U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Toorn Van God

Romeinen 3: 23 – 24 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

In het vorige artikel hebben we de heerlijke solide basis voor ons geloofsleven gezien die in het evangelie openbaar komt. De gerechtigheid van God.

De Toorn Van God
Romeinen 1: 18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,
We zien hier dat in datzelfde evangelie ook iets anders openbaar komt. Hier komt de toorn van God openbaar over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. We moeten goed lezen waar die toorn van God over openbaar komt. Er staat niet dat die toorn van God over mensen openbaar komt. Het hele oordeel van God voor een ieder is uitgewoed op het hoofd van Christus Jezus. Maar telkens komt nog altijd het oordeel van God openbaar over iets anders. Wat hieruit blijkt is dat elk facet van mijn persoonlijk leven zonder een persoonlijke relatie met God de toorn van God bewerkt. Goddeloosheid is zonder God. Ongerechtigheid is zonder die gerechtigheid van God.

Over De Handelingen Die We Doen
God kan totaal niet uit de voeten met mijn onafhankelijk gedrag. We zullen dus in de eerste plaats goed moeten beseffen dat wij van nature gescheiden van God leven. Daarmee halen we dus het oordeel van God over alles wat we fout doen. Het gaat niet over een oordeel van God over mijn persoon. Dat is uitgewoed op Christus Jezus, Gods Zoon. Maar elk onafhankelijk gedrag, los van God, bewerkt die toorn over die handelingen.

Keurig Net Onafhankelijk Gedrag
Als wij inderdaad zo onafhankelijk van God optreden handelen we alsof we die gerechtigheid van God niet nodig hebben. Dan kan je natuurlijk wel naar de kerk gaan en keurig je vrome, godsdienstige plichten doen, dan acht je jezelf misschien wel een goed christen, maar als we niet ons volkomen hebben uitgeleverd aan God hangt er nog steeds die toorn van God als het zwaard van Damocles boven al onze handelingen.

Jezelf Aan Christus Uitleveren
Maar als we ons bewust zijn van dat onafhankelijk gedrag en zo tot de Heer zijn gevlucht, dan weten we ook wat er allemaal door Hem tot stand is gebracht. Hij heeft zich volkomen één gemaakt met mij in die ellendige staat. Hij was gedreven om te gaan tot in de dood, ja de dood van het kruis. Dat betekent dat al de schuld, die op onze schouders drukt, op Zijn schouders gelegd is. Dan weten we waar we het zoeken moeten.

God Ontkennen
Maar eerst zullen we ontdekken dat die toorn van God ook een plaats heeft in de verkondiging van het evangelie.
Romeinen 1: 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.
Paulus tekent daarom dat de mensen Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid in de schepping hadden kunnen zien.
Romeinen 1: 21 – 22 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,
Ze hebben echter Hem niet erkent. Ze hebben Hem de rug toegekeerd.

Ik was precies zo. Toch heb ik Zijn genade mogen leren kennen. Daar zal ik van getuigen in het volgende artikel. Mijn wens is dat jij ook die genade mag proeven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende