U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Adressering 3

Envelop Aan Meneer Jood

We hebben alle adresseringen in de Bijbel nu eens als een stapel brieven opgestapeld voor ons liggen. Eén envelop met de adressering ‘Meneer Jood’ hebben we al van de stapel gepakt. In het vorig artikel hebben we de positie van ‘Meneer Jood’ doorgenomen. We hebben het heel letterlijk gelezen, zoals deze groep in de Bijbel aangesproken wordt. De vraag was en is: ‘Word ik in deze brief aangesproken?’

Naast de positie wordt ook het hele doen en laten oftewel het gedrag van Meneer Jood beschreven. In de Bijbel wordt dat zijn wandel genoemd. Opnieuw adviseer ik je om ook deze punten niet te gaan vergeestelijken. Neem het zoals het er staat en vraag je af: ‘Word ik hier aangesproken?’

Hier volgt de wandel van Meneer Jood:
1/ Jij onderhoudt al de Sabbatten van Yahweh. (de zevende dag, niet de eerste dag)
Leviticus 19: 30 Mijn sabbatten zal jij houden en voor mijn heiligdom eerbied hebben: Ik ben Yahweh.
2/ Jij brengt al de verschillende offers van Yahweh.
Leviticus 7: 37 – 38 Dit is de wet op het brandoffer, het spijsoffer, het zondoffer, het schuldoffer, het wijdingsoffer en het vredeoffer, die Yahweh Mozes gebood op de berg Sinaï, ten dage dat Hij de Israëlieten gebood hun offers aan Yahweh te brengen, in de woestijn Sinaï.
3/ Jij onderhoudt al de geboden van Yahweh.
Deuteronomium 30: 8 Jij zal weer naar de stem van Yahweh luisteren en al zijn geboden volbrengen, die ik je heden opleg.
4/ Jij houdt je aan al de inzettingen van Yahweh.
Deuteronomium 6: 24 Yahweh gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en Yahweh, onze Elohim, te vrezen, opdat het ons altijd wel zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is.
5/ Jij viert de feesten van Yahweh.
Leviticus 23: 4 Dit zijn de feesttijden van Yahweh, heilige samenkomsten, die jij uitroepen zal op de daarvoor bepaalde tijd.
6/ Jij geeft aan Yahweh jouw tienden.
Deuteronomium 14: 28 Na verloop van drie jaar zal jij alle tienden van je opbrengst in dat jaar brengen en in je poorten neerleggen;
7/ Jij dient Yahweh uitsluitend op die geografische plaats die Yahweh heeft uitgekozen.
Deuteronomium 12: 5 Maar de plaats, die Yahweh, jouw Elohim, uit het gebied van al je stammen verkiezen zal om daar Zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zal jij zoeken en daarheen zal jij gaan.
8/ Jij hebt de priesters van Yahweh nodig om verzoening voor jou te bewerken.
Leviticus 16: 16 Zo zal hij [de priester] verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden; aldus zal hij [de priester] doen met de tent der samenkomst, die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden.
9/ Jij laat elk zoontje van jou besnijden.
Genesis 17: 10 – 11 Dit is mijn verbond, dat jij zal houden tussen Mij en jou en je nageslacht: dat bij jou al wat mannelijk is besneden wordt; jij zal het vlees van je voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en jou.
10/ Onreine dieren eet jij niet.
Leviticus 11: 47 om scheiding te maken tussen het onreine en het reine, tussen de dieren die gegeten mogen worden, en de dieren die niet gegeten mogen worden.
11/ Kleding uit twee verschillende stoffen gemaakt draag jij niet.
Deuteronomium 22: 11 jij zal je niet kleden met een kleed van tweeërlei stof, wol en linnen tezamen.

Nee, we hebben nog lang niet de hele wandel van Meneer Jood doorgelicht. Voor dit artikel is het wel weer voldoende. In het volgende artikel gaan we de opsomming verder afronden.

Laten we even stilstaan om ons de vraag te stellen of we terecht deze brief lezen alsof wij aangesproken worden. Dat lijkt er niet echt op. Daarom is de aanwijzing van Paulus in 2 Timotheus 2: 15 ook zo essentieel: ‘snij het Woord van de waarheid recht’. Dat recht snijden gebeurt als we de brief die geadresseerd is aan Meneer Jood ook inderdaad bij Meneer Jood laten. God gebruikt meerdere huishoudens om Zijn grote plan te volvoeren.

In het volgend artikel lezen we meer over de wandel zoals die in deze brief aan Meneer Jood geadresseerd staan. Blijf het volgen om een scherp onderscheid te krijgen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende