U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Uit Geloof Tot In Geloof

Romeinen 1: 17 Gerechtigheid van Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot in geloof, zoals er geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.
In onze relatie met God mogen we heel simpel vertrouwen. Hij wil het doen. Ook in mijn leven. Ook in jouw leven. Daar mogen we op vertrouwen.

God Is Rechtvaardig
Nou ben ik nogal depressief van aard. Dat ervaar ik vaak ook nog wel als een voordeel. Als ik het niet zie zitten kan ik altijd naar de Heer toe vluchten. Als ik het dan bij uitzondering het soms wel zie zitten vergeet ik dat. Het feit is dat als ik het wel zie zitten ik net zo hard naar de Heer toe mag vluchten. Gods plan is namelijk dat ik mijn vertrouwen stel op Zijn werk in mijn leven. Het gaat erom dat Hij het kan maken. Dat is de praktische betekenis van geloof. Daar waar ik uitsluitend reken op wat Hij wil werken, daar komt Gods gerechtigheid openbaar. God ziet alles aan wat de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. God is namelijk rechtvaardig.

God Is Genade
We hebben vaak een volkomen verkeerd beeld van God. Ken je die gelijkenis waar die dienstknecht alles begraven had met als argument: ‘Ik wist dat U een hard mens was’? Die dienstknecht had totaal geen idee wie God is. Een God die genadig, barmhartig, liefdevol en goedertieren is. Hij wil al het goede aan je kwijt. Dat is God! ‘Ik dacht dat U een hard mens was’, zo kijken we vaak tegen God aan. Nee, dat is Hij niet! Hij heeft alles gedaan in Zijn Zoon. Het blijde bericht is aangaande Zijn Zoon. Als we nu ons vertrouwen stellen op wat de Heer doet en gedaan heeft, dan stellen we heel simpelweg ons vertrouwen op wat God doet en gedaan heeft in ons leven. Dat houdt in dat we het feit van Zijn genade heel eenvoudig gewoon geloven.

Nieuw Leven Uit Geloof
Gerechtigheid van God wordt daarin openbaar, uit geloof tot geloof. Op een bepaald moment in je bestaan werkt God dus Zijn geloof in jou. Hij geeft jou het geschenk van geloof. Dan wordt jij je bewust van het nieuwe leven, dat Christus 2.000 jaar terug voor jou tot stand heeft gebracht. Hoe werkt dat nieuwe leven? Op basis van vertrouwen, oftewel ‘uit geloof’.

Niet De Oude Weg Van Regels
De weg die Paulus ons hier in de brief aan de Romeinen duidelijk wil maken is dat het daarmee echter niet stopt. Het stopt niet bij: ‘uit geloof’. Het betekent absoluut niet dat nu ik dus ook daadwerkelijk leef vanuit dat geloof, dat er nu van alles en nog wat aan me gevraagd wordt om te doen en te laten. Als we zo denken zijn we helemaal terug naar af. Dat is namelijk dezelfde lijn van denken die we ook voor onze bekering gehanteerd hebben. Destijds was het namelijk ook: ‘ik hoor dit en ik hoor dat te doen en dat kan niet en zo kan het niet’. We hielden ons aan de grenzen van onze eigen regels en dachten dat we daarmee een keurig leven leiden. Het is uit geloof en wat volgt er dan achteraan? Weer zelf doen? Nee! Het is uit geloof tot geloof.

Christus Kan Het. Daar Mag Ik Op Vertrouwen
Letterlijk staat er dan: ‘tot in geloof’. Het is dus tot in een leven dat gekenmerkt wordt door een leven van vertrouwen op de Heer, die jouw leven is geworden. God wil dat steeds meer in mij en jou uitwerken. Natuurlijk openbaart God daarin ook Zijn liefde, maar in de eerste plaats openbaart Hij daarin Zijn gerechtigheid. Het is namelijk de Heer Jezus zelf die God gaat verheerlijken in jou en mij. Hij is jouw en mijn Leven en Hij kan dat volmaakt. Ik kan daar niks van. Hij wel. Het is alles genade, oftewel: Uit geloof tot in geloof.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende