U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Doel Van De Wet

De Wet Getuigt
Romeinen 3: 21 – 22 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus,
De wet en de profeten getuigen van dit openbaar komen van die gerechtigheid van God. Toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha uitriep ‘Tetelestai’, oftewel ‘Het Is Volbracht’, toen heeft Hij daarmee de wet vervuld.

De Wet Vervullen
Mattheus 5: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
De Heer Jezus was niet gekomen om de wet te ontbinden. Nog steeds wordt dat veel gedacht, zeker in evangelische kringen. Hij is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om haar te vervullen. Dat ‘vervullen’ betekent ‘helemaal vol maken’. De Heer Jezus heeft de wet dus compleet gemaakt. Hoe? Nou, de wet getuigde van dit openbaar komen van de gerechtigheid van God. We kijken nogal eens volkomen verkeerd tegen deze wet aan, die God aan het volk Israël heeft gegeven. We doen dan alsof alleen het Nieuwe Testament een praktisch boek is. Het Oude Testament zien we dan alleen nog als geschiedenisles. Zo zit het niet in elkaar.

Het Getuigenis Van De Wet
Toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde probeerden de Farizeeën Hem nogal eens te verleiden tot het doen van uitspraken. Zij baseerden hun hele denken, doen en laten op de wet. De Heer Jezus legde bij hen de vinger op de zere plek.
Johannes 5: 39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,
Als deze geestelijke klasse van het volk Israël zich dus op de wet baseert ondergraaft de Heer die grondslag van de wet niet. Zij menen daarin eeuwig leven te bezitten. De Heer erkent die basis volkomen en geeft dan ook het argument. De wet en de profeten, oftewel de Schriften, zijn het die van Hem getuigen.

Roemen In De Wet
De fout van de Farizeeën was niet dat zij de wet bezaten en ermee werkten. De fout zat hem in de manier waarop ze met die wet omgingen. Ze zetten de regels en geboden onder elkaar en begonnen dan het lijstje af te vinken: ‘Dat doe ik, dat doe ik, dat doe ik’. Hun omgang met de wet was precies eender als wat het joodse volk deed toen het de wet ontving.
Exodus 19: 8 En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen.
Dit is exact de houding van de Farizeeën. ‘Kijk, weer een vinkje erbij. Dat hebben wij toch maar weer gedaan!’ Ze roemden in het volbrengen van de wet in hun eigen kracht. Dat betekent dat ze pochten op hun eigen inspanningen. Ze sloegen zich op de borst van trots.

Het Trouwboekje: De Wet
Door de manier waarop ze met de wet omgingen, gingen ze voorbij aan het wezenlijke van die wet.
Johannes 5: 39 deze zijn het, welke van Mij getuigen,
God is een huwelijk aangegaan met het volk waar Hij enorm veel van houdt, het volk Israël. Zoals het gebruikelijk is dat je een trouwboekje krijgt als je met elkaar in het huwelijk treedt, zo heeft Israël ook haar trouwboekje, de wet, ontvangen. Dat trouwboekje drukt de zekerheid van de relatie weer en tevens vond Israël daarin de plannen van haar Echtgenoot hoe die relatie verder zou verlopen. Daar op de berg heeft Yahweh Zijn vrouw dit trouwboekje overhandigd: de wet. Daarin kon het volk de plannen van Yahweh ontdekken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende