U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Efeze 1: 7 En in Hem [Christus] hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,

We zijn 100 % zeker van vergeving. Dat is niet op grond van een bepaald gevoel. Dat is niet omdat we één of andere soort mystieke ervaring hebben opgedaan. Het is ook niet omdat we dat inmiddels wel verdiend hebben. We hebben die absoluut zekere vergeving in Christus. De vergeving is in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn genade. Het is dus een solide grond waarop die vergeving rust. Wij bezitten de zekerheid over deze vergeving op grond van wat we, onder andere, hier in de Bijbel lezen.

De absolute zekerheid van vergeving is niet het eindpunt van het geloofsleven. Vergeving is slechts het begintraject. Er liggen nog zo ontzaglijk veel geestelijke zegeningen voor ons klaar om van te genieten. Allen liggen stuk voor stuk vast in Christus en zijn in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn genade. Vergeving is het eerste cadeau dat uit die rijke bron voortkomt.

Alle geestelijke zegeningen in de hemelse zijn stuk voor stuk gebaseerd op dezelfde grondslag als vergeving. In Christus is er een verzoening tot stand gebracht met een onbeperkte reikwijdte. Ook die is in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn genade. Er is een doop door Gods Geest tot stand gebracht, waardoor allen in Christus tot één nieuwe Mens, het Lichaam van Christus, gevormd zijn. Ook die is in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn genade. Er is een hemelse positie aan de rechterhand van God, waar elke gelovige nu, in de huishouding van het geheimenis, deel aan heeft in Christus. En ook die hoge positie is in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn genade.

De vergeving van zonden staat er als een eerste baken van absolute zekerheid van wat Gods genade in Christus allemaal tot stand heeft gebracht. De zegeningen, die we nu mogen genieten, zijn geen zaken die maar net, ternauwernood, verkregen kunnen worden. Ze zijn reeds verkregen in Christus en het baken van vergeving staat vast als de absolute garantie van die rijkdommen van genade.

Twijfel je nog of die vergeving echt zo rijkelijk wel jouw deel kan zijn? Denk je dat die verschrikkelijke zonden, die je in het verleden gedaan hebt en waar je nog regelmatig in terugvalt, je toch eigenlijk niet vergeven kunnen worden? Laat staan, de zonden die je nog zult gaan doen? Is de zekerheid dat de vergeving in Christus tot stand is gebracht niet voldoende? Is de zekerheid dat die vergeving in overeenstemming is met de rijkdommen van Zijn genade, niet voldoende voor je? Lees dan de volgende tekst.

Efeze 1: 8 welke Hij [Christus] ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand,
De rijkdommen van genade heeft Christus overvloedig aan jou bewezen. Je kijkt naar die grote berg van zonden, die je verricht hebt, maar de rijkdommen van Zijn genade staan daar tegenover die Christus overvloedig aan jou bewezen heeft. Je wordt overweldigd door de zondige gedachten die nu nog steeds door je hoofd spoken, maar de rijkdommen van Zijn genade staan daar tegenover die Christus overvloedig aan jou bewezen heeft. Je schrikt terug voor de zonden die je mogelijk nog zult gaan doen, maar de rijkdommen van Zijn genade staan daar tegenover die Christus overvloedig aan jou bewezen heeft.

We zijn vergeven! God ziet ons niet aan in ons armzalige ‘ik’. Hij ziet jou en mij als volmaakt in Christus.
Colosse 2: 10 en jij hebt de volheid verkregen in Hem [Christus], die het hoofd is van alle overheid en macht.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende

Andere Studies Over Vergeving:
Vergeving (1)
Vergeving (2)
Vergeving (3)
Vergeving (4)
Vergeving (5)
Vergeving (6)
Vergeving (7)
Vergeving (8)
Vergeving (9)
Vergeving (10)
Vergeving (11)
Vergeving (12)
Vergeving (13)
Vergeving (14)
Vergeving (15)
Vergeving (16)
Vergeving (17)
Vergeving (18)
Vergeving (19)
Vergeving (20)
Vergeving (21)