U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Alles Door Genade

Romeinen 12: 1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.
Onze praktijk is gebaseerd op genade (de barmhartigheden Gods) en komt tot ontplooiing door overgave aan God (een levend, heilig en God welgevallig offer).
Onder de wet bewerkten offers genade. Nu bewerkt genade ons offer.

Ik vermaan u dan
Paulus legt ons hier helemaal niets dwingend op. Je zou dit heel goed zo kunnen vertalen: ‘Ik vertroost jullie dan, broeders’. Hij gaat als een broeder naast mij, naast jou staan, slaat zijn arm om ons heen en wijst ons de weg naar een warme gemeenschap. Is Paulus dan zo’n warme broeder, die dit zomaar in eigen kracht goed kan? Zijn wij geestelijk dan zo sterk dat we zo’n warme gemeenschap kunnen vormen? De krachtbronnen in dit vers zijn de barmhartigheden Gods, oftewel de genade van God.

Met beroep op
Dit is een beetje antieke vertaling, die het onnodig moeilijker te begrijpen maakt. De Staten Vertaling had een logischer vertaling met het simpele woordje ‘door’. Het is door middel van de barmhartigheden Gods, oftewel de genade van God, dat Paulus zo naast ons komt staan en ons de weg wijst. Het is ook door middel van die genade van God dat we ons lichaam als een levend offer aan God kunnen aanbieden. Alles wat God werken wil in jou en mij is op grond van de genade van God.
Filippensen 2: 13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Barmhartigheden van God
In de Bijbelse taal komt het woord ‘barmhartigheid’ van het woord ‘baarmoeder’. Gods barmhartigheid is zijn ‘baarmoederlijkheid’. Het wil zeggen; zo totaal en intens als een moeder verbonden is aan het kindje in haar, zo totaal en intens is God verbonden aan de mens.
De genade van God is die absolute basis. We ontvangen hier geen wetten. Hier wordt getoond welk gedrag door de barmhartigheid van God wordt uitgewerkt. Het is het warme hart van God, dat voor ons klopt, dat de gezindheid van Christus wil uitwerken. We kunnen het dus ook de warmhartigheid van God noemen.
Onze God is de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting.
2 Corinthe 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende