U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Elkaar Hartelijk Liefhebben

Romeinen 12: 9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
Het Nieuwe Denken is het denken van Christus. Dat denken werkt de genade in jou uit. Dat openbaart dus ongeveinsde liefde. Liefde dat je niet zelf probeert te volbrengen, maar die door genade wordt gewerkt. Het is een liefde dat niet opgevuld is met was, oftewel eigen inspanningen. Als het nieuwe denken werkt hebben we zelfs een afkeer van een leven zonder genade, oftewel het boze.

Afkeer Hebben
Letterlijk staat er een veel sterkere uitdrukking dat weergeeft dat je ervan over je nek gaat. Walg ervan als je zelf weer eens zonder de genade te laten werken liefde speelt (het boze). Het woord ‘boze’ is ook afgeleid van ‘stank’. Je gaat dus met recht over je nek van je eigen gespeelde liefde.

Gehecht
De andere kant is: ‘gehecht aan het goede’. Daar zit het woord ‘lijm’ in. Blijf dus vast verkleefd aan de authentieke liefde, die Christus alleen door Zijn genade kan werken. Hecht je zo aan Christus liefde.

Afkerig van het boze
Het boze in dit vers is de foutieve bron waar je uit put om liefde te openbaren: Je eigen inspanning.
In de tuin van Gethsemané trok Petrus zijn zwaard en sloeg het oor van Malchus eraf. Jezus zei rustig dat hij zijn zwaard moest opbergen en hechtte het oor terug aan het hoofd van Malchus. De les voor Petrus (en ons) was dat je het boze in de wereld niet oplost door het in je eigen kracht te bestrijden.
Nog dagelijks wordt het boze in mensen beëindigd doordat men verandert door de genade van Christus.

Romeinen 12: 10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de één den ander voorgaande.
Broederliefde
Paulus gaat nu de liefde meer specificeren. Van ongeveinsde liefde (agape) gaat hij hier in vers 9 naar broederliefde (philadelphia). Zoals een broer van zijn broer houdt.

Hartelijk liefhebben of elkaar genegen zijn
Deze genegenheid is een koesterende liefde. Je neemt de ander op in jouw eigen veilige geborgenheid. Dat veilige plekje is nou precies waar Christus jou uit genade geplaatst heeft. Veilig geborgen met Christus in God. Je broeder en je zuster is daar ook geborgen. Vanuit Christus is het vanzelfsprekend dan jij dan ook zo met je broeder en zuster omgaat.

Eerbetoon
Voordringen wordt meestal niet als een positieve eigenschap ervaren, maar hier in de SV staat dat we met eerbetoon mogen voordringen bij de ander. Als het om eerbetoon gaat hoef ik niet te wachten op de ander. Waarom? Omdat die ander de achting van jou waard is. De genade, die in jou werkt, waardeert absoluut Christus in de ander!

Romeinen 12: 11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
In ijver onverdroten
Aanpakken! Er tegenaan gaan. Hoe krijg je dat voor elkaar? De bron staat er direct achter: vurig van geest. Het is Gods Geest, die in je gelegd is. Telkens opnieuw is het genade en genade alleen, die als een bron je werken wil.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende