U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Tot Allen Zonder Onderscheid

Gods nieuws is de Zoon
Gods blijde nieuws is aangaande Zijn Zoon, maar de impact betreft alle mensen. Zijn die mensen nu plotseling toch het wezenlijke onderwerp van Gods evangelie? Nee, Gods Zoon Christus Jezus is en blijft het centrale thema van Gods nieuws, Gods boodschap. Alles en iedereen loopt via de Zoon, maar als we de gerechtigheid van God bezien als het werk van de Zoon, dan zien we ook gelijk het geweldig resultaat voor de mensheid.

Gerechtigheid Van God Tot In Allen
Romeinen 3: 22 Gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, [en over allen] die geloven; want er is geen onderscheid.
Ik heb hier heel bewust iets tussen geplaatst wat wel in de Staten Vertaling staat, maar niet in de NBG vertaling. Dit staat namelijk wel degelijk in de grondtekst en is er dus ten onrechte in de NBG uit weggelaten. Bovendien geeft het iets heel essentieels weer.
De reikwijdte van het resultaat van het werk van de Heer Jezus wordt namelijk in de NBG vertaling beperkt tot hen die geloven, terwijl het resultaat van het werk van Christus in werkelijkheid onbegrensd is. De genade van God kent geen grenzen en strekt zich heel letterlijk uit tot in allen.
Het genot van die gerechtigheid is er als je het ook gelooft. Dat genot wordt uitgedrukt met de woorden ‘over allen die geloven’.

God Discrimineert Niet
Dat het resultaat van het werk van Christus niet iets is voor een selectief groepje of een bepaalde kerk blijkt ook heel helder uit die laatste woorden van deze tekst, dat daarin geen onderscheid is. Het resultaat heeft zijn uitwerking tot in allen zonder onderscheid.
1 Timotheus 2: 4 God wil, dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen.
Dat is het verlangen van God. Zou dat dan begrensd zijn? Zou daar dan onderscheid zijn? Nee, de gerechtigheid van God is door het geloof van Jezus Christus tot in allen zonder onderscheid. Het genot daarvan komt als je er ook je vertrouwen op stelt, oftewel over allen die geloven. Als je dus erkent dat de Heer Jezus dat volle werk op het kruis tot stand heeft gebracht komt dat genot ervan ook over jou.

Redding En Kennis
1 Timotheus 2: 4 God wil, dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen.
God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Die twee dingen: 1/ gered worden en 2/ kennis van de waarheid, zijn een eenheid. Een eenheid waarin? In de wil van God.

Iedereen gered?
Als God wil dat alle mensen gered, worden ze dan ook gered? Jazeker. Wie kan de wil van God weerstaan? Die zou daarmee dan groter, sterker en machtiger dan God zijn. Die zou dan wezenlijk voor de waarachtige god moeten doorgaan. Maar die persoon is er niet. God is de enige Soevereine, de enige Almachtige.

Kennis van de waarheid bij iedereen?
Als God wil dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen, zullen dan ook concreet alle mensen tot kennis van de waarheid komen? Opnieuw vraag ik wie de wil van God kan weerstaan.

Wat is dat dan? Die kennis van waarheid!
Johannes 18: 38 Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid?
Johannes 14: 6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Het is dus niet alleen maar dat de Zoon door Zijn werk jouw Redder en jouw Leven is, maar dat jij je nu ook heel duidelijk bewust bent dat Hij jouw Redder en jouw Leven is, met alle consequenties van dien. Het geloof van de Zoon, waardoor jij net als iedereen gerechtvaardigd bent, werkt dus dat geloof in jou ook uit. Daarom zegt Paulus hier: ‘tot in allen en over allen die geloven’. Wat een rijkdom!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende