U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Drang Van Gods Genade

Hoe gaan wij als gelovigen met de ongelovige om? Hoe spreken we hem aan?

Verkeerde Aanpak?
Wat doen we als we alleen maar volgens schema uit Paulus brief aan Rome handelen met zo’n man of vrouw die in de goot ligt en dan hier zien staan: ‘Alle mensen hebben gezondigd’? We lezen dat aan die man voor en voegen er nog even aan toe: ‘Je keel is een open graf. Met jouw mond pleeg je bedrog. Addergif zit er onder jouw tong. Je mond is vol van vloek en bitterheid. Mocht je nog ooit op je voeten kunnen staan, dan gaan ze er hard vandoor om dood en ellende te veroorzaken.’ Nou geweldige hulp, hoor. Die jongen zit juist al helemaal vast in dat probleem.

Ga je zelf aan de slag of geloof je dat God werkt?
Wij weten echt niet altijd waar iemand geestelijk staat. Maar God weet dat wel. God wil je door Zijn Geest gebruiken als je met zo’n persoon in aanraking komt. De bedoeling is om de ander bij de Heer te bepalen. Dat is echt iets totaal anders als dat we alles zo goed volgens schema weten af te draaien.

Het Kennen Zonder De Bijbelse Terminologie
Wij zijn misschien van mening dat de ander eerst goed onderwezen moet worden in het feit dat voor het heil eerst de verdorvenheid komt. Maar er lopen zoveel mensen rond die dat maar al te goed aan den lijve kennen zonder die Bijbelse termen hiervoor ook maar enigszins te verstaan. We moeten ons bewust zijn dat wij met die Bijbelse termen zo makkelijk iemand de grond in kunnen boren. Beseffen we dat het God is, die geloof schenkt? Beseffen we dat het God is, die aan harten werkt? Beseffen we dat God zelfs al alles in Zijn geliefde Zoon tot stand heeft gebracht om die persoon aan Zijn hart te hebben en dat die persoon dus ook op Gods tijd daar komt.

Afhankelijk Zijn Van Zijn Genade
Misschien dat als je met die keurig morele mens wordt geconfronteerd dat de Heer dan juist wel die weg wil gaan. Het gaat erom dat we in onze gemeenschap met Heer leren om afhankelijk te zijn van wat Hij wil werken. Zijn liefde gaat zondermeer uit naar het verlorene. Jazeker, Hij wil mij en jou daarvoor gebruiken. De Heer is op zoek naar het verlorene om het te vinden en het te redden. Hij brengt die persoon dan ook aan Zijn hart.
Wees je ervan bewust dat als je alleen maar de Bijbel hanteert als een letter om dat op een persoon te dumpen, je daarmee feitelijk zo’n persoon aan het stenigen bent. Het gaat erom dat God jou persoonlijk met Zijn genade gebruikt. Jij mag Gods plan van liefde, genade en gerechtigheid aan de ander doorgeven. Wat een voorrecht dat God in Zijn genade iedereen gebruikt!

Genade Dringt
2 Corinthe 5: 14 Want de liefde van Christus dringt ons
Die drang van de liefde van Christus komt voort uit Paulus kennen van die overvloeiende rijkdommen van Gods genade. Het was de genade die Paulus zo goed persoonlijk kende die dit alles bij hem uitwerkte. Paulus kende die opgestane en verheerlijkte Heer en hij was daar, als het ware, nog niet tevreden mee.

De Heer Steeds Meer Leren Kennen
Filippi 3: 10 Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding.
De drang van Paulus was om God steeds beter te leren kennen. Wij zouden misschien vol verbazing zeggen: ‘maar Paulus, jij kent de Heer toch?’ We zien nogal eens ons “tot geloof komen” als zo´n krachtige daad dat we daardoor in één klap God helemaal kennen. Nou, in de eerste plaats is het geen krachtige daad van ons. De Heer zelf heeft dat geloof in ons gewerkt. Wat we zouden kunnen zeggen is dat we vanaf dat moment iets kennen van de Heer. Maar dan zien we Paulus en die jaagt naar het doel om Hem te kennen. Het doel in Paulus leven is die opgestane en verheerlijkte Heer. Hij wil Hem steeds beter kennen. Dat is de gezindheid wat het hele leven van Paulus doordrenkt. Dat is stukken meer dan dat ik alle waarheden uit de Bijbel op een rijtje weet te zetten.

Genade Werkt Door De Bron Van Genade: Christus
Paulus drang om mensen met Gods genade te confronteren kwam voort uit het kennen van de Heer. Daar bij de Heer, daar heb je die overvloeiende bron van genade. Die bron, die motor in het leven is er ook voor jou en mij. Die bron, Christus in jou, die werkt een drang in je leven om die rijkdom met anderen te delen. Niet omdat het moet, maar omdat je niet anders kan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende