U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Spreekt Je Persoonlijk Aan

Wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief wordt heel direct. Zo ontvouwt hij het blijde nieuws dat ook voor jou en mij is.

Romeinen 2: 17 – 20 Als jij je dan Jood laat noemen, steunt op de wet, je beroemt op God, Zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, omdat je onderricht in de wet geniet, en je overtuigd houdt, dat jij een leidsman van blinden bent, een licht voor hen, die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, omdat je in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit,

Beproeven de dingen die verschillen
Wij weten te onderscheiden waarop het aankomt. Het lijkt alsof het net dat hier gespannen wordt steeds strakker wordt aangetrokken. Wat er feitelijk staat is: ‘Weet te beproeven de dingen die verschillen’. Ja, zelfs als evangelische christenen hebben we daar onze mond over vol. O, je onderscheidt het plan van God zo goed. Hier sprak Paulus mensen aan die wisten te onderscheiden waarop het aankwam. Dit staat echt heel dicht bij me.

Mijn grote “Ik”
Ik wil best nogal eens behoorlijk trots zijn op mijn geweldige kennis in het verschil tussen Gods huishouding van Israël en Gods huishouding van het lichaam van Christus. Dat zicht heb ik toch maar en al die andere gelovigen zijn daar helemaal blind voor. Ja, dan zie ik niet meer Degene, die mij dit in genade schenkt. Dan ben ik al helemaal niet meer met de bron, God zelf die Zich openbaart in Zijn geliefde Zoon, bezig. Mijn blik voor het evangelie aangaande de Zoon is dan hoogmoedig vertroebeld en ik handel weer als Hein in Adam. Ik erken dan misschien leerstellig nog wel dat die Hein op het kruis gestorven is, maar in de praktijk geloof ik er dan feitelijk niks van.

Een Nieuwe Schepping
Het meest wezenlijk van ons geloofsleven is het feit dat we zelf 2.000 jaar terug totaal de dood ingebracht zijn. Jouw “Ik” in Adam is helemaal kassie wijle, hartstikke morsdood! Christus leeft in jou. Hij is jouw Leven. Het geestelijk leven begint dus niet met het onderscheiden waarop het aankomt. Het begint niet met een juist standpunt over de wil van God. Het heeft niet met een bepaald Bijbels inzicht te maken, waarvoor we anderen, die ook een nieuwe schepping in die opgestane Heer zijn, te vuur en te zwaard bestrijden. Het geestelijk leven begon in de opgestane en verheerlijkte Heer 2.000 jaar terug. Daardoor mogen we God nu als Vader kennen. Dat is het echte geestelijke leven.

De Kracht Van God Als Dynamiet
Het evangelie is een kracht van God. Laten we dat eerste kenmerk van die kracht van God, dat dynamiet dat alles van ons oude leven volkomen vernietigt, goed tot ons doordringen. Betekent dat nou dat als ik met iemand in aanraking kom die ongelovig is of die denkt een gelovige te zijn, maar geen idee heeft van zijn of haar eigen dood in Adam en zijn nieuwe leven in Christus, dat ik bij zo´n figuur direct met de vuist op tafel sla en aanwijs wat er allemaal niet deugt in zijn leven? Dat is maar de vraag.

God grijpt in
Het gaat in deze gedeelten er niet om hoe wij dit alles aan mensen moeten proberen duidelijk te maken. Hier wordt getekend hoe God de dingen ziet. Ik ken nogal wat mensen die helemaal onvoorbereid deze teksten lazen, waardoor ze Gods kijk op dat blijde nieuws aangaande de Zoon ontdekten, dat ze door God in hun hart getroffen werden, waarbij hun ogen geopend werden voor Gods liefde en genade. De heerlijke dynamiek van het evangelie! God werkt dat in de harten van mensen.

Hoe Spreek Ik Met Een Ongelovige?
Misschien ligt daar wel iemand in de goot van wie zijn hele leven in de puin gedraaid is. Hij weet niet hoe hij eruit moet komen en de Heer wil jou gebruiken. Jij mag zijn aandacht op een levende God richten. Voorop staat dat we de Heer gewoon zelf Zijn weg laten gaan. Zo makkelijk geven wijzelf zo’n persoon die in de goot ligt nog een trap na waardoor hij helemaal geen uitzicht meer ziet. Hij weet allang dat zijn leven een puinhoop is. Hij kent maar al te goed de ellendige staat waar hij in verkeert. Dan mogen we hem direct vertellen dat de Heer Zich volkomen één heeft gemaakt met hem. De Heer heeft Zich volkomen vernederd en is die goot ingegaan om hem te redden. We hoeven hem niet verder de goot in te trappen. Nee, de Heer is waarlijk opgestaan! Op die opgestane Heer mogen we wijzen. Hij is de Middelaar tussen God en ons mensen. Hoe? Doordat Hij Zich één gemaakt heeft met ons allen, ook toen God Hem levend maakte. Wij zijn 2.000 jaar terug namelijk mee levend gemaakt. Prijst God! Wat een heerlijke boodschap!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende