U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Werkt In Ons Naar Alle Mensen

Voor ons gezamenlijk optrekken putten we de genade van de opgestane Heer. Het nieuwe denken, dat op Christus gericht is, vormt ons uitgangspunt.

Romeinen 12: 17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.
Niemand
1 Thessalonica 5: 15 Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
Het is ‘niemand’, bij wie we kwaad met kwaad vergelden. Het is bij ‘alle mensen’, dat we het goede voorhebben. Het is ten opzichte van ‘allen’, dat we het goede najagen. Gods genade gaat naar alle mensen uit. Gods genade werkt dat ook bij ons.

Kwaad Met Kwaad
Dit is een voortzetting van het ‘zegent’ van vers 14. Christus had ons lief toen wij nog vijanden waren. Nu worden wij met vijanden geconfronteerd en wat doet Christus dankzij Zijn genade in ons: “Heb je vijanden lief.”

Plaatje:
Een jong christen werd op zijn wang geslagen. Hij keerde hem ook de andere wang toe. De ander sloeg hem toen keihard tegen de vlakte. De jongeman stond op en sloeg de ander helemaal tot moes. Een toevallige getuige vroeg hem later waarom hij dat nou toch gedaan had. “Je keerde je andere wang toe. Waarom liet je het daar niet bij?”Weet je,” zei de jongeman, “de Bijbel zegt ons dat we de andere wang moeten toekeren. Maar ik was door mijn voorraad wangen heen. Wat je daarna moet doen heeft de Heer niet gezegd. Toen heb ik maar gedaan wat mij het beste leek.”
Ziedaar de uitwerking als je wel de opdracht, maar niet de genade kent. Wet dwingt, en dat gaat altijd slechts tot een bepaalde grens, maar genade dringt.

Heb Het Goede Voor Met Alle Mensen
Deze uitdrukking “pronoeo” is hier vertaald met ‘voor hebben’. Het is letterlijk “van tevoren zien”. Dus we kunnen dit weergeven met: “Zie van tevoren prachtige dingen bij alle mensen.” Dit levert een heel andere manier van kijken naar die ander op. Dit ‘van tevoren zien’ is een actieve daad. Het is dus niet uitsluitend het passief ondergaan van vijandelijkheden.

Romeinen 12: 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
Zo Mogelijk
Er is een kans dat het onmogelijk is om vrede met alle mensen te houden. Die onmogelijkheid ligt niet in ons beperkte menselijke mogelijkheden. Dan zouden alle andere zaken in dit hoofdstuk ook afvallen. De beperking ligt in de mate van onze overgave aan de genade van God en dat we altijd God voorop zetten in ons doen en laten..
Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.

Voor Zover Het Van U Afhangt
De ander staat feitelijk buiten die mate waarin we vrede houden met hen. Het hangt van mij af. De vraag is: Werkt Gods genade in mij?

Vrede Houden Met Alle Mensen
Christus heeft vrede gemaakt met alle mensen. Hij heeft hen namelijk verzoend met zichzelf. Voor zover het van Hem afhing is alles gedaan. Die liefde werkt nu in ons.

Genade werkt in ons dus een warme gemeenschap uit. We zien Christus in elkaar. Maar Gods genade werkt ook naar alle mensen. Dat is niet alleen een gezindheid van God los van ons. God werkt ook in ons dat die genade, die naar alle mensen uitgaat, ook in ons werkt naar al die mensen. Wat een rijkdom van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende