U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Maar Eén Onderwerp: De Zoon

We beginnen deze studie met na te denken over de werkelijke inhoud van het evangelie, oftewel Gods blijde nieuws. Dat onderwerp ben jij niet, dat ben ik niet, het is ook niet een hoeveelheid regels, die God ons oplegt. Het onderwerp van Gods blijde nieuws is Zijn Zoon.

We beginnen met de vraag: Is echt alles vergeven? Is echt alles nu weggedaan? Is alles wat ik fout doe of wat ik fout gedaan heb of zelfs nog fout zal doen, is dat allemaal nu echt weggedaan? Alles wat ik nu nog fout doe, heeft God daar werkelijk een oplossing voor? Hoe ervaar je de vergeving in je leven? Nee, niet door eigen werk. Het is ook niet door berouwvol geween, zoals dat nogal eens gezongen wordt. Het lijkt soms alsof men denkt dat hoe meer berouw je wel toont hoe meer je de vergeving wel zal ervaren in je leven.

We Bezitten De Verlossing
Weet je wat echt het enige aandeel van ons aan de vergeving is? Dat is die grote puinhoop, die we van ons leven gemaakt hebben. Dat moest allemaal opgeruimd worden en dat is gebeurd allemaal uitsluitend uit genade en niets dan genade alleen.
Efeze 1: 7 In Hem (Christus Jezus) hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade,

Ja in Christus bezitten we de verlossing, oftewel de redding. Dat betekent dat we de bevrijding bezitten. Wat is nou die verlossing of redding? Dat zegt Paulus er direct achter: de vergeving van de overtredingen. Letterlijk zegt Paulus dat die verlossing inhoudt dat we losgemaakt zijn van die overtredingen. Het woord ‘vergeven’ hier is letterlijk het woord ‘losmaken’. We bezitten dat!

Dood. De Enige Oplossing
Romeinen 5: 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus,
We zijn gerechtvaardigd op grond van geloof. Dat betekent absoluut niet dat God zegt: ‘wat jij allemaal fout gedaan hebt, zie Ik door de vingers’. Nee, met al onze miskleunen, oftewel al onze zonden heeft God ons in de dood gebracht! Jazeker! God bracht ons in dat graf waar we ons einde vinden. We zijn nu dus gestorven met Christus. Dat wil heel letterlijk zeggen dat we dood zijn. Dat is nogal rigoureus!
2 Corinthiërs 5:15 Wij houden het daarvoor, dat, aangezien één voor allen gestorven is, zij allemaal gestorven zijn;

Als Christus Jezus niet naar deze aarde was gekomen om mij, jou en ons allemaal te redden dan was het logische gevolg van al die verschrikkelijke dingen die ik, jij en wij allemaal doen de dood.
Romeinen 6:23 Het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het leven van de aioon in Christus Jezus, onze Heer.

Zie je dat hier twee verschillende zaken genoemd worden?
De eerste zaak: De zonde, die deelt loon uit, namelijk de dood. Redding in Christus, zoals we dat net zagen, betekent dat één voor allen gestorven is, dus zijn ze allemaal gestorven. Wat is het resultaat daarvan en wat is die tweede zaak, die hier genoemd wordt?
Die tweede zaak is iets wat niet verdiend wordt, maar wat geschonken wordt. Die schenking, oftewel die genadegave komt vanzelfsprekend niet van de zonde, die komt van God. Die schenking is Leven in Christus Jezus.

Het Kenmerk Van Zonde
Bij zonden hoeven we nog helemaal niet aan grote criminele praktijken als bankroven, moorden of verkrachtingen te denken. Heel letterlijk is zonde “doel missen”. De relatie met God is verbroken en daarmee missen we ons doel. Binnen die verhoudingen van zonde is kerkgang, als dat is om zelf aan te geven dat je een goed christen bent, net zo ellendig als moorden of verkrachten. Het mist namelijk totaal Gods doel. Daarom is één (Christus Jezus) voor allen gestorven, waardoor nu ook concreet allen gestorven zijn.

Geroepenen, Geliefden, Heiligen
We gaan vanuit de Romeinenbrief het één en ander onderzoeken over vergeving.
In het eerste hoofdstuk van deze brief lees je regelmatig over het evangelie. Dat is ook precies de reden waarom Paulus deze brief geschreven heeft. Paulus kende deze gelovigen in Rome niet persoonlijk. Hij heeft nogal wat verschillende benamingen voor hen.
Romeinen 1: 6 – 7 tot welke ook jullie behoren, geroepenen van Jezus Christus aan alle geliefden van God, geroepen heiligen, die te Rome zijn:
Hij noemt hen geroepenen van Jezus Christus, geliefden van God en dan nog eens geroepen heiligen. Dat is toch wel apart dat hij hen zo noemt terwijl hij ze toch niet zo goed kende. Wat hij wel wist was wat hij over hen gehoord had. Daaruit had hij begrepen dat ze de Heer Jezus persoonlijk hadden leren kennen. Wat Paulus echter niet wist was waar ze geestelijk nou eigenlijk stonden. Daarom ging hij deze brief schrijven. Hij ging hen stelselmatig volgens een keurig systeem het hele evangelie uitleggen in deze brief.

Evangelie Van God Aangaande Zijn Zoon
Romeinen 1: 1 – 3 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften aangaande zijn Zoon,
Hier in vers 3 zegt Paulus dat dit evangelie een blij bericht is aangaande Zijn Zoon. In vers 2 noemt hij dit het evangelie van God.
Romeinen 1: 9 God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon,
Hier noemt Paulus dit evangelie het blijde bericht van Zijn Zoon. Het blijde nieuws gaat dus van God uit. Maar wat is nu het onderwerp van dat blijde nieuws? De opname? De bedelingen? De waterdoop? De platte of holle aarde? De plaats van de man of de vrouw? Nee, het is het evangelie aangaande Zijn Zoon.

Wat Het Evangelie Niet Is
Jij zou misschien verwachten dat dit blijde nieuws gaat over jou, hoe het in jouw leven precies hoort te verlopen. Nee, het is echt blij nieuws! Dat blijde nieuws heeft maar één onderwerp en dat is de Zoon. Niet een leer staat centraal en ook niet hoe ik zou moeten leven staat centraal. Centraal staat de Zoon. God wil zo graag dat de Persoon van de Heer Jezus volkomen tot openbaring komt in ons leven. God heeft het niet over het blijde nieuws aangaande Hein de Haan of …..vul je eigen naam maar in. Het blijde nieuws betreft maar één Persoon en dat is Zijn Zoon. De vraag is dus welke plannen God heeft met Zijn Zoon. Paulus gaat dat in de Romeinenbrief uitleggen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende