U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zondaren Ontvangen Vergeving

Evangelie aangaande Gods Zoon
Het blijde nieuws van God is altijd aangaande Zijn Zoon. Christus Jezus staat daarin centraal. Wordt er een boodschap gebracht en Hij staat daar niet centraal in, dan is het niet het evangelie. Zo simpel is het. Die Zoon van God heeft het alles volbracht! Het uitgangspunt waar we telkens weer uit mogen leven bestaat uit slechts drie woorden: Het is volbracht.
Johannes 19: 30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!

Het is volbracht!
Het is absoluut niet alsof ik of jij iets volbracht hebben. Nee, Christus heeft alles volbracht. Alles is in kannen en kruiken. De Heer zelf heeft op het kruis van Golgotha alles geregeld. Hij heeft de weg gebaand waardoor we aan het hart van God de Vader zijn terecht gekomen. Op die manier is de mens Christus Jezus de enige Middelaar tussen God en mensen.

Vaste Zekerheid In Christus Jezus Alleen
Als we nadenken over vergeving mogen we daarbij volle zekerheid bezitten dat die vergeving tot stand is gebracht. Natuurlijk, met onze emoties en zelfs met onze inzichten begrijpen we deze zaken niet ten volle. Onze zekerheid is ook niet gebaseerd op onze inzichten. Onze inzichten schieten zo vaak tekort. Onze zekerheid is gefundeerd op de opgestane en verheerlijkte Heer. Het ligt niet vast in ons voelen of ons kennen maar in de Heer zelf. Hij is voor mij gestorven. Hij is voor mij naar dat kruis gegaan. Hij had mij zo lief.

Allen Zondaars
Als we in de brieven van Paulus lezen wat het Evangelie inhoudt worden we in de eerste plaats geconfronteerd met het feit dat we zondaren zijn, allemaal. In onze relatie tot God hebben we het allemaal stuk voor stuk verprutst. Feitelijk wordt het leven van de hele mensheid gekenmerkt door opstand tegen een heilig en rechtvaardig God. In Romeinen hoofdstuk één tot en met drie zijn we de verschillende groepen tegengekomen. We zagen dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt of je nu diep in de goot ligt, of dat je keurig netjes door het leven gaat, of zelfs dat je vroom en godsdienstig bent. Allemaal hebben we het verknald. Zondaars, zo heet dat Bijbels.

Zonder Genade, Naakt Voor God
Uiteindelijk maakt het totaal geen enkel verschil hoe je uiterlijk gedrag is zonder de genade die alleen te vinden is in de Persoon van de Heer Jezus Christus. Nee, we kunnen niet in onze eigen kracht voor een heilig en rechtvaardig God staan. We hebben ten opzichte van Hem gefaald en we blijven in onze pogingen als mens in Adam ook telkens opnieuw falen. We zijn echt allemaal afhankelijk van de genade van God alleen. We staan naakt voor die heilige God. Al onze goede gedragingen (of dat nou moord is of een prima volgens het boekje bekering met een keurig nette kerkgang daarop volgend), al onze gedragingen zijn in Adam als de kleren van de keizer. We blijken niets aan te hebben.

Om Wanhopig Van Te Worden
Romeinen 3: 19 – 20 Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hen spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.
Als je dit eerlijk leest zou je toch wanhopig worden?

Paulus stopt hier gelukkig niet. Hij komt met blij nieuws.
Romeinen 3: 21 – 23 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot in echt alle mensen en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Genade tot in alle mensen
Bij dat laatste ‘allen hebben gezondigd’ schakelt Paulus weer even terug naar het eerdere feit dat alle mond gestopt wordt en de hele wereld strafwaardig is voor God. De mens derft de heerlijkheid van God. Dat wil zeggen dat de mens tekort komt aan de eer van God. Daar helpt geen moedertje lief aan, zegt het spreekwoord dan. Ik zou dan zeggen dat zelfs geen enkel vroom en godsdienstig gedrag daaraan helpt. Het enige dat werkelijk helpt is Gods overvloeiende rijkdom aan genade, dat hier in dit gedeelte onder woorden gebracht wordt als het geloof van Jezus Christus dat reikt tot in echt alle mensen en waar nu de gelovigen al van genieten. Wat een heerlijke boodschap aangaande de Zoon!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende