U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Kennis Van Goed En Kwaad

Genesis 2: 17 Van den boom van de kennis van goed en kwaad zal je niet eten; want op de dag dat je daarvan eet zal je de dood sterven.

De waarschuwing voor de boom van de kennis van goed en kwaad kan absoluut geen waarschuwing tegen kennis of wetenschap zijn. Anders zou dit door andere Bijbelteksten bevestigd worden. De kleine greep uit de teksten met ditzelfde Hebreeuwse woord in onze vorige studie toont aan dat dit beslist niet het geval is.

Ook het Nieuwe Testament tekent dat wetenschap een primaire voorwaarde is van het geloof in de opgestane Heer.

Ons hele geloof is gegrond op ons weten.
Romeinen 3: 19 Wij weten dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn,
Romeinen 5: 3 Wij
weten dat de verdrukking volharding uitwerkt,
Romeinen 6: 9 Wij
weten dat Christus nu Hij uit de doden is opgewekt niet meer sterft:
Romeinen 7: 14 Wij
weten; ik … ben vlees, verkocht onder de zonde.
Romeinen 7: 18 Ik
weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.
Romeinen 8: 22 Wij
weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.
Romeinen 8: 28 Wij
weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben,
Romeinen 14: 14 Ik
weet … dat niets uit zichzelf onrein is;
1 Corinthe 2: 12 Wij hebben … de Geest uit God opdat wij zouden
weten wat ons door God in genade geschonken is.
1 Corinthe 8: 4 Wij
weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Eén.
2 Corinthe 4: 14 Wij
weten dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken.
2 Corinthe 5: 1 Wij
weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen,
2 Corinthe 5: 6 Wij
weten dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in den vreemde zijn.
Galaten 2: 16 Wij
weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet maar door het geloof van Christus Jezus,
Efeze 1: 18 Jullie
weten welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen,

Ons geloof is dus niet gebaseerd op ons gevoel, maar op ons weten. Dit weten wijst ons juist op onze eenheid met Christus, de boom van het leven. Het heeft dus juist totaal niets uitstaande met die boom van kennis van goed en kwaad.

We kunnen op ons weten of denken afgaan omdat dit denken vernieuwd is.
Romeinen 12: 2 Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken.
1 Corinthe 2: 16 Wie kent het
denken van de Heer dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben het denken van Christus.
Efeze 4: 23 dat je verjongd wordt door de geest van je
denken,

Langs deze weg kan de mening absoluut geen standhouden dat tegenover Christus als de boom van het leven de wetenschap of de kennis staat. Integendeel, ware kennis komt van God en brengt ons in relatie met Christus zelf.

Het draait bij deze boom om het doorbreken van een gespecialiseerde kennis, namelijk de kennis van goed en kwaad. Het is niet alleen het kennen van het kwaad. Het is ook het kennen van het goede. Sinds de mens van de vrucht genomen heeft, kan ze de keuze maken tussen goed en kwaad. Dit noemt de mens sindsdien Ethiek. De mens is een ethisch wezen. De doorbraak van de Ethiek vond plaats bij het plukken van deze boom.

Tot op Genesis 2: 9 was er al zeven keer de vermelding ‘goed’ langsgekomen. Daarnaast was er in Genesis 1: 31 zelfs sprake van ‘zeer goed’.
Voor Genesis 2: 9 was er nog geen sprake van het kennen van goed en kwaad. Die ontwikkeling is als volgt:
Genesis 2: 9 Yahweh Elohim deed allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom van het leven in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Genesis 2: 17 Van
de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zal je niet eten, want op de dag, dat je daarvan eet, zal je zeker sterven.
Genesis 3: 5
[De slang zegt:] God weet, dat op de dag, dat je daarvan eet, je ogen geopend zullen worden, en je als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
Genesis 3: 22 Yahweh Elohim zei: Zie, de mens is geworden als één van Ons door
de kennis van goed en kwaad;

De bekwaamheid, die de mens hier ontving, was om te kunnen oordelen wat goed was en wat fout was. Dit is dus het ontstaan van een ethisch oordeel. De slang gaf aan dat dit een eigenschap van God was. Ook Yahweh zelf erkende dat dit ene kenmerk iets was wat typisch God toebehoorde.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende