U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Bewijst Allen Genade

Een Warme Gemeenschap Door Genade
Boven Romeinen hoofdstuk 12 kunnen we schrijven: Hoe worden we een warme gemeenschap? God geeft ons hier namelijk de enige juiste richtlijnen om nauw aan elkaar verbonden te zijn. We zullen ontdekken dat de Heer zelf feitelijk het bedje heeft opgemaakt en wij mogen erin gaan liggen. De bron van genadebetoon onderling en naar buiten toe is enkel en alleen genade.

Gehoorzaamheid Van Het Geloof Dankzij Genade
De reden van de hele Romeinenbrief is gehoorzaamheid van het geloof te bewerken in jou en mij..
Romeinen 1: 5 om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,
Romeinen 16: 26 maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van
gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken)
Wij waren eerst ongehoorzaam. Nu is ons genade bewezen

Genade Bewijzen Aan Allen
Gods genade is ons bewezen doordat Israël ongehoorzaam was. Uiteindelijk is het Gods plan dat door de genade, die ons bewezen is, ook Israël daar weer deel aan zal krijgen, want God zal genade bewijzen over allen.
Romeinen 11: 30 - 32 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

Genade Werkt Genadebetoon Uit
De gehoorzaamheid van het geloof, dat door Gods genade bewerkt wordt, werkt in ons leven een bepaald gedrag uit. Het gedrag, dat Paulus vanaf Hoofdstuk 12 bespreekt, is dan ook op grond van de barmhartigheden Gods.
Romeinen 12: 1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods,
De basis van ons gedrag wordt in de eerste twee verzen van Romeinen 12 neergelegd
Vanaf vers 3 vinden we de uitwerking van ons gedrag in 2 facetten:
a/ De praktijk naar binnen toe (onder elkaar vers 9 – 13 en 15 & 16)
b/ De praktijk naar buiten toe (naar ongelovigen toe vers 14 en 17 – 21).
Genade zal dit genadebetoon gaan uitwerken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende