U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Overweldigende Kracht Voor Christus

Kerstfeest en Pinksteren worden vaak als christelijke feesten ervaren waar men wel iets mee kan. Pasen is voor veel christenen een ongrijpbaar feest. Men weet niet hoe men dit moet inkleuren.

Verleden, Toekomst & Heden
Ik hoop met mijn uitleg toch een eerste stap te zetten om wat meer zicht op Pasen te krijgen. Ik hoop dat jullie die stap mee kunnen zetten.
Er was een Pasen in het verleden, de opstanding van Christus. Er komt een Pasen in de toekomst, de Opstanding. In de tussentijd is er het opstandingleven.

Paasboodschap: Christus Onze Kracht
Er zijn veel momenten in ons leven waarop we ons zwak voelen. Momenten dat we schreeuwen om hulp, om kracht. Als we ons roepen dan tot God richten, dan geeft Hij als antwoord: Christus is jullie kracht!
Dit is de Paasboodschap: de gekruisigde Christus is de kracht van God. Als jij je dus zwak voelt, geloof dan dat Christus Gods kracht speciaal voor jou is. Een kracht die juist in zwakheid zichtbaar wordt. Van kruis tot Opstanding. Dat is Opstandingkracht!

Efeze 1: 19 hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,
Efeze 1: 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,
Efeze 1: 21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.
Efeze 1: 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,
Efeze 2: 5 God heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijn jullie behouden),
Efeze 2: 6 en Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Opstandingkracht: Gods Kracht
De kracht van God in het open graf, dat is opstandingkracht. Jezus Christus is sterker dan de dood. Het leven triomfeert. De dood heeft niet het laatste woord.
Op het moment dat dit gebeurde wisten Zijn vrienden dit nog niet. Zij zagen het eigenlijk niet meer zitten. Hun Meester was dood. Wat hadden ze nog te verwachten? Zij hadden gedacht dat Hij altijd bij hun zou zijn.
Ik kan me dit heel goed voorstellen.

Teleurstelling
Tegenwoordig is er ook nog altijd veel teleurstelling en wanhoop in het leven van mensen. God lijkt in veel levens van mensen compleet verdwenen. Misschien hadden ze best wel idealen, net als die vrienden van Jezus. Maar ja, daarin zijn ze behoorlijk teleurgesteld. Door wat voor omstandigheid dan ook. Opstanding, nou en!?

Dunamis
1: 19. Het woord dat Paulus hier gebruikt voor kracht is ‘dunamis’. Onze woorden ‘dynamiet’ en ‘dynamo’ stammen hiervan af. Deze kracht van God brengt Christus Jezus opnieuw tot leven! Wow, dat biedt ook enorme perspectieven voor ons!

God Van De Opstanding
God houdt zich nog altijd met 'opstandingen' bezig. Hij is de God van het leven. Als voor ons gevoel de weg helemaal doodloopt begint God zomaar iets compleet nieuws. Dat zet onze problemen en worstelingen totaal in een ander perspectief. De kracht waarmee Jezus uit de dood opstond is nog steeds actief vandaag.

Efeze 1: 19 – 22 hoe overweldigend groot Zijn kracht [dunamis] is aan ons, die geloven, naar de werking [energeia] van de sterkte [ischus=overwinnende kracht] van Zijn macht [kratos=heerschappij], die Hij heeft gewrocht [energeo] in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,

Dunamis Voor Christus
1:19. Er is een ‘dunamis’ (kracht), die in overeenstemming is met de ‘energeia’ (werking, oftewel de energie) van de alles overwinnende kracht van Zijn ‘kratos’ (macht of heerschappij). De energie die afspat van de sterkte van Christus heerschappij heeft God bewerkt in Christus en is nu de dunamis die voor ons beschikbaar gekomen is
1e/ 1: 20 door Hem op te wekken
2e/ 1: 20 & 21 door Hem te laten zitten
3e/ 1:22 door Hem te geven aan de Gemeente

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende