U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Rijkdom Van Genade

In het vorige artikel hebben we het eerste citaat bekeken van ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven’. De volgende keer dat je deze uitdrukking ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven’ tegenkomt is in het gedeelte hier in Romeinen dat we nu behandelen. Daarna komt het voor in de brief van Paulus aan de Galaten.

Wet Of Genade
Galaten 3: 11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Hier in Galaten waren mensen tot geloof gekomen. Ze hadden de Heer Jezus als hun persoonlijke Redder leren kennen en wat denken ze dan? Ze dachten: ‘Nu moet ik de wet houden! Als goed christen ga ik nu beslist dit doen en dat doen. Nee, zus mag nu niet meer en zo ook al niet!’ Die gelovigen hebben zich als slaaf onder de wet gesteld. ‘Nee’, zegt Paulus, ‘de rechtvaardige zal uit geloof leven’.

Volharding Door Vertrouwen
Opnieuw komen we dezelfde uitdrukking in Hebreeën tegen.
Hebreeën 10: 38 en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.
Daar gaat het ook om de weg door dit leven, maar dan met de nadruk op onze volharding. Dat kunnen we toch niet? Je zou daar wanhopig onder worden. Hoe kunnen wij volharden voor een heilig God? Dan zegt de schrijver van deze brief: ‘de rechtvaardige zal uit geloof leven’.

Overgave
Elke situatie van ons leven mogen we dit weten. Wanneer we dan iedere keer opnieuw tegen de Heer zeggen: ‘Heer, ik kan het niet maar gaat U Uw gang maar in mijn leven’. Dan wordt die kracht die de Heer belooft heeft een praktische werkelijkheid.

Rijkdom Van Genade In Beroerde Omstandigheden
Romeinen 1: 14 Van Grieken en niet–grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar.
Paulus kende die kracht praktisch in zijn leven. Daarom noemt hij zichzelf hier een schuldenaar ten opzichte van de gelovigen. Hij was zich bewust van zijn rijkdom in de Heer. Niet dat hij rijk was in zijn omstandigheden. Nee, hij kende verschrikkelijke omstandigheden. Hij onderging omstandigheden die ik nog nooit aan den lijve ervaren heb. Ik ben nog nooit gestenigd zoals Paulus. Ik heb nog nooit zo’n verschrikkelijk storm op zee meegemaakt zoals Paulus toen hij naar de gevangenis vervoerd werd. Hij leefde gewoon onder zeer beroerde omstandigheden. Die omstandigheden waren ook nog eens juist omdat hij de Heer persoonlijk kende. Dat soort problemen heb ik allemaal niet. Toch zegt die Paulus: ‘Tjonge, wat ben ik rijk!’

Schuldenaren
Paulus aandacht was gericht op die kracht van God. Dat was die geweldige rijkdom die hij in de Heer had ontvangen. Ook onze aandacht mag gericht zijn op de Heer zelf. Als we dat leven kennen komen we ook tot diezelfde uitspraak: ‘we zijn schuldenaren’. We voelen dan een schuld ten opzichte van de andere mensen. Dat houdt absoluut niet een gebukt gaan onder een schuld in. We lopen niet te klagen in de zin van: ‘O, wat voel ik me schuldig’. Als Paulus verklaart dat hij een schuldenaar is bedoelt hij dat hij die rijkdom in de Heer zo graag aan iedereen kwijt wil. Hij wordt gedrongen om het aan iedereen te vertellen. Het is de houding van: ‘wat ik bezit mogen jullie ook leren kennen!’

Bron: Rijkdom Van Genade
Romeinen 1: 15 Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen.
Paulus wist zich een schuldenaar en dan is het vanzelfsprekend dat hij zo bereid was om ook hen dat blijde bericht mee te delen. Als je eenmaal die rijkdom van genade geproefd hebt van het blijde nieuws dan word je gedrongen dat met anderen te delen. Het hele idee in de evangelische wereld dat je moet evangeliseren is feitelijk een nieuw juk waar men de mensen onder brengt. Dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Door zo’n verplichting kom je weer in een nieuwe kramp terecht. Iedereen vindt dat je dit hoort te doen, dus kan jij niet achterblijven. Nee, als jij je aandacht richt op die rijkdom die je uit genade hebt ontvangen dan ga je vanzelf merken dat je het niet meer voor je kan houden. Je moet het kwijt. Het is dan vanzelfsprekend dat je bereid bent dit met anderen te delen. Dan maakt het helemaal niets meer uit wat anderen wel van je vinden, hoe anderen je beoordelen. ‘Dat wat ik in mijn leven heb leren kennen, dat wil ik doorgeven.’ Dat wordt voor jou dan zo’n logische levenshouding. Vandaar mijn bereidheid.

Genade Verdrijft De Schaamte
Romeinen 1: 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
Als Paulus schrijft dat hij zich niet schaamt voor het evangelie bedoelt hij daarmee niet dat hij nog net aan om het hoekje durft te kijken om dan heel zachtjes te fluisteren: ‘De Heer Jezus houdt van je’. Nee, deze uitdrukking ‘ik schaam me het evangelie niet’ is welzeker volkomen het tegenovergestelde daarvan. Ik schaam me het evangelie niet. Jongens, iedereen mag het weten! Ze mogen me voor gek verklaren. Daar schaam ik me niet voor! Moet je eens weten welk een rijkdom ik uit genade heb ontvangen! De reden dat Paulus zo in het leven staat is omdat hij die kracht van God kent. Het komt echt niet omdat hij van iemand te horen heeft gekregen dat hij hoort te getuigen. Als je die kracht van God in je leven hebt leren kennen dan kan je je mond helemaal niet meer houden.

Niet Vertrouwen Op Je Spreken. Vertrouwen Op Genade
Kan je niet goed spreken? Zou dat de kracht van God verhinderen om die rijkdom van genade met anderen te delen. Ik zal je wat vertellen. Paulus kon helemaal niet goed spreken.
2 Corinthe 10: 10 Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets.
Die Corinthiërs verachtten Paulus om zijn minderwaardig spreken. Maar dat weerhield hem niet om wel zijn mond open te doen. Niet omdat hijzelf zijn spreken wel prima vond maar omdat hij de genade kende. Het gaat helemaal niet om ons spreken. Het gaat erom of onze aandacht op de Heer gericht is. Dan zien we dat het blijde nieuws dat we bezitten een kracht van God is tot in de redding voor ieder. Ja het is voor elk mens, maar je gaat er pas van genieten als je gelooft. Ja, ik vertrouw volkomen erop dat de Heer mijn leven is geworden. Dat is geloof. Je mag vertrouwen op die levende Heer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende