U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Vrucht Van Genade

Filippensen 1: 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus,
Om te – letterlijk: tot in
Onderscheiden – ‘dokimos’ betekent beproeven
In de Oudheid waren er geen banken zoals wij die tegenwoordig kennen, en er was geen papiergeld. Alle geld was van metaal gemaakt, verhit tot het vloeibaar was, gegoten in vormen en afgekoeld. Als de munten afgekoeld waren, moesten de randen glad gemaakt worden. De munten waren betrekkelijk zacht en de mensen slepen ze dus af. In een enkele eeuw werden er in Athene twintig wetten afgekondigd om een einde te maken aan de praktijk van het "snoeien" van munten. Maar sommige geldwisselaars waren rechtschapen en wilden geen namaakgeld aanpakken. Zij waren mannen van eer die alleen geld van het goede gewicht in omloop brachten. Zulke mensen noemde men "dokimos" of "beproefd".
Waarop het aankomt – Letterlijk: : "Om te beproeven de dingen die verschillen".
Dan zult gij zijn. – Het eindresultaat
Rein. – Letterlijk: Onvermengd
Als, in Paulus dagen, een beeldhouwer, die het niet zo nauw nam, iets te diep in het marmer had gebeiteld, vulde hij het gat met was om zijn fout te verbloemen. Op die manier kon hij de kopers om de tuin leiden want het leek net allemaal marmer. Maar als de zon begon te schijnen stond hij mooi in zijn hemd. De hete zon liet de was smelten en de eigenaar merkte (te laat) dat zijn pronkstuk niet uit één materiaal vervaardigd was. Dus verstandige kopers schreven in die tijd in hun contract dat ze een marmer kunststuk zonder was kochten. Ze eisten een rein stukje vakmanschap.
Onberispelijk. Letterlijk: Geen oorzaak tot een val
Tegen de dag van Christus. Letterlijk: Tot in de dag van Christus

De Vrucht Krijgen We Mee
Dan zul je rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.’ Letterlijk staat hier: ‘tot in de dag van Christus.’ Waar het werk van Christus in ons dus gaat tot op de dag van Christus is wat hier beschreven wordt als ‘rein en onberispelijk zijn’ een zaak dat gaat tot in de dag van Christus. Dat rein en onberispelijk zijn wordt meegenomen de dag van Christus in. De vrucht wat genade werkt in je leven neem je dus mee tot in de dag van Christus.

De Les Van De Kleine Haai
Hoe vaak hoor je niet de oproep dat we rein en onberispelijk moeten zijn. Hier zegt Paulus, nee, het is het eindresultaat van wat genade uitwerkt in je leven. Als je een pasgeboren haai in de oceaan vangt en in het aquarium stopt, dan denk je dat zo’n kleine aquarium na verloop van tijd wel uit zijn voegen zal barsten. Dat past na een zekere tijd toch niet meer? Maar een jaar later als die haai feitelijk groot hoort te zijn zwemt nog steeds dat kleine haaitje in dat aquarium rond met zijn begrenzingen onder, boven, rechts en links, voor en achter, want hij kan er niet uit. Zo hebben ook wij met onze regels en wetten onze grenzen getrokken. We hebben onze afmetingen gemaakt. We horen rein te zijn, we horen zus en we horen zo. We zijn ingehokt en blijven klein. Dit duurt totdat die haai uit het aquarium gehaald wordt en weer teruggeworpen wordt in de oceaan. Hij heeft dan de vrijheid om te zwemmen en dat onbegrensd te doen. Zo is het ook bij ons. Als we uit onze eigengemaakte grenzen gehaald worden en in de oceaan van Gods onbegrensde genade geworpen worden dan groeit die vrucht van genade.

Nooit Meer Terug!
We zijn ook daadwerkelijk in die genade geworpen! Laten we dus niet meer terug gaan in dat aquarium van wetten en regels. Daar groei je echt niet van. Die haai in de oceaan wordt weer een volwaardige haai. In het aquarium bleef hij dat zielepootje. Als wij dus denken: ‘dit willen wij voor de Heer doen, dat willen we voor de Heer doen, zus willen we voor de Heer doen, zo willen we voor de Heer doen,’ dan hebben we niets begrepen van de praktische kant van ons christenleven. Dan hebben we ons in dat aquarium laten stoppen terwijl God ons vrij gemaakt heeft. We mogen in die genade staan. Laten we zo voor elkaar bidden dat die groei in ons leven door de kennis van de Persoon van Christus alleen voortgang mag hebben. Laten we ons ernaar uitstrekken dat die groei steeds meer overvloedig openbaar mag komen in jouw en mijn leven.

Filippensen 1: 11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.
Vervuld Letterlijk: helemaal vol gemaakt. Hetzelfde woord in de volgende bekende teksten:
Eph 3:19 opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods
Col 2:10 gij zijt in Hem
volmaakt,

Volheid Dankzij Genade Alleen
Wat een heerlijk werk van God in uw en mijn leven. Christus Jezus, de opgestane Heer, wil en kan openbaar komen in ons leven. God heeft er alles aan gedaan en ons praktisch leven kan gevuld worden door die grote bron van Gods genade. Onderlinge liefde die overvloeit met alle fijngevoeligheid, het kan een feit zijn dankzij genade alleen.

Blootsvoets De Schoenenfabriek Kennen
Een vakantieganger komt aan bij zijn hotel. Als hij naar binnenstapt ontdekt hij dat de portier blote voeten heeft, de vrouw die hem inschrijft heeft ook al geen schoenen aan en verder alle gasten en personeel lopen blootsvoets rond. In het restaurant vraagt hij een gast, die aan een ander tafeltje zit: “Ik zie dat je geen schoenen draagt. Ben je onbekend met het bestaan van schoenen?” “Natuurlijk weet ik wel dat er schoenen zijn”, antwoordt de man vriendelijk. “Waarom draag je ze dan niet”, vraagt de gast. “O, dus dat is de vraag. Waarom draag ik geen schoenen?’
Na het ontbijt loopt de gast het hotel uit, de sneeuw in. Maar ook daar was iedereen, die hij zag blootsvoets. Nieuwsgierig vroeg hij aan een voorbijganger: “Weten jullie niet dat schoenen je voeten kunnen beschermen tegen de kou?’ De vrouw antwoordde: “Tuurlijk kennen we de geweldige kwaliteiten van schoenen. Kijk, zie je dat grote gebouw? Dat is een schoenenfabriek. Man, we zijn er zo trots op dat dit bedrijf hier bij ons is neergezet. Elke week komen we daar bij elkaar om naar de bedrijfsleider te komen luisteren als hij ons vertelt hoe geweldig schoenen wel zijn”. “Maar waarom draag je ze dan niet”, vroeg de gast aanhoudend. “O, dus dat is de vraag. Waarom draag ik geen schoenen?’

Plaatje Van Leven Zonder Genade
Wat lijkt dat toch sprekend op ons christelijk gedrag hè? We weten van de genade en wie de bron van die genade is. We komen samen om er prachtige liederen over te zingen en uitleg over te krijgen. Maar we stappen naar buiten en het leed en het verdriet in deze wereld trotseren we in eigen kracht. We proberen de onderlinge liefde met onze inspanning te verwerkelijken. Het genot en dus ook het resultaat van die overlopende bron van genade lijken we niet te kennen. Wat is Paulus antwoord hierop. Dat is zijn gebed voor ons als gelovigen. Is dit ook niet een belangrijk onderwerp voor ons gebed?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina