U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eigen Oordelen

Romeinen 3: 23 – 24 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

We hebben in het vorig artikel een korte tekening vanuit het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief gekregen over de mens zonder God. De toorn van God drukte op al zijn handelingen.

Mijn Vrede. Mijn Liefde
Als ik heel eerlijk naar dit gedeelte kijk herken ik mijzelf ook wel degelijk in deze beschrijving. Voordat ik de Heer kende heb ik het heel sterk gezocht in sociale gerechtigheid. Ik dacht dat ik in de hippietijd, de zestiger jaren, stond voor ‘peace and love’. Vrede en liefde. Ik zou dat wel eens laten zien. Ik werd geconfronteerd met het feit dat ik dat helemaal niet waar kon maken. In plaats van vrede en liefde was ik bij demonstraties hevig in gevecht met de politie. ‘No peace and love at all’. Ik toonde geen enkele verdraagzaamheid naar andersdenkenden.

De Echte Vrede En Liefde
Romeinen 1: 18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,
Toorn van God wordt openbaar over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Mijn vrede en liefde stond buiten die werkelijke bron van vrede en liefde totdat ik die vond in Christus Jezus. Zonder God in je leven is er concreet iets wat je mist. Daarom zouden we uitgebreid in kunnen gaan op deze eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Romeinen. Dat doen we nu niet.

Zelfingenomen Moraal
Als je alleen al het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief doorleest is het bijzonder hoe je al de kenmerken die daar genoemd worden zo in onze maatschappij kan terugvinden. Dan is het wel heel erg makkelijk om langs de kant te gaan staan en je oordelen rond te strooien over hoe alles verworden is. ‘Verschrikkelijk!!!’ Je staat het hele gebeuren van de maatschappij kritisch onder de loep te nemen en daar komt het oordeel: ‘Logisch dat God daar het oordeel over uitspreekt!’ We gaan dan bij Paulus staan terwijl hij dat eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief opschrijft. We slaan onze arm om zijn schouder en zeggen: ‘Je hebt volkomen gelijk, Paulus! Daar deugt niets van! Wat een troep! Wat een bende’

Oordelen, Oordelen, Veroordelen
Paulus draait zich dan naar jou om en zegt dan in hoofdstuk 2:
Romeinen 2: 1 Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.
Daarom ben jij niet te verontschuldigen als je een ander oordeelt. Waarin jij een ander oordeelt, veroordeel je jezelf. Misschien ben jij wel niet zo’n provo geweest als ik. Misschien stond je wel juist aan de andere kant. Je vond het enorm triest zoals de wereld verpauperde. Je vind het vanzelfsprekend dat daar het oordeel over komt. Gods Woord, de Bijbel, draait zich dan wel naar jou om en zegt dan: ‘waarin jij een ander oordeelt, veroordeel je jezelf’.

Je Persoonlijke Bandrecorder
Het is alsof God jou een bandrecorder op zak geeft. Dat ding draait alleen maar als je een moreel oordeel uitspreekt. Zodra je zegt: ‘Oh, wat slecht wat die mensen doen!’, dan draait die recorder. Als je dan het eind van je leven bereikt hebt is dat bandje ook vol. Dan heeft God genoeg grond om jou te veroordelen. Daarnaast heeft Hij helemaal niets meer nodig. Jouw moreel oordeel is meer dan genoeg. Het enige wat dan nog nodig is, is dat het bandje weer afgespeeld wordt. Jij vond de handelingen van die ander zo slecht? Hoe staat dat dan bij jou? Waarin je een ander oordeelt, veroordeel je jezelf. Wanneer je jezelf ziet in het licht van een heilig, rechtvaardig God blijft er niets van jezelf over.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende