U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdommen van zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Dit is één van mijn favoriete Bijbelteksten. Daar wordt namelijk het plan van God getekend in verband met onze toekomst. Het is feitelijk de hele context van dit Bijbelgedeelte dat deze tekst zo prachtig helder doet oplichten.

Eerst wordt de zwarte achtergrond op het doek aangebracht in de verzen 2 t/m 6. In dat duister zien we ons staan als ‘kinderen van de ongehoorzaamheid’. Als je naar het donker kijkt, zie je daar alleen ‘kinderen van de toorn’ staan. Dan worden, met een glanzend heldere lichtwerking, de overweldigende rijkdommen van genade aan het doek toevertrouwd. Gods liefde schittert in al Zijn heerlijkheid.

Uit die inktzwarte donkerheid van veroordeling en toorn worden de personages overgeplaatst in dat helder stralende licht van genade en zegeningen in Christus. Het volle licht schijnt nu op hen in de Opgestane aan Gods rechterhand in de hemelse.

Het duister, dat als een zwart gat het doek overschaduwde in die personages, lijkt te moeten wijken. Een compleet nieuwe identiteit hebben ze ontvangen. Het is werkelijk een nieuw leven in Christus dat hen nu omstraalt. Levend in Hem!

In het heldere licht bevinden ze zich nu met alle geestelijke zegeningen (Efeze 1: 3), die ze in Christus ontvangen hebben. De huidige boze eeuw staat nog dreigend zwart als achtergrond voor de prachtige lichtval van de komende eeuw, waar deze personen al in geplaatst zijn. Het is één groot genot van genade en zegen in de hemelse in Christus.

Alsof die heerlijkheid van de huidige genade nog niet genoeg is stelt God dan dat Hij in de eeuwen die nog komen zullen die overweldigende rijkdommen van genade, die Hij in Zijn liefde over ons zal doen uitstromen in Christus Jezus, zo zal tentoonstellen.

De tentoonstelling gaat dus inderdaad plaatsvinden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende