U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Oneindig Veel Hogere Kracht

Krachtige Energie
Aan het eind van het tweede gebed in Efeze komt nogmaals die energieke kracht van de opstanding van de Heer om de hoek kijken.
Efeze 3: 20 – 21 Hem nu, die blijkens de kracht [dunamis], welke in ons werkt [energeia], bij machte is [dunamai] oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

De Inwendige Mens
Met de belofte aan het eind van dit gebed dat God krachtig in staat is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, denken velen toch weer aan de mogelijkheid dat hier dus ook de lichamelijke kracht als gebedsverhoring ontvangen kan worden. Uiteindelijk: dat bidden of beseffen we dan misschien niet, maar Hij is tot oneindig veel meer in staat.
We moeten echter goed in het oog houden waar in dit gebed voor gebeden wordt.
Efeze 3: 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht [dunamis] gesterkt te worden [krataioo=heerschappij] door zijn Geest in de inwendige mens,

Nieuw Leven In De Hemelse
Het is hier de opgestane Heer die Zijn heerschappij (kratos) uitoefent. Hij doet dat met dynamiek (dunamis). Dat werk van de opgestane Heer is alles in overeenstemming met de rijkdommen van Zijn heerlijkheid. Waar wil Hij dat doen? Waar is dit gebed op gericht? Het vindt allemaal plaats in de inwendige mens. Dat is het nieuwe leven dat we in Christus in de hemelse bezitten.

Niet De Uiterlijke Mens
Er zijn Bijbels gezien geen garanties dat de opgestane Heer Zijn kracht, energie en heerschappij zal uitwerken in onze uitwendige mens. Als Paulus in vers 20 verklaart dat onze opgestane Heer oneindig veel meer kan doen, dan gebruikt hij het Griekse woordje ‘huper’ tot tweemaal aan toe. Dat wijst naar een hogere staat, niet naar een lagere staat. Het draait in Gods beantwoording van ons gebed dus om het hemelse en niet om het aardse. Dat hemelse overtreft onze stoutste verwachtingen.

Efeze 1: 20 – 21 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven [huperano] alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.

Hoger Of Boven
Als Paulus in 1: 20 & 21 schrijft over het resultaat van Christus opstanding, dan komt precies hetzelfde Griekse woordje ‘huper’ in de samenstelling ‘huperano’ ook daar weer om de hoek kijken. Ook hier is sprake van een dubbele uitspraak omdat zowel ‘huper’ als ‘ano’ feitelijk ‘hoger’ of ‘boven’ betekent. Als God Hem uit de doden heeft opgewekt en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand in de hemelse, dan komt daar direct dit bijzondere woordje achteraan. Christus is gaan zitten ver boven (huperano) alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.

Efeze 3: 20 – 21 Hem nu, die blijkens de kracht [dunamis], welke in ons werkt [energeia], bij machte is [dunamai] oneindig veel meer [huper huper] te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Ver, Ver Boven
Zoals Christus als gevolg van Zijn opstanding geplaatst is ver boven (huperano) alle denkbare geestelijke machten in de hemelse, zo is God machtig in staat (dunamai) om ons gebed te verhoren ver boven (huper) wat wij bidden of beseffen. Het is nauwelijks voor te stellen wat en wie we in Christus geworden zijn en welke hoge positie we innemen. Ver, ver boven wat wij bidden of beseffen.

Ten Hoogste Verheven
In Christus zijn we ver boven (huper) alle hemelen opgevaren, waar alles tot volheid gebracht wordt.
Efeze 4: 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven [huper] alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende