zijn in Christus Jezus gedoopt tot in Zijn dood. Dat betekent dus dat dit mes van deze doop aan twee kanten snijdt. Christus heeft zich één gemaakt met ons, maar daarmee zijn wij gelijk ook één gemaakt met Hem.
2 Corinthiërs 5:15 Wij houden het daarvoor, dat, aangezien één voor allen gestorven is, zij dus allemaal gestorven zijn;

Beste mensen, dit werk van de Heer Jezus is op mij toegepast. Heel persoonlijk. Maar we zien hier in de Schrift dus ook dat het op iedereen is toegepast.
2 Corinthiërs 5:15 Aangezien één voor allen gestorven is, zijn zij dus allemaal gestorven;
Dat is wat Christus in Zijn doop heeft uitgewerkt. We zijn door het werk van Christus Jezus tot in Zijn dood gedoopt. Besefte ik dat? Nee, ik besefte niet wat er toen gebeurde, maar God heeft mij toen één gemaakt met Christus in Zijn dood. God heeft jou toen één gemaakt met Christus in Zijn dood. God heeft iedereen toen één gemaakt met Christus in Zijn dood.

Noodzaak Van Bijbels Onderwijs
Juist omdat we vaak niet beseffen wat er heeft plaats gevonden is er het duidelijke onderwijs vanuit de Schrift. Het Woord van God legt ons uit dat zoals Christus Zich één maakte met jou en mij op het kruis van Golgotha, God ook ons zo één gemaakt heeft met de heerlijke gevolgen van dat werk. God wil daar iedereen heel persoonlijk de ogen voor openen.

Zodra ik me dan ook bewust word dat daar op het kruis mijn ik een einde vond, ontstaat er een basis voor een praktisch geloofsleven. Dan ga ik namelijk ook zien dat ik één geworden ben met de Heer in Zijn opstanding. Christus is niet in de dood gebleven. Ik ben met Christus gestorven maar Wie is er opgestaan in mijn leven?
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Jij leeft niet meer, nee, Christus leeft in jou. Voel of ervaar je het niet? Het is toch een feit omdat Christus dat tot stand heeft gebracht!