U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gemeente, Het Woord

Mattheus 16: 18 Ik zeg je, dat jij Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen.

We zagen reeds dat de gemeente, waar hier sprake van is, de gemeente is van het Nieuwe Verbond. Dat is wel degelijk een andere gemeente dan de gemeente, het Lichaam van Christus, waar wij als gelovigen tegenwoordig deel van uitmaken. Zo wordt deze gemeente hier direct gekoppeld aan het Koninkrijk van de hemelen. Dat is iets wat je ten ene male nergens kunt terugvinden bij het Lichaam van Christus.

Het Nieuwe Verbond is feitelijk het huwelijksverbond dat Yahweh met Zijn vrouw Israël sluit.
Jeremia 31: 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.
Hebreeën 8: 8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik
voor het huis van Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,
Dit wordt dus een huwelijk tussen de herstelde eenheid van twaalf stammen en Yahweh. Momenteel is zelfs die eenheid nog niet hersteld.

De start van het Nieuwe Verbond vond reeds plaats tijdens de rondwandeling van de Heer op aarde.
Lukas 22: 20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.
Het ging gedurende de Handelingentijd ook nog altijd door.
1 Corinthe 11: 25 Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

De Heer zegt hier tegen Petrus dat Hij op deze Petra Zijn gemeente zal bouwen. Het gevaar dreigt nu gelijk om de hedendaagse opvattingen van wat een gemeente is, of zelfs een kerk, hier gelijk in te vullen. Zet die bril meteen af want dat veroorzaakt alleen maar allerhande inzichten, die wel vertrouwd zijn, maar niet Bijbels.

Het woord ‘ekklesia’, dat in het Nieuwe Testament wordt vertaald met ‘gemeente’ betekent letterlijk elke willekeurig uit de maatschappij samengeroepen groep mensen. Op zich heeft dit woord nog geen enkele geestelijke of religieuze lading.

Tegenwoordig heb je dat er hangplekken zijn voor jongeren. Dat is om toch nog wat grip te houden op dat samenscholen van jeugd, wat nou eenmaal gebeurd. Dat ‘samenscholen’ kan je tekenend noemen van wat ‘gemeente’ of ‘ekklesia’ nu letterlijk betekent. Hier volgen wat voorbeelden van het gebruik van dit woord in de Bijbel op die manier:
Handelingen 19: 32 De volksvergadering [ekklesia] was verward en de meesten wisten niet eens, waartoe zij samengekomen waren.
Handelingen 19: 39 En indien jullie nog iets meer te verlangen hebben, zal dit in de wettige
volksvergadering [ekklesia] worden beslist.
Handelingen 19: 41 Met deze woorden ontbond hij
de volksvergadering [ekklesia].

De belangrijkste hindernis om Gods idee over de gemeente te begrijpen is als we de betekenis van het woord ‘gemeente’ uitsluitend beperken tot het Lichaam van Christus waar wij tegenwoordig toe behoren. Als mensen spreken over de ene ware kerk of gemeente weet je dus eigenlijk bij voorbaat al dat er Bijbels gezien niks van deugt.

Er is maar één waar Lichaam van Christus. Toen Stefanus gestenigd werd was er nog geen sprake van dat Lichaam van Christus. Toch sprak hij letterlijk over de gemeente in de woestijn.
Handelingen 7: 38 Deze is het, die in de vergadering [ekklesia] in de woestijn met de engel was,

In het volgende artikel ga ik uitgebreid in op dit Bijbels gebruik van de uitdrukking ‘gemeente’ terwijl het volk Israël bedoeld wordt. Dat is de manier waarop Stefanus het hier ook gebruikt. Pas daarna begrijpen we ook beter welke gemeente op die Petra gebouwd kan worden. Het binden en ontbinden is uitsluitend beperkt tot die gemeente. Vandaar dat die kennis in dit verband zo essentieel is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende