U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ongeveinsde Liefde

De setting van het nieuwe denken
Romeinen 12: 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Dit nieuwe denken is Christus zelf.
Romeinen 12: 3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Niet Gaan Buiten Het Denken Van Christus
De consequentie van dit nieuwe denken: ‘koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid.’ We moeten niet uitgaan buiten het denken van Christus. De uitleg van Paulus over onze onderlinge omgang ligt vervat in dit uitgangspunt: het denken van Christus.
Romeinen 1: 16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Vandaar dat Paulus dit betoog hier dan ook afsluit met de uitspraak: ‘Zint niet op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige.’ Dat is een herhaling van vers 3. Paulus kent ons. Vandaar zijn uitspraak: ‘Weest niet eigenwijs.’

Romeinen 12: 9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
Ongeveinsde liefde
Niets minder dan Christus zelf. Alles wat minder is, is geveinsd, oftewel gespeeld.
Het Griekse woord dat hier voor ongeveinsd gebruikt wordt herkennen we direct als we een beetje Engels kennen. Het is het Griekse woord ‘sincerus’. Wij zeggen: ‘ongeveinsd’ of ‘oprecht’. In het Grieks heeft het nog een tweede letterlijke vertaling: ‘zonder was’.

Zonder Was
Het woord ‘sincerus’ of letterlijk weergegeven in het Nederlands ‘zonder was’ is afkomstig van een praktijk van de oude Romeinse kooplieden, die aarden en porseleinen vazen te koop aanboden. Was er een vaas met een scheur, dan vulden ze die vaak op met was van dezelfde kleur, zodat de koper niet doorhad dat het om een gescheurde vaas ging. Slimme kopers leerden echter al snel dat ze eerst de vazen een tijdje buiten in de zon moesten zetten. Als de vaas dan een scheur had zou de was smelten en die scheur openbaar komen. Eerlijke kooplieden deden die test dus eerst zelf voordat ze iets verkochten, waardoor zij de naam ‘sincerus’ kregen, oftewel ‘zonder was’.

Liefde Zonder Was
Mijn liefde moet dus zonder was zijn, dan kan die liefde de test van de zon der gerechtigheid (Christus) doorstaan. Is mijn liefde een eigen poging (opgevuld met was) dan val ik dus door de mand bij zo’n test. Dan blijk ik weer hoger te denken dan mij voegt.

Boze En Goede
Het goede is Christus zelf. Hier staat het in de directe context van de ongeveinsde liefde.
In je onderlinge liefde kan je door genade Christus laten werken: het goede. Je kan ook zonder genade zelf aan de slag gaan: het boze. Werkt de wil van God in je leven, dan heb je een afkeer van het boze. Je hebt dan dus een afkeer van een leven zonder genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende