U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Voor De Ander

Gods genade wil de warme gemeenschap, die we samen mogen vormen, uitwerken. Daartoe heeft God Zijn Geest in onze binnenste gelegd. Die genade drijft ons waardoor we ongeveinsd liefhebben. Die genade brengt onze medegelovigen in diezelfde geborgenheid die we zelf in Christus gevonden hebben. Die genade maakt ons in ijver onverdroten.

Romeinen 12: 12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
In De Hoop. In Het Gebed
Putten uit de bron. Dat is waar we ook hier weer toe opgeroepen worden. Telkens opnieuw wijst Paulus op de bron waaruit we mogen putten. Niet onze eigen vrolijkheid, maar de vreugde in de hoop. Met andere woorden roept Paulus ons dus toe: Laat Gods genade werken in je leven!

Geduldig In De Verdrukking
De Heer weet wat je doormaakt. Hij draagt je door deze moeilijke situatie. Heb geduld. Wacht op de Heer. In jouw omstandigheden wil Hij Zijn genade kwijt.

Volhardt In Het Gebed
Het is overduidelijk dat hier niet gebeden wordt om uit de moeilijke situatie geleid te worden. Daarvan zegt Paulus dat we er geduldig in mogen zijn.
Het doel van ons gebed is de vrede van God, hier toegespitst op onze onderlinge band.

Romeinen 12: 13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
Meedelen Of Bijdragen
Er lagen noden of behoeften ver buiten hun blikveld. De gelovigen daar overzagen alleen de situatie in Rome. Ze vernamen wel hoe de situatie in Jeruzalem was en dat liet hen niet onberoerd.
De grens van het Lichaam van Christus reikt vaak verder dan ons blikveld. Genade werkt ook uit dat we verbonden zijn met noden van heiligen buiten ons directe blikveld.

Herbergzaamheid Of Gastvrijheid
Dit vers kan je heel kort weergeven: wees een warme gemeenschap!

Romeinen 12: 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
Vervolgen
In vers 12 werden we opgeroepen om geduldig te zijn in de verdrukking. Hier heb je de veroorzakers van dat ellendige leven, dat je dus nu ervaart. Misschien is het ellendige leven bij ons iets anders als bij deze Romeinen. De response, die Christus in je werken wil blijft hetzelfde.

Zegent En Vervloekt Niet
Kort gezegd: Je bent anders, gedraag je ernaar. Nieuw denken in de praktijk.
Misschien zijn we zelfs wel huichelachtig in het uiten van zo grote liefde.

Voorbeeld: Het Hulpje Uit Korea
Een groep Amerikaanse soldaten was tijdelijk neergestreken op Koreaanse bodem. Uit de plaatselijke bevolking hadden ze een jongen ingehuurd voor het huishouden en koken. Het kleine baasje had een ongelooflijk positieve houding. Je zag hem nooit zonder een vrolijke glimlach op zijn gezicht. Dus vuurden die soldaten het ene rotgeintje na het andere op hem af. Op een nacht spijkerden de Amerikanen zijn schoenen vast aan de vloer. De volgende morgen trok hij met een tangetje de spijkers er weer uit, trok zijn schoenen aan, en met z'n aller vriendelijkst gezicht begon hij zijn taak.
De handgrepen van het fornuis werden een volgend keer onder vuur genomen. Heerlijk glibberig werd alles vol gesmeerd met vet. Zingend en glimlachend werd alles schoon gewreven door de kleine kok.
Regelmatig balanceerde weer een emmer water boven één of andere deur. Natuurlijk kreeg onze vriendelijke gast de volle laag en raakte doorweekt. Maar, keer op keer, droogde hij zich weer rustig af en maakte er verder geen drukte over.
De Amerikanen raakten op het laatst zo beschaamd dat ze hem bij zich riepen. "We willen je laten weten," zeiden ze, "dat we je verder niet meer zullen pesten. Je houding is gewoon grandioos!"
Hij vroeg: "Dus voortaan geen vastgespijkerde schoenen meer?"
"Geen spijkers meer!"
"Geen kleverige fornuisknoppen meer?"
"Nooit meer!"
"Geen emmers meer op de deur?"
"Geen emmers meer!"
"Okay, dan spuug ik voortaan ook die klodder niet meer in jullie soep," zei hij met een vriendelijke glimlach.

Die grens is nog wel te halen hè, in eigen kracht. Onze gezichten staan vriendelijk, maar innerlijk tobben en verstoppen we. Dan spugen we gewoon maar wat vaker in de soep. Maar praktisch geloof in de opgestane en verheerlijkte Heer rukt ook deze maskers af.

Zegent
Dit is de actieve houding van genade. Er staat niet: tolereer het of negeer het. Vaak zijn we daar al tevreden mee. Gods genade is actief. Paulus werkt dat later nog verder uit. Daar komen we in volgende artikelen nog op terug.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende