U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus, de Rots

Mattheus 16: 18 Ik zeg je, dat jij Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen.

We vroegen ons af welke gemeente hier bedoeld kan zijn. Nemen we de tekst zoals die hier staat heel letterlijk serieus dan valt in elk geval de Rooms Katholieke kerk gelijk door de mand. Daarmee dus ook natuurlijk de tucht van de geestelijke leiding in die kerk die zij baseren op de successie van Bisschoppen na Petrus.

Petrus is niet de basis van deze gemeente. Er staat namelijk niet: ‘Jij bent Petrus en op jou zal Ik mijn gemeente bouwen’. Er staat zelfs niet: ‘Jij bent Petrus en op deze Petrus zal Ik mijn gemeente bouwen’. Er is hier wel sprake van een woordenspel, maar dat is juist om de solide grondslag van die gemeente te tonen tegenover een zwakke Petrus.

De ‘petra’ in dit gedeelte is de rots, waar bijvoorbeeld de wijze man een paar hoofdstukken daarvoor zijn huis op bouwde. Dat is een solide vaststaande rots. Naast zo’n solide, vaststaande rots zijn er ook losgeraakte steenpartijen en keien. Dat is een uitermate onzekere grondslag om iets op te bouwen. Dat was Petrus. Dat was de betekenis van zijn naam.

De hele Bijbel door is Yahweh zelf de Rots.
Deuteronomium 32: 4 De Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
2 Samuel 22: 32 Want wie is God behalve Yahweh,
wie is een rots buiten onze God?
Psalm 42: 9 Ik wil tot
God, mijn rots, zeggen:
Jesaja 44: 8 Is er een God buiten Mij?
Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.
De Gemeente van het Nieuwe Verbond heeft ook geen ander fundament.
1 Corinthe 3: 11 Een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.

Vader had Petrus geopenbaard dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Nu openbaarde de Zoon aan Petrus dat Hijzelf die ene Rots is, die in het Oude Testament bekend was als Yahweh.
Onder het Oude Verbond was de Rots der eeuwen nooit en te nimmer een mens. Onder het Nieuwe Verbond is dat niet anders. Dat sluit Petrus dan ook ten ene male geheel en al uit. Daarmee is het Rooms Katholieke gezag tot tucht met beroep op dit gedeelte ook geheel en al weggevallen.

Reeds onder het Oude Verbond was Christus de Rots.
1 Corinthe 10: 4 Zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen meeging, en die rots was de Christus.
We zagen reeds dat die Christus hier het fundament is van de gemeente van het Nieuwe Verbond. Petrus was zich dit maar al te goed bewust en wees daar later in zijn brieven ook op.
1 Petrus 2: 4-6 Komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een Schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Christus is de kostbare hoeksteen waarop het heilig priesterschap van het Nieuwe Verbond gebouwd wordt. Hij is de Rots, het vaste fundament van deze gemeente van het Nieuwe Verbond.

Het Nieuwe Verbond staat nog altijd in relatie met het volk Israël. Mocht het binden en ontbinden op tucht wijzen, dan nog is het van belang om het in die juiste huishouding van God te zien staan. Dat wordt het onderwerp voor de volgende keer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende