U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het gros van de mensen op onze planeet is doods- en doodsbang voor God. Het merendeel van deze bangeriken noemt zich christen. Hun angst bewijzen ze in hun handelingen. Hun hele leven worstelen ze om bij God in een goed blaadje te komen.

Wat zou het een rust geven in deze wereld als we allemaal zouden beseffen dat onze geestelijke redding en verzoening met God aan geen kant afhing van onze eigen prestaties. De oorsprong van onze redding ligt vast in Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons waardoor ons alles geschonken wordt uit genade alleen, onverdiend.

God zelf is de God van de liefde (2 Corinthe 13: 11), ja Hijzelf is Liefde (1 Johannes 4: 8). Dat beginsel werkt Johannes vervolgens in zijn brief verder uit:
1 Johannes 4: 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

God is liefde en Zijn liefde bewijst Hij ook in Zijn handelingen. Vandaar dat onze geestelijke redding in de Bijbel zo vaak een geschenk of een gave genoemd wordt. Het is de uitdrukking van Gods liefde voor zondaren.

Efeze 2: 3 – 5 trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen van de toorn. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, door genade ben jij behouden,
Titus 3: 4 – 5 Maar toen
de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

We kunnen vanwege een totaal foutief beeld van God ons angstig blijven inspannen om toch maar vooral zo goed mogelijk bij God voor de dag te komen. Het zal ons geen millimeter dichter bij God brengen. Onze rechtvaardiging is geheel en al Gods pakje aan, onze heiliging is geheel en al Gods pakje aan. Het is allang voor allen volbracht.

Romeinen 5: 8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
Is dit niet een heerlijke rust?!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende