U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Efeze 1: 13 In Hem ben jij ook, nadat jij het woord van de waarheid, het evangelie van jouw behoudenis, hebt gehoord; in Hem ben jij, toen jij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

Dit is misschien wel één van de mooiste Bijbelteksten over de vaste zekerheid van een gelovige in Christus.

Tot twee keer komt je dezelfde stijlvorm tegen:
1/ Het woord van de waarheid gehoord hebbende, geloofde je.
2/ Geloofd hebbende, ben je verzegeld.

Een zegel spreekt van een definitieve, een permanente zaak. Zo kan een bepaald belangrijk document een officieel zegel krijgen. Ook een elektrisch schakelstation komt pas na verzegeling definitief in gebruik. Ook een pot ingemaakte vruchten verzegeld men om die te bewaren. Maar de zekerheid die spreekt uit het feit dat wijzelf ‘verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte’ steekt daar toch met kop en schouders bovenuit. Let wel, je bent niet verzegeld door de Geest maar met de Geest. De Geest zelf is het zegel.

Laten we eens even het voorbeeld nemen van een vrouw die een pot ingemaakte vruchten verzegeld met was. De pot wordt verzegeld door de vrouw, maar de was is het zegel. Zo is iedere gelovige, ongeacht zijn geestelijke staat, verzegeld met de Geest. Het is de Heilige Geest van de belofte zelf die ons dwars door alle aionen, oftewel tijdperken, heen veilig bewaard in Christus.

Efeze 1: 14 die een onderpand is van onze erfenis,
De Heilige Geest van de belofte is het onderpand van onze erfenis. Het is als het ware de eerste aanbetaling van hetgeen we straks daadwerkelijk aan den lijve zullen ontvangen. Zo bewaart de Heilige Geest ons momenteel in de huidige boze ioon’ opdat God ‘in de komende aionen de overweldigende rijkdom van Zijn genade over ons zal tonen in Christus Jezus’.
Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Het is dan niet verwonderlijk dat Paulus dit gedeelte over onze zekerheid afsluit met de toepasselijke woorden: ‘tot lof van Zijn heerlijkheid’.
Efeze 1: 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende