U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Veroordeling In De Rechtszaal

Romeinen 3: 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
Alle mensen hebben gezondigd en alle mensen schieten dus tekort aan de eer van God. Maar hierna barst Paulus gelijk weer uit met één brok blij nieuws. Dan begint hij ook nog eens met de woorden ‘om niet’, oftewel: dat blijde nieuws is gratis. Het is puur genade.

Feest Van Genade
Romeinen 3: 24 – 30 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof.

In De Rechtszaal
Romeinen 3: 19 alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God,
Alle mond is gestopt en de hele wereld is strafwaardig. We zitten hier als het ware in de rechtszaal waar het vonnis al is uitgesproken. ‘Schuldig’ staat er op ons vonnis en we hebben niets meer in te brengen. We zitten daar met gebogen hoofden want we weten: we zijn schuldig.

Alle – Collectief / Mond - Individueel
Er staat hier nergens dat alle monden gestopt zijn. Het is dus geen collectieve zaak. Nee, alle mond (enkelvoud) gestopt. We voelen ons ieder heel persoonlijk aangesproken. Ik weet dus dat ik strafwaardig sta voor God. Jij weet dat jij strafwaardig staat voor God. Ook al worden we allemaal aangesproken in het woordje ‘alle’, toch is het door dat enkelvoudig woord ‘mond’ een heel persoonlijk bewustzijn van het feit dat ik aangesproken word. Ik heb dat oordeel verdiend dat daar op de Persoon van de Heer Jezus is uitgewoed. Hij heeft de straf gedragen die ik verdiend had. Ik was schuldig. Daarvoor hoef ik niet meer naar mijn buurman te kijken, want ik weet dat ik het zo verknoeid heb. Alle mond gestopt. Ik heb geen enkel argument meer over. Stilte in de rechtszaal.

Wanhopig
Het zou toch verschrikkelijk zijn als het daar zou stoppen. Je zou toch wanhopig worden als je dit allemaal leest. Niemand rechtvaardig, niemand die God ernstig zoekt. Niemand, ik dus ook niet.

Daar Stopt Het Gelukkig Niet
Romeinen 3: 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,
God heeft het gordijn helemaal open gegooid en Zijn gerechtigheid komt openbaar. Dit openbaar worden kan je vergelijken met het onthullen van een kunstwerk.

Onthulling
Het kunstwerk is eerst helemaal bekleed met een doek. Het wachten is op de burgemeester en wethouders en andere hooggeplaatsten. De voornaamste van het gezelschap zal het lint doorknippen, waardoor het doek van het kunstwerk afglijdt. Dan zie je ineens wat al die tijd verborgen was gebleven. Dat is in zijn volle werkelijkheid de betekenis van openbaar worden.
Wat dat voor de gerechtigheid van God inhoudt komen we in het volgende artikel aan de weet.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende