U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Werkt Christus Gevoelens In Jou

Filippenzen 1: 8 God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang.
De ontferming. – Letterlijk: De ingewanden, wijst op het gevoel, de emotie
Verlang – Hunker, haken naar

Hunkeren
Paulus zegt dan: ‘God is mijn getuige hoezeer ik met de ontferming van Christus naar jullie allen verlang.’ Hier staat vertaald dat woordje verlangen. Nou kent feitelijk het hele Nieuwe Testament dat woordje ‘verlangen’ niet in de grondtekst. Het Grieks op zich kent dat woord wel, maar het wordt niet in het Nieuwe Testament gebruikt. Hier in deze tekst wordt nog een extra toevoeging voor dat Griekse woord voor verlangen geplakt. Letterlijk zegt Paulus dat hij naar deze gelovigen ‘hunkert’. Het is een heel intens verlangen wat Paulus hier uitdrukt. Dat is het gevolg wanneer je die eenheid die het resultaat is van Gods werkende genade in gemeenschap bewust wordt. Als die genade zo krachtig werkt in je leven wordt je je bewust van het feit hoe sterk je met elkaar verbonden bent. ‘Ik hunker naar jullie’, zegt Paulus als het ware, ‘Ik haak ernaar’.

Waar Komt Die Hunkering Uit Voort?
Uit de ontferming van Christus. Ik had het net al over die ingewanden, nou hier lees je over de ingewanden. Letterlijk staat hier: ‘Ik hunker naar jullie met de ingewanden van Christus.’ Dat is het logische resultaat van het werk van de genade. Dan worden we ons bewust dat we één gemaakt zijn met Christus. Mijn eigen emotie is dan eigenlijk ondergeschikt. Het is de emotie, de liefde, de drijfveer van Christus zelf die dan werkt in je eigen persoon. Zou mijn eigen liefde of emotie de drijfveer van mijn handelen zijn, dan is het toch eigenlijk ook logisch als je burnout raakt. Dan is het vanzelfsprekend als je eraan onderdoor gaat. Zo 200 % inzetten kan je toch niet volhouden? Maar genade is relaxed, dat is ontspannen. Je mag er gegarandeerd op rekenen dat Christus het werk doet in je leven als je terugvalt op die genade. Dat stond er toch? Het werk dat Christus begonnen is, dat zal Hij voleindigen!
Ik hunker met de ontferming van Christus Jezus naar jullie allen.’

Filippensen 1: 9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid
Bid – Nu de inhoud van het gebed
Liefde – Agapè = de onvoorwaardelijke liefde
Meer – twee keer hetzelfde woord: Meer meer
Overvloedig – Blijft altijd maar doorgaan
Helder inzicht – Letterlijk: Kennis van boven

Overvloeiende Liefde
Dan schrijft Paulus dat de liefde steeds meer overvloedig mag worden. Hier komt Paulus bij het onderwerp waar hij voor bidt. Hij zegt absoluut niet dat er helemaal geen liefde bij hen gevonden wordt. Hij gaat er absoluut van uit dat er wel degelijk liefde bij hen is. En wat voor liefde?! Het woord dat Paulus hier gebruikt betekent het onzelfzuchtig liefhebben van de ander. Het is niet een liefde omdat de ander die liefde ook beantwoordt. Het is de liefde waarbij je put uit de overvloeiende bron van liefde. Het is de ‘agapè’ liefde. Dat woord gebruikt Paulus hier. Die bron is hier bij allen. Die bron heb jij ook voorhanden omdat jij één gemaakt bent met Christus. Die onzelfzuchtige liefde is Christus zelf in jou.

Het Niagara Effect
Paulus is hier op zijn knieën omdat hij graag het Niagara effect in hen wil uitwerken. Paulus wil dolgraag zien dat die bron van Gods liefde, die wij in Christus bezitten, in ons overvloeit. Paulus zegt dat hier letterlijk: ‘dat het overvloedig mag worden.’ Nee, dat is niet voldoende voor Paulus. Hij wil ‘dat het meer overvloedig mag worden.’ Letterlijk staat er zelfs: ‘dat het meer en meer overvloedig mag worden.’ Dat woordje ‘meer’ staat hier eigenlijk twee maal in de uitspraak van Paulus. ‘Meer en meer, geeft ons de Heer. Hij geeft overvloedig zegen telkens weer.’ Dat is weer zo’n mooi lied uit de zestiger jaren. Ja, die het alleen van Hem verwacht geeft Hij overvloedig zegen telkens weer. ‘Meer en meer overvloedig’.

Een Netelig Voorbeeld Van Overvloeien
Je hebt waarschijnlijk wel een idee wat overvloeien is. Het is zoals dat meisje dat door de leraar gesnapt wordt toen ze met een vriendinnetje achter in de klas snoepjes zat te eten. Die leraar loopt naar de meisjes om te zeggen dat dit niet kan en dan fluistert het meisje tegen die leraar: ‘Wilt u er misschien ook wat van, meneer?’ Hij kijkt om zich heen. De anderen zijn vlijtig het huiswerk aan het maken en die meiden die knipogen al naar elkaar. Okay, daar gaat het zakje. Ze strooien het op zijn hand uit en ze blijven doorstrooien totdat het over de hele vloer van de klas verspreid ligt. Die man met een boei van een kop. Jazeker, dat vloeide dan ook echt over. Zo overvloeiend stort God zijn liefde in jou en mij uit.

Bidt Voor Overvloeiende Liefde
We mogen bidden voor elkaar, zoals Paulus dat hier deed voor deze gelovigen. We mogen bidden dat die liefde meer en meer mag overvloeien bij allen. We kunnen dat goed gebruiken want, laten we wel wezen, we hebben best wel eens moeite met zo’n ettertje van een broeder of die zanik van een zuster. We hebben moeite met hen omdat we ons oog niet richten op die ‘agapè’ liefde, die in ons hart is uitgestort. We zijn ons zo vaak niet bewust van die genade die het leven van Christus in ons wil openbaren. Dat is de liefde van Christus, die naar allen uitgaat.

Inzicht En Fijngevoeligheid
Dat uw liefde steeds meer overvloedig mag zijn in een helder inzicht en alle fijngevoeligheid.’ Er wordt veel gesproken over dat helder inzicht en over dat onderscheiden waarop het aankomt. De vraag is echter: hoe gaan we met elkaar om als we al die waarheden, die we in de Bijbel ontdekt hebben, met elkaar delen. Het antwoord is: ‘in alle fijngevoeligheid’. Als dat helder inzicht betekent dat je alle kennis op de rit hebt en je wrijft dat de ander onder de neus. ‘jij moet dat nu ook zo zien!’ Als ik zo met mijn inzichten omga, dan ga ik voorbij aan het echte heldere inzicht. Dat wordt hier namelijk ‘de kennis, die van boven is’ genoemd. Die kennis werkt fijngevoeligheid uit. Zo had Christus gevoel voor de mensen waar Hij mee omging. Christus werkt dat ook in jou, ook in mij. Hij wil dat de liefde steeds meer overvloedig wordt. Wat werkt dat uit? Dat lees je in het volgende artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende