U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geef Ze Te Eten

We hebben al een eerste stap gezet in het ontdekken wat genade wil uitwerken in ons naar alle mensen toe. Dat zetten we nu verder door.

Romeinen 12: 19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.
Wreekt Uzelf Niet
We nemen het recht niet in eigen handen. Er is geen bloedwraak in het openbaren van Christus in ons leven. De houding van: “Je doet mij niets ongestraft” is een openbaring van het vlees. Hoe zit het als we bedrogen, misbruikt of valselijk beschuldigd zijn?
1 Petrus 2: 23 die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;
Dat is de houding van Christus. Door genade ook in ons.

Laat Plaats Voor De Toorn, Mij Komt De Wraak Toe
Je eigent jezelf iets onrechtmatig toe als je wraak oefent, want het behoort God alleen toe.

Ik Zal Het Vergelden
Ik zal het ze betaald zetten.” Wij hebben er ons dus buiten te houden.

Romeinen 12: 20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen.
Vijand
Toen wij nog vijanden waren gaf Hij zich tot in de dood voor ons. Die winnende liefde openbaart Hij nog steeds in genade door jou en mij heen.

Geef Hem Te Eten
Liefde gaat door de maag.

Voorbeeld Van Jan
Jan kwam elke dag verdrietig thuis. Zijn klasgenoot, die in groep 5 achter hem zat, moest hem altijd hebben. “Elke keer als juf Smit niet kijkt zit Bob me maar te porren en te steken. Als we nou weer eens op het speelterrein zijn zal ik hem eens goed terugpakken.”
Zijn moeder zat er al over te denken om zelf eens bij school die Bob op te wachten. “Wat een klier is dat joch! Waarom pakt die juf Smit haar taak ook niet beter op met die kinderen? Ik zal haar daar ook eens te zijner tijd op aanspreken.”
Toen Jan eindelijk genoeg stoom afgeblazen had zei zijn 7 jarig broertje: “Misschien moet hij zijn vijand te eten geven.” Iedereen zat verstomd.
Niemand was er nou echt zeker van dat dit een geweldige oplossing van het ‘vijand’ vraagstuk was. Een vijand zoek je nou ook niet zo gauw in groep 5. “Dat is toch iets van heel ver weg? Nou ja….ergens?
Ze keken allemaal naar vader. Aangezien hij het hoofd van het gezin was leek het ‘t beste dat hij dan ook maar met de oplossing kwam. Het enige antwoord waar hij mee kwam was: “Tja, dat staat er wel.”
Nou,” zei moeder tegen Jan, “Weet je wat Bob lekker vindt? Als je hem dan te eten geeft kan het maar het beste iets zijn waar hij van houdt.” “Appelmoes!” riep hij, “Bob houdt van appelmoes!” Dus bad het hele gezin voor de vijand van Jan en de appelmoes.
Ze gingen naar de winkel en kochten een pot appelmoes, die Jan de volgende dag mee naar school zou nemen. De eerstvolgende keer dat Bob Jan weer zou porren zou Jan zich omdraaien en de pot appelmoes op het bureautje van Bob deponeren. Maar eens kijken of het voeden van de vijand daadwerkelijk werkt.
Die middag renden de jongens van school naar huis. In de verte kon je Jan al horen roepen: “Het werkt mamma! Het werkt!” Natuurlijk moest moeder alle details weten. “Wat deed Bob? Wat zei hij?” “Hij was zo verrast dat hij helemaal niets zei. Hij keek alleen maar naar die pot appelmoes. Maar de rest van de dag heb ik geen last meer van hem gehad.” Uiteindelijk werden Bob en Jan de beste vrienden en dat alles dankzij een pot appelmoes.
Die 2 kleine zoontjes werden uiteindelijk zendelingen in een ver afgelegen land. Hun wijze van vriendschap uiten aan wat voor vijand dan ook was dat ze de inwoners van die landen uitnodigden bij hun thuis om een maaltijd te gebruiken.

Eten Geven: Het Antwoord Van Genade
Dat is precies wat God doet. Hij geeft Leven (brood, drinken), aan een vijandige en stervende wereld. Dit is letterlijk wat het verzoenend werk van Christus inhoudt. De wereld veroordeelde Jezus onrechtmatig, men sloeg Hem, geselde Hem, bespotte Hem, spijkerde Hem aan het hout, etc. Maar vanaf het kruis klonk de bede: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen... ". Inderdaad, zij wisten niet wat ze deden. Maar God wist wél wat Hij deed. Hij gaf Zijn Zoon over om het ultieme bewijs van Zijn liefde te leveren. Hij rekent de wereld de misstappen niet toe, want juist zó wil Hij de mensheid het Leven geven! Zo stapelt God vurige kolen op het hoofd van een vijandige wereld. Het resultaat is berouw.
De genade die Hij naar ons getoond heeft wil Hij nu ook in ons werken.

Vurige Kolen Op Zijn Hoofd Hopen
De brandende woorden van iemand die je kwaad toewenst branden louterend bij de kwaadwillige als het beantwoord wordt met liefde. Zo werkt genade.

Romeinen 12: 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Het kwaad overwinnen door het goede
We kunnen diepgaand ingaan op overwinning. Dan ontdek je dat die behaald is door Christus en dat nu onze praktische overwinning loopt via diezelfde genade. Hier wordt gewezen op het goede door wie we overwinnen. Dat is Christus en Christus alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina