U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Marjoe Gortner was een beroemd kinderevangelist die de trucjes van het vak leerde gebruiken door veel van de hedendaagse godsdienstige charlatans.
Officieel aangesteld in de leeftijd van vier jaar was hij het onderwerp van gesprek in het opwekkingscircuit. Grote hallen vulden zich met mensen die naar dit jonge charismatische joch kwamen luisteren.
Ook toen Marjoe volwassen werd zette hij zijn ‘roeping’ voort door in grote tenten opwekkingssamenkomsten te houden, wat hem telkens duizenden dollars opleverde, waarvoor hij grote groepen mensen bedroog.
Aan het eind van de zestiger jaren besloot Marjoe de ‘bedieningte verlaten. Hij zou echter nog één laatste rit op het opwekkingsspoor rijden. Dit keer om zichzelf voor de wereld te ontmaskeren.
Met een heel team producers en televisiecamera’s filmde hij zijn eigen documentaire. Hij toonde daarmee de wereld hoe hij mensen bedroog door hen het geld afhandig te maken terwijl hij zich voordeed als christen evangelist.
Marjoe Gortner beleed in deze film dat hij zelfs niet in het bestaan van God geloofde.
De volgende passages zijn genomen uit de documentaire van 1972:
Marjoe’.

Marjoe
‘Ik dank God voor mijn lieve christelijke moeder, die mij de weg wees naar Jezus. Hadden we maar meer goede christelijke moeders die de wereld in het woord van God onderwezen. Dan leerden we hoe we meer kunnen bidden in plaats van dat we cocktails dronken en smerige oude sigaretten rookten. We zouden dan zeker een beter Amerika hebben. We zouden betere mannen en vrouwen hebben en niet zoveel jeugdmisdaad.’

Volwassen M.J. Gortner
Alle gebaren had ik vakkundig aangeleerd. Als ik ‘Jezus’ zei dan spreidde ik beide armen wijd uit. Als ik ‘de duivel’ zei, dan sprong ik naar voren.
Mijn moeder had een ongelooflijk scala aan signalen voor me. Zo riep ze: ‘O Jezus’ als ik te traag ging. Of ze riep: ‘Glorie aan God’, wat betekende dat ik sneller moest spreken. Later voegde ze daar nog allerlei andere signalen aan toe, zoals: Prijst God’, wat betekende dat ik de mensen precies daar had waar ik ze hebben moest. Dus nu moest ik maar een collecte houden.

Volwassen M.J. Gortner bezig om zichzelf te ontmaskeren
‘Hallelujah! Hallelujah! Heft uw handen op om de Heer te aanbidden! Prijst Hem vanavond! Hallelujah! [tongentaal die ik helaas niet kan vertalen]. O, God is zo werkelijk hier vanavond! Als u de Heilige Geest vanavond niet aanwezig voelt, dan bent u dood zonder dat u het weet! Waarom zou u Hem dan niet prijzen? Waarom zou u Zijn naam dan niet aanroepen? Waarom aanbidt u de Heer vanavond dan niet? O, heft uw handen op en prijst Hem! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!’
Hier gooit hij een doek over het gezicht van een vrouw en die valt in de geest.

Tussenschrift
Let op de reacties van de Marjoe vereerders. Ze reageren precies eender op zijn magnetisme als wat we tegenwoordig vaak zien in die volgepakte stadions waar de populaire predikers van vandaag hun optredens houden.

Volwassen M.J. Gortner bezig om zichzelf te ontmaskeren
‘Zeg nu: Jezus! Zeg: Jezus! In de naam van Jezus, broeder, wees bevrijd.’
Een hysterische man slaat allemaal brabbeltaal uit en beweegt alle kanten op.

Volwassen M.J. Gortner
Je hebt de ervaring van gered worden, maar daarnaast heb je de vuurdoop als je de Heilige Geest ontvangt. Dat is dat gedoe met tongen. Men vindt het prachtig om de mensen helemaal uit te putten. Als je begint met te bidden met iemand dan is het goed om ook die camera er goed op in te laten zoomen.
Dit is een persoon die allang gered is, maar die nu de geestesdoop ontvangt. Dan begint er iemand naast zo’n persoon ineens: {onvertaalbare tongentaal]. De persoon met wie gebeden wordt zegt dan eerst nog niks. Maar dan komt er een tweede naast hem diezelfde taal uitslaan. Op het laatst staan er zo’n vijf man om hem heen in tongen te spreken en die zwepen hem op om ook zo te gaan spreken. Uiteindelijk raakt die persoon zo overweldigd dat ook hij begint: [weer onverstaanbaar, wel aldoor hetzelfde].
Als het zover is dan reageert iedereen: ‘O, dat is het. Jij hebt het ook.’ Zo van; ‘we hebben er weer eentje bij’. Dan gaan we weer gewoon door naar de volgende.

M.J. Gortner spreidt al het geld van de collecte uit op zijn bed met de woorden: ‘Dank U Jezus! Jezus is zo goed voor mij vanavond. Hallelujah, dank U Jezus. Prijst de Heer! O Glorie, Glorie, Hallelujah! Ik voel me goed in mijn ziel. Prijst de Heer! Het is niet meer zoveel als dat het vroeger was.’

Volwassen M.J. Gortner
Er is één man die zo diep in dit gedoe zit dat hij profeteert. Hij legde me een keertje uit hoe hij het doet. We zaten aan tafel toen hij me uitlegde hoe hij de mensen hun geld afhandig maakt.
Hij zit op radiostations in veertig staten van Amerika. Op de radio zet hij dit volgend verhaaltje neer: Ik weet dat er onder mijn luisteraars vanavond een oud vrouwtje zit dat tien dollar ergens heeft weggestopt in een koekjestrommel. Nou heeft God tot mijn hart gesproken om u te zeggen dat u die tien dollar moet pakken Stop het in een brief en stuur het naar mij op. God zal u zegenen. God zal u belonen zoals u dat nog nooit eerder ervaren heeft.
Hij draaide zich naar mij toe en zei dat als je in veertig staten van Amerika op het meest beluisterde tijdstip van de dag op de radio bent, dat er dan duizenden mensen naar je zitten te luisteren. De kans is dan redelijk groot dat er minstens een paar honderd oude dametjes tussen zitten die inderdaad een tien dollar biljet in een koekjestrommel hebben zitten. Als er dan ook zo’n 200 dametjes dat tientje naar je opsturen, dan heb je in één klap tweeduizend dollar te pakken.
Wil je in de godsdienst van het grote geld meedraaien dan zijn dit de spelletjes die je spelen moet. Je zit in een bedrijf en daar draai je als evangelist in mee.

Weer een passage uit de film
‘Gelooft u dat de Heer het vanavond zal doen? Gelooft u het? Zeg Ja!’

Oude vrouwtje
‘Ja’

Oude vrouwtje wordt door M.J. Gortner in de geest gegooid, waar ze verder in de armen van de vangers stuiptrekt.

M.J. Gortner legt een jong meisje zijn handelwijze uit
God zal iets met jou gaan doen. Dan vraag je aan de mensen om je heen: ‘Geloven jullie dat?’ Iedereen zegt dan natuurlijk: ‘Ja’. Dan vraag je nog eens: ‘Als hier geen geloof is vanavond dan kan ik niets voor jullie betekenen. Daarom vraag ik nog eens: Geloven jullie het?’ De hele massa schreeuwt dan dolenthousiast: ‘Ja’.
Dan zegt ik tegen jou: ‘Zuster, als ik je nu de handen opleg dan gaat het gebeuren’. Als het zover is schudt je al als een gek omdat ik enorm op je inwerk. Dan vraag ik iedereen om het hoofd te buigen om in gebed te gaan.
Dan plotseling vanuit het niets schiet ik op je af met mijn hand op je voorhoofd: ‘In de naam van Jezus’. Die schok is dan overweldigend. Dat werkt altijd.

Weer bij de ouwtjes
‘Hoe voel je je? O, hallelujah! Dit is God! Hallelujah! Dank U Jezus! O Hallelujah! O Prijst de Heer!
Oude vrouwtje waggelt zielsgelukkig heen en weer.

M.J. Gortner legt een jong meisje zijn handelwijze uit
Als er eentje beweert dat hij genezen is van een rugpijn, dan zal gelijk een hele groep het herkennen als dat de genezing ook bij hen is opgetreden omdat het merendeel psychosomatisch is.

Mattheus 24: 24-25 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het jullie voorzegd.
Romeinen 16: 18 Zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten van de argelozen.
Mattheus 7: 15-16 Wacht je voor de valse profeten, die in schapenvacht tot je komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zullen jullie hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina