U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Simpel Vertrouwen

In de voorgaande studies over het evangelie aangaande Gods Zoon zagen we dat onze rechtvaardiging te danken is aan het geloof van Christus Jezus. We zagen dat God ons geloof als een cadeau schenkt, waardoor we nu ook daadwerkelijk de realiteit van onze positie in de Zoon geloven. “Wie de Zoon heeft, die heeft het Leven!”

Romeinen 1: 14 – 17 Van Grieken en niet–Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook jullie in Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

We leven nu uit geloof. We mogen ons vertrouwen op de Heer stellen. Wat betekent dat?
2 Corinthiërs 1:9 Wij stellen ons vertrouwen niet op onszelf, maar op God, Die de doden opwekt;
2 Corinthiërs 3:4 Zo´n vertrouwen hebben wij door Christus op God.
Filippenzen 1:6 Ik heb het vaste vertrouwen, dat Hij die een goed werk in jullie begonnen is, het ook voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
Geloven is vertrouwen en God is echt te vertrouwen. Hij is zelfs de Enige die eigenlijk voor de volle 100 % te vertrouwen is. Maar zo functioneren wij als mensen niet en daarom schenkt God ons dat geloof, oftewel dat vertrouwen.

Vertrouwen is een heel eigenaardige bezigheid. Stel willekeurig welke gelovige dan ook de volgende vraag: “Is God Te Vertrouwen?” en gegarandeerd iedereen beaamt zonder haperen dat hij God echt vertrouwt. Vraag je dan hoe zijn of haar geloofsleven is, dan hoor je 9 van de 10 keer precies het tegenovergestelde: “Ik probeer echt heilig en rechtvaardig voor God te leven.” We bevestigen dus die eerste tekst, dat we niet ons vertrouwen op onszelf stellen, maar op God, maar onderhand proberen en trachten we van alles in eigen kracht voor de Heer. We komen zelfs met het argument dat Gods heiligheid in het geding is, dus we moeten dat wel proberen.

2 Corinthiërs 1:9 Wij stellen ons vertrouwen niet op onszelf, maar op God, Die de doden opwekt;
Gods heiligheid heeft er juist volledig zorg voor gedragen dat niet onze altijd maar falende eigen inspanningen van stal gehaald hoeven te worden. Wat zou dat een ellende voor die heilige God betekenen. Hij zou Zich telkens van ons ellendig gestuntel moeten afwenden! Als het niet volmaakt is, dan past het absoluut niet met Zijn heiligheid. Maar die heilige God is tevens die God, die liefde is en die een doorlopende relatie met mij en jou wenst. Dus heeft God bij echt iedereen een eind gemaakt aan dat oude leven door ons met Christus mee te laten sterven en Hij heeft 2.000 jaar terug ons al helemaal één gemaakt met de opgestane Heer. Christus is nu ons Leven. God wacht nu niet meer verder op ons gestuntel in Adam. Hij heeft jou en mij volmaakt gesteld in Christus en van daaruit gaat Hij met ons verder.
2 Corinthiërs 3:4 Zo´n vertrouwen hebben wij door Christus op God.

Filippenzen 1:6 Ik heb het vaste vertrouwen, dat Hij die een goed werk in jullie begonnen is, het ook voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
God is met jou zowel als met mij een goed werk in Christus begonnen. Dat levert een vast vertrouwen op die God op. Dat werk is Hij in jou en mij begonnen. Daarmee is het niet Schluss!! Dat is niet de Finish!!! Daarmee zijn we aan de start verschenen. Dat goede werk is God begonnen om het ook af te maken in jou en mij. Dat voltooien in jou en mij gaat door tot op de dag van Jezus Christus. Dat werkt dus een geweldig vertrouwen uit.

Eh nou…… Wij zijn zo geniepig met ons vertrouwen op onszelf. We hebben dat vaak niet eens echt door. Wat had ikzelf bijvoorbeeld een hele tijd gedacht toen ik iets van de boodschap van genade begon te begrijpen? Ik dacht: “O, ik moet me nu echt inspannen om het niet van mijzelf te verwachten. Ik moet me echt uitleveren opdat ik de kracht krijg om het alles alleen van God te verwachten!”

Zie je in die zo goed bedoelde, maar toch volslagen idiote opstelling, hoe ik nog altijd mijn vertrouwen op mezelf stelde? Juist mijn inspanning om het niet van mijzelf te verwachten was een eigen streven, een eigen inspanning, een eigen werk. In mijn poging om het toch vooral niet van mijzelf te verwachten, verwachtte ik het 100 % van mezelf. In mijn poging om me echt uit te leveren aan de Heer, was mijn vertrouwen volledig gericht op mijn mogelijkheid van uitleveren. En had nou niet de euvele moed om daar iets negatiefs of grappigs over te zeggen, want dan ervoer ik dat als een aanval op God. Mijn inspanning, mijn poging, mijn streven, het was toch zeker allemaal bedoeld tot eer van God? Ik voelde daar mijn dienst aan God in en dat was voor mij heilig. Herken je dat?

Ik kon natuurlijk doorgaan met al mijn vrome pogingen, God ging Zijn weg toch wel. Hij liet zich niet weerhouden om het werk dat Hij in mij begonnen was te voltooien. Maar genoot ik daarvan? Nee! Totaal niet. Ik had het druk met mijn pogingen om de Heer te vertrouwen. Ik spande me in om het toch vooral niet van mezelf te verwachten. Dat verwachtte ik echt van mezelf.

Vertrouwen! Het is een gek iets. “Ja maar het is zo moeilijk om me aan de Heer over te leveren!”. Toen ik enigszins iets van genade begon te begrijpen, was dit ook mijn weerwoord als iemand me op God wees, die Zijn werk in mij uitvoert. Maar de Heer gaat door met Zijn werk aan en in en door ons, hoe belachelijk toegewijd wij ons ook gedragen. Maar wat zeggen we eigenlijk met: “Ja maar het is zo moeilijk”?

In zo´n uitspraak zeggen we gewoon letterlijk: “God is simpelweg niet te vertrouwen! Ik kan er nog iets van terecht brengen, maar God bakt er helemaal niks van!” Dat is wat we met ons vrome gedrag tegen God zeggen. De Bijbel zegt dat het precies andersom is. Ik bak er niks van! IK BAK ER NIKS VAN!! I K B A K E R N I K S VAN !!!!!!!!!!!! Daar staan wij nou als die mens in Adam, ongeacht of we een moeder Theresa of een Hitler zijn, ongeacht of we graag naar de kerk of de kroeg gaan. Daar staan we: De mens in Adam, die er niks van bakt.

God is de enige volkomen vertrouwenswaardige! De ENIGE!!! Hij doet het in ons leven, of we het nou toelaten of niet. Het gewoon over je laten komen en voluit genieten van wat Hij werkt in Zijn overvloeiende rijkdommen van genade! Dat geeft voor jou het volle genot van God in jouw leven. Dat leven is tot eer van die heilige God.

Resultaat Van Het Werk Van Christus
Wat is er door de Heer Jezus op het kruis van Golgotha tot stand gebracht? Hij heeft mij daar meegenomen de dood in. Daar is een eind aan Hein de Haan (en vul je eigen naam maar in, want dit is een feit) gekomen. Ik ben daar met Christus het graf ingegaan. Na drie dagen is de Heer uit de dood opgestaan. Dat is een feit die Paulus in de brief aan Corinthe beschrijft, waarbij hij aangeeft dat er vijfhonderd mensen getuige waren van die opstanding. Er waren dus vijfhonderd mensen die dit daadwerkelijk meegemaakt hadden. Die mensen hebben Christus gezien na Zijn opstanding. Al die vijfhonderd mensen hadden Paulus op de vingers kunnen tikken. Ze hadden kunnen zeggen: ‘Paulus, nu ben je onzin aan het verkopen.’ Ze hadden die hele brief van Paulus kunnen ontkrachten. Dat deden ze echten niet omdat het een historisch feit was, waar zijzelf getuige van waren geweest. Ze hadden inderdaad de Heer gezien. Hij is opgestaan van tussen de doden uit. Hij is ook daadwerkelijk naar de hemel gevaren.

Nu geeft Paulus in de brief aan Efeze aan dat jij met Christus mee bent opgewekt. Dat is het nieuwe leven. Er is nu een nieuw leven dat samen met Christus is opgewekt. Jouw persoon in Adam is in de dood. Een feit! Jouw persoon in Christus is Leven. Ook een feit! Dat leven heeft nu die plaats samen met Christus ingenomen in de majesteit in Gods rechterzij. Dat kunnen we ons zo moeilijk voorstellen. Hij voert daar de heerschappij uit over alle engelenmachten, ja alle geestelijke machten en jij bent daar mee geplaatst in die plaats van heerschappij. (Het goddelijk feitenmateriaal)

Wat een heerlijk resultaat van het werk van Christus. Daar kunnen we met een gerust hart op vertrouwen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende