U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Sleutels van het Koninkrijk

Mattheus 16: 19 Ik zal jou de sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen, en wat je op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat je op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

Mattheus 18: 18 Voorwaar, Ik zeg jullie,
al wat jullie op aarde binden, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat jullie op aarde ontbinden, zal ontbonden zijn in de hemel.

Alle raakvlakken van de gemeente van het Nieuwe Verbond zijn met Israël. In de Handelingentijd gaat de deur van deze gemeente ook open naar de heidenen. Dan komen juist die sleutels van het Koninkrijk weer om de hoek kijken. Dan wordt het dus weer tijd om na te gaan denken over binden en ontbinden.

Ik had in het eerste artikel over dit onderwerp al geschreven hoe sterk dit beginsel van binden en ontbinden als een principieel leerstellige grondslag aan de Gesloten Vergadering verbonden zat, waar ik achttien jaar lang aan verbonden ben geweest. Naar hun inzicht was dit het goddelijk gezag dat zij bezaten om te oordelen en soms zelfs definitief te veroordelen.

Toen ik in de tachtiger jaren weer eens opnieuw de Bijbel ging onderzoeken en uitsluitend letterlijk wilde nemen wat er letterlijk stond, kwam ik tot dezelfde conclusie, waar ik in de voorgaande artikelen jullie ook in meegenomen heb. Ik kon niet anders zien dan dat dit geen enkele relatie had met ons als gelovigen binnen het Lichaam van Christus. Dat heeft mij de vrijheid gegeven om me uit de Vergadering terug te trekken.

Het inzicht in de overvloeiende rijkdom van Gods genade, zoals ik die nu mag genieten, was er op dat moment nog nauwelijks. De gedachte dat het dus onmogelijk is elkaar te oordelen vanuit de genade had toen dus ook nog geen plek. Toch kan ik nu zeggen dat de deur naar meer inzicht betreffende de genade toen steeds verder open kwam te staan.

De Heer beloofde aan Petrus de sleutels te geven van het Koninkrijk van de hemelen. Hoe je ook studeert en hoe je Bijbelteksten ook met elkaar in verband denkt te brengen, het is ten ene male volstrekt uitgesloten het Koninkrijk van de hemelen aan het Lichaam van Christus te verbinden.

Efeze 1: 4 Hij [God] heeft ons immers in Hem [Christus] uitverkoren voor de grondlegging van de wereld,
Die ‘ons’ hier, dat zijn wij. Wij horen namelijk tot dat Lichaam van Christus dat Paulus in Efeze beschrijft. De keuze voor ons is in Christus reeds gemaakt voor de grondlegging van de wereld. Het hele idee dat die sleutels dienden om mensen toe te laten of juist uit te sluiten van het Lichaam van Christus is dus per definitie een idiote voorstelling van zaken. Daarmee zou je het hele plan van God kunnen dwarsbomen. Onzin!

Het plaatje dat in Mattheus door de Heer zelf getekend wordt is van een gebouw dat aan de buitenkant met bepaalde sleutels geopend dient te worden. Dat gebouw is niet het Lichaam van Christus maar het Koninkrijk van de hemelen.

Petrus nam, wat dit gebruik van de sleutels betreft, niet een bijzonder aparte, vooraanstaande positie in. Als we de relatie met Mattheus 18 bekijken blijkt dat alle dienaren van het Nieuwe Verbond de mogelijkheid hadden om deze sleutels te gebruiken.

Het gebruik van deze sleutels van het Koninkrijk had dus alles te maken met het binden en ontbinden. Hoe en wat dit allemaal inhoudt is op zich alweer een heel apart hoofdstuk waar wij in het volgende artikel een start mee zullen maken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende