U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Echt Alles Is Vergeven

In het eerste hoofdstuk ontdekten we al dat Paulus het evangelie in de brief aan de Romeinen systematisch gaat uitleggen. Dat blijde nieuws draait maar om één Persoon: Christus Jezus, Gods Zoon.

Alles Vergeven?
De hele vraag waar we mee begonnen waren: Is echt alles vergeven? Is echt alles nu weggedaan? Is alles wat ik fout doe of wat ik fout gedaan heb of zelfs wat ik nog fout ga doen, is dat allemaal nu echt al weggedaan? We zullen merken dat die vragen in de eerste vijf hoofdstukken van de Romeinenbrief allemaal behandeld zullen worden.

Eerst Het Echte Antwoord
Voordat God Zijn plannen met Zijn Zoon in jouw en mijn leven kan uitwerken moeten we eerst klaarkomen met deze vragen. Zolang ik blijf wroeten in mijn eigen pogingen en activiteiten, zolang ik blijf worstelen met al deze vragen, zolang zullen mijn ogen ook niet open staan voor Gods werk om het beeld van Zijn Zoon in mij openbaren. Heel feitelijk ben ik me dan namelijk nog steeds niet bewust dat daar op het kruis een eind gekomen is aan wie ik ben in mijn eigen kracht.

Voorwaardelijke Vergeving?
Maar God stelt toch ook voorwaarden in je leven waardoor Hij daadwerkelijk vergeven kan? Als mijn leven niet in overeenstemming is met Zijn eisen, hoe kan Hij mij dan ooit vergeven? Er staat toch: ‘vergeef ons onze schuld gelijk wij de ander hun schuld vergeven?’

Het Vertekende Beeld
Efeze 4: 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Hier staat heel letterlijk dat God in Christus ons vergeving geschonken heeft. Dat is dus een voldongen feit. Om bij ons onderwerp te blijven ga ik even eraan voorbij dat hier niet het gewone Griekse woord voor “vergeven” gebruikt wordt, dat “losmaken” betekent. Hier wordt het Griekse woord “charizomai” gebruikt, dat nog veel verder gaat en wijst op de volledige doorwerking van Gods genade. Maar we slaan dit even over om het antwoord op al die vragen te kunnen vinden.

Het is een voldongen feit dat God ons nu reeds vergeving geschonken heeft. Punt uit! We lezen deze tekst echter vaak op een bepaalde manier. We hebben vanuit onze eigen insteek onszelf aangeleerd om het zo te lezen: ‘Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en elkaar vergevend, anders kan God jou in Christus geen vergeving schenken’. Zo vertekend lezen we dat inmiddels al. Maar dat staat er niet! Er staat: ‘elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft’. Er is dus allang een werk tot stand gebracht wat helemaal compleet is. Je hebt dus alles al ontvangen. Het totaal pakket van Gods vergeving is jouw deel.

We Bezitten De Verlossing
Efeze 1: 7 En in Hem (Christus Jezus) hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade,
We bezitten die verlossing. Wat is dat? Wat is die verlossing? De vergeving van de overtredingen. Dat bezitten we. We mogen dus zeggen: Dank u wel Heer! Ik voel het misschien niet. Ik ervaar het momenteel misschien helemaal niet. Dat maakt het echter niet minder waar. Als er dus staat dat we de verlossing bezitten dan mag ik datgene wat ik voel, wat ik meemaak, wat ik ervaar, onderwerpen aan het gezag van dat Woord van God.

Onze Bron Voor De Praktijk
Efeze 4: 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Hier zie je dat hetgeen wij dus nu allang reeds bezitten niet slechts als een theorie ergens in ons verstand is opgeborgen, maar dat het een bron wordt waaruit we mogen putten voor onze praktische relatie met elkaar. Het is dus niet zoals wij het heel vaak omdraaien en die praktische relatie met elkaar een voorwaarde wordt voor Gods omgang met ons. Nee, God stelt nooit de activiteit van de mens als voorwaarde om met die mens om te gaan. Vergeving is tot stand gebracht. Punt uit!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende