U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus, De Enige Praktijk

In de voorgaande studies over ethiek hebben we de leerstellige basis gelegd onder het standpunt dat ethiek, ook als het christelijke ethiek is, een afwijzing van Christus als de boom van het leven is. Ethiek en genade staan lijnrecht tegenover elkaar en zijn niet te vermengen.

Onder de kop Genade Knipoogjes 11 heb ik de praktische kant van het ‘christelijk’ omgaan met ethiek al op een luchtige manier bekeken. We willen dat nu toch iets verder uitwerken.

Genesis 2: 17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zal je niet eten, want op de dag, dat je daarvan eet, zal je zeker sterven.
De boom van het leven vertegenwoordigde het leven in de Persoon van Christus.
De boom van de kennis van goed en kwaad vertegenwoordigde de dood, zoals die in elk wettisch denken openbaar komt.
2 Corinthe 3: 7 De bediening van de dood, met letters op stenen gegrift,

De wet op zich vertegenwoordigde niet die dood. De wet had de belofte in zich van de komende Messias. Het was de wet waar de Heer bij de Emmausgangers het eerst op wees om op Zijn bediening te wijzen.
Lukas 24: 27 Hij [Jezus Christus] begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Het was het wettisch oppakken van de wet, wat de bediening van de dood tot stand bracht.
Exodus 19: 8 En het hele volk antwoordde eenparig: Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen.
Exodus 24: 7 Zij
[het volk] zeiden: Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen.

In de wet stelde de Heer het volk echter het leven en de dood voor.
Deuteronomium 30: 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor,
Telkens is het de keuze tussen het leven (de boom van het leven) en de dood (de boom van de kennis van goed en kwaad).

Adam en Eva hadden gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad en het had direct resultaat. Ze konden een beoordeling maken en kwamen tot een veroordeling op de manier waarop ze rondliepen.
Genesis 3: 10-11 Hij [Adam] zei: Ik hoorde Uw stem in de hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij [God] zei: Wie heeft je te kennen gegeven, dat je naakt bent? Heb jij van die boom gegeten, waarvan Ik je gebood, dat je daarvan niet eten zou?

Voor het eten van de boom was er geen ethisch denken bij Adam en Eva. Na het eten konden ze plotseling een eigen keuze tussen goed en kwaad maken en ze konden er gelijk al niet echt mee overweg.
Genesis 2: 25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.
Wat eerst een heerlijke wandel met God was drukt nu als een schuld op hun geweten en ze weten zich veroordeeld.

Dat schuldgevoel en die veroordeling is nu sterk gecultiveerd en uitgegroeid tot een ereteken van het godsdienstig denken. Het heet ‘De Ethiek’.
Zo was het ook bedoeld door satan. Het moest, volgens hem, iets worden dat hen goddelijk maakte.
Genesis 3: 5 God weet, dat op de dag, dat jullie daarvan eten, je ogen geopend zullen worden, en jullie als God zullen zijn, kennende goed en kwaad.

Dit is nog steeds de verleidingstactiek van satan. Door het kennen van goed en kwaad, en dan natuurlijke de ethische keuze voor het goed maken, zou de mens steeds meer iets van Christus openbaren.
De mens was echter al naar het beeld van God geschapen.
Genesis 1: 26 God zei: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis,
Voller dan vol is idioot. Toch tuint de hele godsdienst in deze val van ethiek.

Godsdienst wijst ook de boom van het leven niet af. Er is absoluut geen directe afwijzing van Christus. Wat men doet is een vermenging maken van Christus en de ethiek.
Genesis 3: 24 Hij [God] verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom van het leven te bewaken.

We hadden geproefd van de boom van de kennis van goed en kwaad. Ethiek met haar zusters ‘Schuld’ en ‘Veroordeling’ hadden ons denken vertroebeld. Nu is, wat God betreft, de weg naar de boom van het leven geblokkeerd.
Eten van beide bomen is uitgesloten. Christus en ethiek is uitgesloten.

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Wie Christus heeft leren kennen is een nieuwe schepping. Dat leven gaat uit boven de keuze: goed of kwaad.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende