U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Uit Geloof Leven

Romeinen 1: 14 – 17 Van Grieken en niet–grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Uit Geloof Tot Geloof
We hebben een genadig en rechtvaardig God. Dat sluit elkaar niet uit. Het sluit elkaar juist in. Hij heeft ons een nieuw leven in Christus gegeven. Dat nieuwe leven is uit geloof, oftewel op grond van geloof. Nu vraagt Hij niet opnieuw dat we volgens ons oude patroon van regels voor Hem gaan leven. Het praktische geloofsleven is nu uit geloof tot in geloof. We mogen nu een leven van vertrouwen op de Heer leiden. Dat is een leven uit genade.

Jij Bent Rechtvaardig
Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven’. Hier heb je het al. Er staat niet: ‘wanneer je gaat geloven zal je rechtvaardig worden’. Het is niet een proces naar rechtvaardigheid. Hier wordt iemand getekend die doordat hij zijn vertrouwen op de Heer Jezus heeft gesteld gerechtvaardigd is. God zegt: ‘jij bent een parel in mijn hand. Je bent volmaakt, onberispelijk, rein, heilig. Ik zie Mijn Zoon in jou’. Jij bent rechtvaardig. Dat is de start die Paulus hier opschrijft: ‘de rechtvaardige’.

Uit Geloof Leven
Wat wordt er nu van die rechtvaardige verwacht? Wat is de lijn die Paulus gaat tekenen in de brief aan de Romeinen hoe God wil werken in het leven van zo’n rechtvaardige? Nu moet hij dit? Nu moet hij dat? Nu kan hij dat niet meer? Nee! Hij zal uit geloof leven. Dat is de weg.
De rechtvaardige zal uit geloof leven’.

Eerste Bijbelse Voorbeeld: Habakuk
Deze uitspraak komt op vele plaatsen in de Bijbel naar voren en daar willen we nu het één en ander van bekijken. We gaan daarvoor in de eerste plaats naar het boek Habakuk in het Oude Testament. Het is best aan te bevelen om dat boek eens voor jezelf door te lezen.
Habakuk 2: 4 Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

Schreeuw Het Maar Uit Tot God
Hier wordt een man getekend die het gewoon niet ziet zitten. Habakuk worstelt met het onrecht dat hij in zijn leven tegenkomt. Hij begrijpt dat onrecht niet. Hij snapt niet hoe hij daar mee moet omgaan. Wat doet hij dan? Hij roept tot God. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn vuisten naar God balt. Misschien dat je denkt dat dit wel heel oneerbiedig is. Dat is het absoluut niet.

In Een Relatie Mag Je Boos Zijn
Daar waar sprake is van een relatie, een geborgenheid, daar kan je boos worden. Op een wildvreemde word je niet zo gauw boos. Je weet nooit hoe die zal reageren. In een relatie heb je de geborgenheid om boos te worden. Moet je maar eens opletten: In een huwelijk wordt veel ruzie gemaakt. Ja, dan kan je het toch ook weer goedmaken? Daar heb je de geborgenheid. Buiten die relatie heb je geen geborgenheid. Zo heeft Habakuk ook een relatie met Zijn Redder. ‘Waarom?’ roept hij, ‘waarom?! De Heer vermaant hem dan niet dat hij het wat rustiger aan moet doen. De Heer zegt niet dat hij zich zo niet kan laten gaan. Hij zegt niet: ‘Dit kan niet, nee, zo kan je niet met Mij omgaan.’ Nee, God komt bij Habakuk en laat Hem precies zien hoe Hij werkt. ‘Kom nou maar mee, dan wil Ik je steeds meer laten zien.’

Vertrouwen Op De Heer
Dan komt Habakuk midden in die situatie die hij totaal niet begrijpt, waar hij wel haast horendol van wordt, tot de overtuiging dat hij mag vertrouwen op de Heer. God heeft alles in Zijn hand. ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende