U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Recht Snijden 1

2 Timotheus 2: 15 Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Je mag van mij aannemen dat het één van de heerlijkste zaken in mijn leven is om het woord van de waarheid te mogen brengen. Het is voor mijn eigen geest telkens opnieuw een verfrissing om de genade van God in al zijn vele facetten te belichten.

Voorop staat natuurlijk dat ik van harte geloof dat het Woord, oftewel de Bijbel, de waarheid is. Het is niet, zoals sommige onjuiste vertalingen het weergeven het Woord dat de waarheid bevat.
2 Timotheus 3: 16 – 17 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
Dit is de NBG vertaling die de indruk wekt alsof er Schriftwoorden zijn die door God zijn ingegeven en dus ook Schriftwoorden die niet door God zijn ingegeven. De Staten Vertaling geeft dit veel juister weer.
2 Timotheus 3: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig….
De hele Bijbel is door God ingegeven. Dat maakt het tot het Woord van de waarheid. Het is regelrecht God zelf die tot de mensheid spreekt.

Ik schreef al hoe heerlijk het is om vanuit dat Woord de prachtige boodschap van Gods genade te verkondigen. Mijn verlangen daarbij is ook dat ik een beproefde verkondiger ben die zich niet hoeft te schamen. Juist met het oog daarop geeft Paulus een belangrijke hint in onze uitgangstekst. Dat gebeurt als we rechte voren trekken bij het brengen van het Woord der waarheid.

Het trekken van rechte voren bij de verkondiging is nou niet zo’n simpel beeld. Gaan we opnieuw naar de Staten Vertaling dan blijkt dat er in het geheel geen sprake is van een beeld en wordt de betekenis vrijwel direct duidelijk.
2 Timotheus 2: 15 die het Woord der waarheid recht snijdt.
Als je een taart aansnijdt dan is het ene stuk voor Annie, het andere stuk is voor Piet, en weer een ander stuk is voor weer een andere gast.
God heeft de hele Bijbel gegeven aan de mensheid, maar het ene deel is geadresseerd aan de ene huishouding van God en het andere deel aan een volgende huishouding en weer een deel is gericht aan weer een andere huishouding. Bij het verkondigen van het Woord van de waarheid is het belangrijk dat we hiermee rekening houden, oftewel dat Woord recht snijden.

Het probleem bij het niet recht snijden van het Woord der waarheid is dat je de praktijk voor een andere huishouding op jezelf plakt en daaraan wilt voldoen. Dat zal dan dus niet lukken en je verwijt al gauw God dat Hij Zijn beloften niet nakomt of je gaat zelfs twijfelen aan je eigen geloof. Ook de hoop of het uitzicht van de ene huishouding verschilt behoorlijk met die van de ander. Een algehele verwarring ligt voor de oprechte gelovige dan ook altijd op de loer.

Het blijde nieuws van God in de Evangeliën is de boodschap van het Koninkrijk. In Efeze vindt je een gigantisch blij evangelie, maar de boodschap van het Koninkrijk zal je er tevergeefs zoeken. Dit heeft alles te maken met een totaal andere adressering in de Evangeliën en in de late brieven. In de Evangeliën wordt de aardse huishouding van God, namelijk Israël, aangesproken. In de late brieven wordt de hemelse huishouding van God, namelijk het Lichaam van Christus met Christus als het Hoofd, aangesproken. Wij in onze tijd horen thuis binnen deze laatste huishouding.

In het volgend artikel wil ik nog verder ingaan op dit onderscheid en het daaraan verbonden recht snijden van het Woord.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende