U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Beter Leren Kennen

Een enorme drang, namelijk de liefde van Christus zelf, kenmerkte de dienst van Paulus, maar nergens was er dwang.
2 Corinthe 5: 14-15 De liefde van Christus dringt ons, juist omdat we het zo bekijken dat Eén voor allen gestorven is, dus zijn ze allemaal gestorven. Hij is voor iedereen gestorven,

Paulus ultieme verlangen was om de Heer steeds beter te leren kennen. Die kennis was de bron van zijn drang om mensen in aanraking te brengen met die Heer.
Filippi 3: 10 Dit alles om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

Voorbeeld Uit Mijn Eigen Huwelijk (Ik weet het: een zwak voorbeeld)
Ik ben met Machtelt getrouwd. Ik ken haar. Toch heb ik het verlangen om haar steeds beter te leren kennen. Vreemd hè? Dat is wat liefde uitwerkt. Om haar beter te leren kennen ga ik niet naar de huisarts toe met de vraag om een medisch overzicht van Machtelt te krijgen. Nee, ik heb zelf een persoonlijke relatie met mijn vrouw. Ik wil weten waar ze van houdt. Ik wil weten wat haar plezier doet en wat haar pijn doet. Ik wil alles over haar weten. Dat is liefhebben. Ik wil haar steeds beter leren kennen.

Voorbeeld: Christus En De Gemeente
Dat liefhebben gaat zo ver dat Paulus in Efeze 5 een plaatje van de liefde van de man tekent zoals Christus de Gemeente heeft liefgehad. Die liefde betekent dat Christus Zichzelf volkomen vernederde, ja de dood inging om haar aan Zijn hart te hebben. Hij wilde haar smetteloos, rein voor Zich stellen. Dat is nou die liefde van Christus, waarvan Paulus zegt dat die hem drong. Paulus tekent daar de liefde van de man voor zijn vrouw als iets dat daar mee overeen stemt. Dan verlang je er toch vanzelfsprekend naar om haar steeds beter te leren kennen? Dan is daar toch helemaal niet meer die houding van “Ik moet er vandaag maar weer hard tegenaan anders doe ik het weer niet goed voor mijn vrouw”? Je zoekt niet naar de juiste regeltjes om bij je vrouw in een goed blaadje te komen. Nee, de liefde dringt je. Dan is het een vanzelfsprekende prioriteit in je leven dat je je werkelijk in je vrouw verdiept. Je wilt je met haar volkomen bezig houden.

Christus: Onze Bron
Wanneer wij de Heer Jezus hebben leren kennen en Hem de leiding in ons leven willen geven, dan is bij ons ook de wens om Hem beter te leren kennen. (Even tussen haakjes: Het grappige is dat Hij altijd de leiding heeft, maar ik spreek nu eventjes vanuit onze eigen beleving) Onze drijfveer als we mensen met het evangelie willen bereiken is deze drijfveer: Hem beter te leren kennen. Dan strekken we ons uit naar de bron van ons leven. We willen dan steeds meer van Hem leren kennen, die ons leven is.

Onze Plaats In Christus Boven Alles
We kunnen op grond van de Bijbel weten dat we met Hem zijn opgewekt, dat we met Hem gezet zijn boven alle heerschappij, dat we eigenlijk boven alle aardse omstandigheden zijn uitgetild.

Voorbeeld Van Petrus Op De Golven
De geschiedenis van Petrus die wandelt op de golven is een mooi plaatje van deze waarheid. Petrus ziet de Heer over de golven naar hun bootje toelopen. Hij zegt dan tegen de Heer: ‘Roep me, dat ik over de golven naar U toe kan komen’. Die golven zou je met al die verschrikkelijke toestanden op onze aarde kunnen vergelijken. Die golven zijn geen huizenhoge golven, maar bij een stevige storm kunnen ze wel hoogten bereiken van flatgebouwen of wolkenkrabbers. Petrus wordt bovenop die golven geplaatst. Hij stond daar op gelijke hoogte met de Heer. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen wat het is om over de golven te lopen, maar dat gebeurde daar dus. Dit is feitelijk in beeld wat er met ons gebeurd is doordat we één gemaakt zijn met een opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. We zijn op gelijke hoogte met de Heer geplaatst.

Actief Vanuit De Bron
Hem leren kennen. Is je hart volkomen gericht op die levende Heer, die jouw leven geworden is? Wil je Hem steeds beter leren kennen? Verdiep je maar heerlijk in Hem. Hij houdt zich wel bezig met die verloren zondaren. O ja, Hij gebruikt jou daar ook nog eens voor. Hij bereikt het verlorene en voor jou is het dat je merkt dat het opeens Zijn liefde is die jou dringt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende