U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genadige Kracht Aan Ons In De Hemelse

Efeze 1: 19 hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven,
Efeze 2: 5 – 6 God heeft
ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijn jullie behouden), en Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Dunamis Voor Ons
1: 19 Die dunamis is voor ons beschikbaar
1e/ 2: 5 doordat God ons mee levend gemaakt heeft
2e/ 2: 6 doordat God ons mee opgewekt heeft
3e/ 2: 6 doordat God ons mee heeft doen zitten

Eerst Hem, Dan Ons
In 1: 20-22 lezen we eerst over een drievoudig ‘Hem’. Pas daarna lezen we een drievoudig ‘ons’ in 2: 5 & 6. Dit is de manier waarop genade altijd werkt. Christus staat daarin altijd voorop. Dit kunnen we nooit zomaar omdraaien.

Ons Mede
Behalve een drievoudig ‘ons’ lezen we in 2: 5 & 6 ook een drievoudig ‘mede’, of zoals het in het Grieks staat: een drievoudig ‘sun’. Alleen samen met Christus is er opstandingkracht. Niet één van deze zegeningen kunnen we genieten los van de opgestane Heer.

Efeze 1: 19 hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,

Overeenkomst
De overweldigend grote kracht, die ons deel is, is in overeenstemming met iets. Dat betekent dat woordje ‘naar’ in 1: 19. Het Griekse woordje ‘kata’, dat hier gebruikt wordt, wijst op een overeenkomst die er is tussen die overweldigende kracht aan ons en de wijze waarop Christus uit de doden is opgewekt zowel als de wijze waarop Hij Zijn plaats van heerschappij is gaan innemen aan Gods rechterhand. Die overweldigende kracht aan ons is daaraan gelijk.

Genade Te Beurt Vallen
Voor ons is ons hele functioneren in onze dienst voor God niet gebaseerd op onze inspanning voor God maar op die kracht die bewerkt is in de opstanding van Christus. Paulus was zich hiervan bewust en hij stelde zijn dienst dus niet voor als iets wat hijzelf voor ons deed, maar als een geschenk die hij van God ontving.
Efeze 3: 7 – 8 waarvan [het geheimenis] ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking [energeia] van Zijn kracht [dunamis]. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,

Overweldigend Grote Opstandingkracht
Hier zien we dus de energie van Christus opstandingkracht werken in Paulus. Als hij er verder over uitweidt dan ziet hij het als genade dat hem te beurt is gevallen. Die opstandingkracht is ook overweldigend groot ons te beurt gevallen omdat we samen met Christus zijn levend gemaakt, omdat we samen met Christus zijn opgewekt, omdat we samen met Christus zijn gaan zitten in die plaats van heerschappij.

Christus Leeft In Mij
Christus is werkelijk opgestaan. Dat weten wij omdat wij samen met Christus zijn opgewekt. Natuurlijk weten we het ook omdat het in de Bijbel staat. Natuurlijk weten we het ook omdat het ‘naar de Schriften’ is. Dat is allemaal de basis. Maar omdat Hij leeft, leef ik. Zijn opstandingleven is mijn leven.

Maar Waar Is Dat Leven?
Zijn opstandingleven is niet mijn lichamelijk bestaan hier op aarde. In ons gedeelte staat heel nadrukkelijk dat het met Christus in de hemelen is. Hier op aarde is Christus nog altijd de verworpene, de verachte. Onze eenheid met Hem zet ons niet plotseling op een ereplaatsje hier op aarde, terwijl Hij verworpen is. Die onvoorstelbare kracht die aan ons bewezen wordt is ook niet een lichamelijke kracht.

In De Hemelse
De kracht en energie die Christus gewerkt heeft in Zijn opstanding uit de dood is een overwinnende kracht van Zijn heerschappij in de hemelen. Het is de hoogste plaats die Hij heeft ingenomen in de geestelijke wereld, waar Hij ons deel van doet uitmaken. De innerlijke mens wordt met de dag sterker en jonger terwijl de uiterlijke mens gewoon vervalt.

Gelovigen & Ongelovigen: Gelijk
We krijgen, evenals de ongelovigen, te maken met lichamelijke klachten. De economische crisis gaat ons niet voorbij. Natuurrampen treffen gelovigen net zo als ongelovigen. Oorlogen, die mensen elkaar aandoen, treffen de gelovigen precies eender als de ongelovigen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende