U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade In Ons Onderling Optrekken

Gods genade werkt een warme gemeenschap uit waar het goed toeven is. We gaan verder bekijken wat dat praktisch inhoudt.

Romeinen 12: 15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.
Blij Met, Weent Met
Kort gezegd: empathie.
Dit is die warme gemeenschap ten voeten uit. Als we denken vanuit genade is dit niet meer dan vanzelfsprekend. Het is de genade, die ons tot één Lichaam gevormd heeft. Pijn van de ander, doet mij pijn. Blijdschap van de ander maakt mij blij. Leven wij vanuit de positie, waar Christus ons in geplaatst heeft? Is dat concreet voor ons? Dan is het logisch dat we elkaars blijdschap en verdriet aanvoelen. Dat is weer helemaal: genade in actie.

Blijdschap En Verdriet Delen Met Elkaar
Laten we niet vergeten onze blijdschap en verdriet ook te delen met elkaar, zodat we het verdriet of de blijdschap van elkaar ook weten.
Galaten 6: 2 Draagt elkanders lasten,
Ontmoedigde mensen hebben geen criticus nodig. Ze lijden al voldoende. Ze hebben bemoediging nodig, een schuilplaats, genegenheid. Dat is die warme gemeenschap, die het Lichaam van Christus vormt.

Blijdschap En Wenen
Voor beide emoties is er tijd en gelegenheid. Het gaat erom dat we mee kunnen voelen. Bij iemand die verdriet heeft aankomen met de opmerking “wees blij” spoort hier totaal niet mee.

Romeinen 12: 16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
De Omarming
We zijn aangeland bij de tekst die samen met vers 3 dit hele onderling samenleven omvat.
Romeinen 12: 3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Laten we niet eigenwijs zijn door te denken dat we nog hoger kunnen gaan dan de genade zelf. Als we zo bij de genade alleen blijven vormen we een warme gemeenschap.

Eensgezind
Letterlijk: ‘denk hetzelfde’. Dit ‘hetzelfde denken’ laat wel degelijk verschil van mening of inzichten toe. Hetzelfde denken wijst niet op visie maar op dat nieuwe denken, dat uit genade Christus centraal stelt.

Trachten Of Zinnende
Ook hier is het opnieuw het denken: ‘geen hoge dingen denken’.
We zijn hier weer helemaal bij het uitgangspunt van vers 2 en 3. Ons denken is vernieuwd.

Niet Wijs Bij Jezelf
Dat is alles wat buiten dat nieuwe denken omgaat. Waar het nieuwe denken dus echt werkt zal ik er dus ook nooit toe komen om mijn mening of visie als de enige juiste anderen op te leggen. Dat is eigen wijsheid in geestelijke zaken.

Het nieuwe denken stelt uit genade Christus centraal. Hij zal door Zijn genade die empathie in ons omgaan met elkaar werken. Dat nieuwe denken zal niet hoger gaan dan wat genade uitwerkt in onze onderlinge omgang. Het nieuwe denken maakt ons niet wijs bij onszelf, maar wijs in de genade, die Christus werkt. Onze mening is dan niet het uitgangspunt voor ons gezamenlijk optrekken, maar de opgestane Heer zelf.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende