U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Gerechtigheid: De Vaste Basis

Romeinen 3: 23 – 24 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Dit vind ik misschien wel het moeilijkste gedeelte in de Bijbel om iets over te zeggen.

De Kracht Gods
We hebben al gezien dat het evangelie een kracht van God is tot in de redding voor ieder die gelooft. Het blijde nieuws is dus een kracht, oftewel een ‘dunamis’, dat niet van mensen komt maar van God. Aan de ene kant is dat dus een brok dynamiet, dat alles verpulvert. Aan de andere kant is dat een bron van kracht, oftewel een dynamo, dat energie oplevert. Ik wil nu de aandacht richten op dat eerste aspect van die kracht van God.

Niet Eerst Het Antwoord
Paulus begint niet met de verzekering dat we alles in de Heer Jezus hebben ontvangen. Hij legt niet gelijk het antwoord op tafel omdat een antwoord zonder een vraag helemaal niets voorstelt. Vaak komen we bij mensen en zeggen we: ‘Jezus is het antwoord’. Dan vragen ze vanzelfsprekend: ‘Wat is dan de vraag?’

Tekortschieten Aan De Eer Van God
Het probleem is dat we allen gezondigd hebben. Paulus laat er dan gelijk op volgen dat we aan de eer van God tekort komen. Dat betekent die uitdrukking: ‘de heerlijkheid van God derven’. Dit hele probleem tekent Paulus eigenlijk in Romeinen 1: 18 tot op deze verzen die we nu overdenken. In die drie hoofdstukken geeft Paulus een situatieschets van hoe wij als mensen van nature zijn. Dat is echt verschrikkelijk moeilijk om over te praten. In die hoofdstukken komt een tekening van mij naar voren en een tekening van jou. Dan blijkt dat er helemaal niets deugt van ons goede gedrag.

Wat Komt Openbaar?
Romeinen 1: 18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,
Dat is nou niet een geweldig plaatje. In het vorige vers hadden iets veel mooiers wat openbaar kwam.
Romeinen 1: 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof,
Daar kwam gerechtigheid van God openbaar.
Die gerechtigheid van God komt openbaar op grond van geloof en gaat door tot in het geloof. Als wij ons vertrouwen op de persoon van de Heer Jezus stellen dan toont God zich in Zijn gerechtigheid.

Terugvallen Op Een Vaste Basis
Wij denken misschien dat Hij Zich dan toont in Zijn liefde, dat Hij Zijn hart laat zien. Dat is ook volkomen waar, maar als nu plotseling die gevoelens die ik daarbij heb wegvallen dan zou ik geen enkele basis hebben als het uitsluitend Zijn liefde was. Je kan er zeker van zijn dat je een keer die gevoelens niet hebt. Er kan zomaar iets gebeuren in je persoonlijk leven waardoor je al die prachtige, fijne emoties mist. Dat kan echt door van alles en nog wat gebeuren. Het kan komen door een situatie op het werk. Het kan komen door een vervelend contact met je broeders en zusters. Er kunnen allerlei invloeden zijn waardoor de emotionele beleving van jouw relatie met de Heer naar het nulpunt is gedaald. Dan is het belangrijk dat we een solide basis voor ons geloofsleven hebben. Dan is het dus belangrijk dat onze basis niet een gevoel van de liefde van de Heer is, die we dan plotseling missen. Dan zouden we tot de vertwijfelde vraag komen: ‘Zal God nu nog steeds wel van mij houden?’ Nee, we mogen terugvallen op een hecht fundament. Dat fundament is het feit dat God een rechtvaardig God is. Hij heeft de straf die ik verdiend had op Zijn Zoon laten uitwoeden. God zal mij nu dus niet meer op de vingers tikken als zaken weer volkomen fout zijn gegaan. Hij zal ons niet opnieuw straffen! Die straf is namelijk al uitgewoed. De Heer Jezus heeft in jouw plaats die straf ondergaan. Dat is wat Paulus bedoeld als hij zegt dat de gerechtigheid van God openbaar komt.

Het is heerlijk om die vaste basis in ons leven te kennen. In het volgende artikel gaan we die andere kant, die ook in het evangelie openbaar komt, belichten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende