U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onthulling Van Gods Gerechtigheid

Onze menselijke gerechtigheid
Wat mogen we blij zijn dat de blijde boodschap van God helemaal de Zoon alleen tot onderwerp heeft! Het evangelie van God is aangaande de Zoon. Waarom zouden we daar blij over moeten zijn? Nou, we hebben in de eerste drie hoofdstukken een uitstalling van de gerechtigheid van ons mensen gezien. Elke mond is nu wel gestopt. Als we bij ons mensen echt naar gerechtigheid zoeken, dan zijn we nu wel in die eerste drie hoofdstukken met stomheid geslagen. Maar het evangelie is niet aangaande de mens. Het evangelie is aangaande de Zoon! En daar verschijnt opeens echte gerechtigheid, namelijk gerechtigheid van God.

Romeinen 3: 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,
Het kunstwerk is onthult. Het doek is eraf gegleden. Alles is in zijn volle glorie zichtbaar. Zo is de gerechtigheid van God openbaar geworden.

Moest Het Kruis?
Wat is er op het kruis gebeurd met de Zoon van God? Daar is Gods rechtvaardigheid openbaar geworden. Ik moet zeggen dat ikzelf daar vroeger een totaal foutieve, misschien kan je zelfs wel zeggen een godslasterlijke voorstelling van gegeven heb door te leren dat Gods woede over de zonde daar moest uittieren. Gods gerechtigheid moest volgens mijn oude voorstelling van zaken daar bevredigd worden. Wat een triest menselijk idee!

In Adam/In Christus
Nee, geen voorstelling van God als een tiran die zijn emoties niet in bedwang heeft. Laten we a.u.b. blijven bij wat de Schrift leert! Daar zien we een God die in Christus een eind maakte aan de mens in Adam. Naar die mens in Adam kijkend is er uitsluitend ongerechtigheid te zien. Maar dat ging op het kruis de dood in. Daar op het kruis heeft de Heer zich volledig één gemaakt met ons, mensen. We zijn met Christus gestorven en met Christus opgewekt. In Adam dood. In Christus levend.

Onze menselijke oordelen
Vanuit ons menselijk oordeel zouden wij nooit gekozen hebben voor zo´n rigoureuze aanpak van de hele mensheid in Christus de dood in en in Christus weer levend gemaakt. Wij hadden al die missers van de mensen wel door de vingers gezien, maar dan hadden we ook geaccepteerd dat alles onveranderd bleef. We zouden dan ook alles afrekenen naar de maatstaf van ons eigen falen. Onze “Ik” in Adam zou dan altijd rechtop zijn blijven staan. We komen dan ook met onze eigen oordelen. Mensen die net zo oppervlakkig falen als wij kunnen er dan wel mee door. Moordenaars, criminelen, laat staan mensen zoals Hitler, Osama Bin Laden, Erdogan, Poetin of zelfs Donald Trump, die vallen dan vanzelfsprekend buiten onze eigen maatstaven van gerechtigheid en zullen dus een veroordeling, reprimande of ereonderscheiding van ons krijgen. Alles rekenen we af naar onze eigen gerechtigheid en laten we wel zijn, zo verwachten we dan ook dat God rekening houdt met onze maatstaven van gerechtigheid. Dat is nou eenmaal ons oordeel als een mens in Adam.

Een Heilig God Zoekt Contact (en Hij vindt en herstelt dat contact)
God is heilig, rechtvaardig en onberispelijk. Aan God is echt geen enkel foutje of smetje te bespeuren. Toch leeft er in het hart van God het intense verlangen om contact met ons te hebben. Hij wil ons aan Zijn hart hebben. Hij wordt gedreven door wat Hijzelf in wezen is, namelijk Liefde. Tegelijkertijd is Hij rechtvaardig. Tegelijkertijd is Hij licht. In Hem is totaal geen duisternis. Kan dat samengaan?

Genade = God, die zich openbaart in Zijn geliefde Zoon
God zou mij toch zeker voor altijd moeten verwerpen? Ik had het zo verknoeid. Daar kan God toch nooit contact mee hebben? Nee, God wil Hij mij aan Zijn hart hebben! Zijn liefde en gerechtigheid komt op het kruis bij elkaar. Dat is genade!
God openbaart Zich in Zijn Zoon. Niemand kan God zien omdat God Geest is. Maar God openbaart Zich in Zijn Zoon. De Zoon van God heeft Zich volkomen één gemaakt met mij. Dat Hij zo ver ging kan ik met mijn menselijk verstand niet bevatten. Alle heerlijkheid heeft Hij afgelegd om die weg naar het kruis te gaan. God ziet jou nu en Hij ziet mij nu, ja Hij ziet Hitler en Poetin (en de hele rest) nu als volmaakte mensen in Zijn geliefde Zoon, in Christus Jezus. Zo ziet Hij elk mens in Christus. Hoe is dit nu in hemelsnaam mogelijk?

Gods Rechtvaardigheid NU! Onthuld
Romeinen 3: 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,
Het gordijn is open geschoven en daar zien we de gerechtigheid van God staan in al Zijn heerlijkheid. Niet in de toekomst, maar zoals Paulus het hier zegt: “Thans”. De gerechtigheid van God is NU! openbaar gekomen. Dat “NU!” is tweeduizend jaar geleden begonnen en duurt nog steeds voort. Voor de komst van de Heer Jezus werd er wel al van gesproken, maar ze was nog niet openbaar gemaakt zoals in de tegenwoordige tijd.

Gerechtigheid van God tegenover die van de mens
Het is de gerechtigheid van God, niet de gerechtigheid door God of iets dergelijks. Neen, deze gerechtigheid is van God, deze gerechtigheid hoort bij God, God is gerechtigheid.
Deze gerechtigheid van God staat tegenover die gerechtigheid van de mens, waar we tot nu toe zo over doorgedacht hebben in die eerste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief. Geen mens kan zelf rechtvaardig worden; we kunnen nog zoveel goed doen en nog zoveel trachten de wet te volbrengen, uiteindelijk brengt het ons geen gerechtigheid. De gerechtigheid van de mens schiet te kort. Gods gerechtigheid is een gerechtigheid die je nooit zult kunnen verdienen, je kunt hem alleen ontvangen, cadeau krijgen.

Gerechtigheid van God, zoals we die tot nu toe al in de Romeinenbrief tegengekomen zijn:
Romeinen 1:17 Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot in geloof
Romeinen 3:5 Als nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen?
Romeinen 3:22 Gerechtigheid van God door geloof van Jezus Christus tot in allen en voor allen die geloven.

Tegengestelde gerechtigheden
De gerechtigheid van God is dus gigantisch in tegenstelling tot onze eigen gerechtigheid.
Romeinen 3: 23 Allen hebben gezondigd en komen te kort aan de eer van God.
We halen het niet op eigen kracht, maar dan…
Romeinen 3: 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.
Het is een geschenk dat ons gegeven wordt op grond van het geloof van Christus Jezus. Niet op grond van ons geloof, zoals de meeste bijbelvertalers ons willen doen geloven. In de grondtekst staat in vers 22 door het geloof van Jezus Christus. Zou het anders zijn, dan zouden wij zelf iets moeten doen om de gerechtigheid te ontvangen, nl geloven en dan zou het geen genade meer zijn, maar eigen werk.

Gods gerechtigheid op grond van geloof tot in geloof
Deze gerechtigheid van God wordt dus volgens Romeinen 1:17 daarin geopenbaard op grond van geloof tot in geloof.
Dat eerste geloof is het geloof van Christus Jezus en dat geloof werkt ons geloof in Christus Jezus uit. Dat tweede geloof is dus een gave van God zoals we lezen in Efeze 2:8-9.

Gerechtigheid van God onthuld
Thans, 2.000 jaar terug, is die grandioze gerechtigheid van God openbaar gemaakt. Het is onthult. Zie je hoe gerechtigheid, liefde en genade bij God op één lijn staan en niet tegenover elkaar, zoals veel leraren telkens opnieuw ons wijs proberen te maken met de opmerking: “Ja, jullie hebben het maar over de liefde van God, maar er is ook nog zo iets als Gods gerechtigheid!” Jazeker, die is er ook en die is grandioos onthuld 2.000 jaar terug. Prijst God!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende