U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

In Genade Eén

Filippensen 1: 7 Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade.
Zo van u te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf. Letterlijk: “Het is immers terecht (of gerechtvaardigd) dat ik dit van u allen denk”.
Omdat (ik u) op mijn (het) hart draag – Het hart = de hele mens
Deelgenoten van de mij verleende genade – Letterlijk: Gemeenschap aan mijn genade
Gevangenschap. – Letterlijk: Boei
Verdediging – van het evangelie, niet van zijn juridische zaak
Bevestiging – Letterlijk: Bekrachtiging

Terecht Zo Denken
Zo van jullie allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf’, staat er dan in onze vertaling. Dit is weer echt een puur slechte vertaling van de grondtekst. Het heeft de klank van: ‘Ik denk er zus over en jij denkt er zo over. Ja, voor mij spreekt het vanzelf, maar jij kan er weer anders over denken.’ In de Telosvertaling is het anders en beter vertaald. Daar lees je dat Paulus schrijft: ‘Het is terecht dat ik zo over jullie allen denk.’ De betekenis is dat het gerechtvaardigd is om zo over jullie allen te denken. Waarom is dat dan gerechtvaardigd? Omdat het werk van Christus in jullie is begonnen, omdat jullie gemeenschap hebben gekregen aan dat evangelie, omdat jullie gemeenschap hebben gekregen aan die genade. Dus: Als ik zo over jullie allen denk is dat volkomen terecht, het is volkomen gerechtvaardigd.. Dat zegt Paulus. Als je zo denkt over het werk van Christus, over het blijde nieuws, over die rijkdommen van genade, dan is er volkomen rust. Vandaar dat het dan ook volkomen terecht is om zo over jullie allen te denken. Mensen, zo kan ik ook over jullie allemaal nadenken omdat jullie allemaal voorwerpen zijn van die genade.

Met Je Hele Persoon Aan De Ander Verbonden
Daarna zegt Paulus: ‘omdat ik jullie allen op mijn hart draag’. Het werkwoord hier kan je wederzijds maken omdat de persoonlijke voornaamwoorden ‘u’ en ‘mijn’ er eigenlijk helemaal niet staan. Het kan dus evengoed vertaald worden met: ‘omdat jullie mij op je hart dragen.’ Nou hebben wij heel vaak een sentimenteel idee over de betekenis van het hart. Je kent dat liedje wel: ‘Mijn hart klopt alleen maar voor jou…..’ Wij verstaan onder ons hart heel vaak onze emotie, alles wat ik voel. Zo denken we dat Paulus gevoel naar deze gelovigen uit gaat. Dat komt door ons Nederlands taalgebruik, zo kleuren we de betekenis van het hart in. Als je in het Midden Oosten komt en de gebruiken en uitdrukkingen daar kent, dan weet je dat met het hart de hele persoon bedoeld wordt. Wil je daar spreken over je emoties of je gevoelens dan moet je wat lager in het lichaam afdalen. Daar spreken ze over de ingewanden als ze het gevoel bedoelen. Nou kennen wij dat ook wel want als je verliefd bent dan zeg je dat je vlinders in je buik hebt. Ook bij ons zitten die vlinders dan niet in je hart. Dan tinkelt en tinkelt het zo in je buik. Dat zijn de ingewanden. Later in dit hoofdstuk komen we die ingewanden ook tegen, maar dan zijn het niet de ingewanden van Paulus. Paulus spreekt dan niet over zijn eigen gevoel dat in hem werkt.

Het Logische Gevolg Van Genade
Paulus draagt hen allen op zijn hart. Het gewicht ligt dus op zijn hele persoon. Dat is ook een logisch gevolg van het genadewerk van Christus in ons. Waar wij allen onlosmakelijk verbonden zijn aan de opgestane Christus, zijn we ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat is wat Paulus hier eigenlijk uitdrukt als hij zegt dat hij de andere gelovigen op zijn hart draagt. Ze zijn zo intiem, zo één geworden. Vandaar dat het ook logisch is dat hij zo overtuigd over hen denkt. Door het werk van Christus Jezus, door de gemeenschap aan het blijde nieuws, door de gemeenschap aan de genade hebben we logischerwijs ook gemeenschap met elkaar. Jij draagt mij op je hart. Ik draag jou op mijn hart. We zijn zo intiem aan elkaar verbonden dat het vanzelfsprekend is om zo over jullie allen te denken, want ik draag jullie op mijn hart.

Kenmerken Van Echte Gemeenschap
Dan schrijft Paulus: ‘Omdat jullie allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie.’ Kijk, hier zie je heel praktisch uitkomen dat ze deelgenoten zijn. Dit is nou kenmerkend voor die gemeenschap. Paulus gaat dan verder: ‘dat jullie deelgenoten zijn van mijn genade.’ Ook hier heb ik weer het woordje ‘verleende’ tussen haakjes gezet. De vertalers hebben eigenhandig, zonder dat daar in de grondtekst enige aanleiding toe is, dat woordje ‘verleende’ tussen geplaatst. Dat is misschien ook niet zo verwonderlijk als je voor mogelijk houdt dat ze wellicht niet doorhadden dat ‘genade’ naar niemand anders verwijst dan naar Christus. Christus is jouw leven geworden. Hij is aan het werk tot op de dag dat Hijzelf op aarde verschijnt. Dat houdt dat woordje ‘genade’ in.

Gevolgen Van Het Niet Praktisch Kennen Van Genade
Maar als je dat niet door hebt, dan kijk je heel anders naar die tekst en dan zie je dat Paulus hier spreekt over zijn gevangenschap en over zijn verdediging. Dus concludeer je dat Paulus daar wel in die gevangenis zat en deze gelovigen zich daar dan helemaal één mee gemaakt hebben. Die gelovigen zagen hoe God Paulus bijstond in de gevangenis, dat denk je dan te lezen in die uitdrukking ‘verleende genade’ en daar hebben die gelovigen zich dan één mee gemaakt. Zover kom je dus als je die genade, dat Christus jouw leven geworden is, niet herkent. Dan moet je er ook wel een draai aan geven.

Ach Arme Gevangenbewaarder
Nu is het zonder meer waar dat, omdat ze door genade één geworden zijn, die gevangenschap daar ook in betrokken is. Paulus zat daar in die gevangenis dit gebed daar op te schrijven. Hij zat daar te schrijven en breekt dan uit in de jubel: ‘Ik dank mijn God!’ Ik denk dat die gevangenbewaarder soms wel eens kriegel werd door die heftige Paulus. Wat hier met gevangenschap vertaald staat, daar staat in de grondtekst heel simpel ‘een boei’. Paulus zat dus heel letterlijk geboeid vast aan die gevangenbewaarder.
Dan zit Paulus het ene moment rustig te schrijven met die schrijvende hand vast aan die gevangenbewaarder en dan springt hij opeens op en juicht met de handen in de lucht ‘Ik dank mijn God’. En daar gaat die gevangenbewaarder ook met zijn hand de lucht in. Ja, daar zal wel eens een pittig woordje over gesproken zijn.

Het Hof Bereikt Met Blij Nieuws
Toch lees je in de volgende verzen dat het hele hof van de keizer bereikt is met het evangelie. Ze hebben dus wel degelijk iets gezien in dat leven van Paulus wat ook doorwerkte. Dat is ook genade. Dat is heel simpel het werk dat God zelf in Paulus heeft uitgewerkt. Daar, aan die genade, daar hebben deze gelovigen ook deel aan.

Gemeenschap Met Gevangenen
Voor ons is het ook niet zoiets van ‘een zware opdracht’ om voor de gevangenen te bidden alsof we meegevangen zijn. Als we ons bewust zijn van de eenheid die de genade werkt weten we dat we meegevangen zijn. Dat is nou precies de essentie van dat woord ‘gemeenschap’, de verbondenheid die we in Christus bezitten. We zijn verbonden aan de gevangenen. Dat is ook een facet wat de genade uitwerkt. Het is vanzelfsprekend dat we meevoelen. Het is geen opdracht. Als het een opdracht was zou ik het nou juist helemaal niet kunnen. Ik zou er misschien niet eens bij stilstaan dat wanneer er een karikatuur van Mohammed wordt gemaakt, wat dan helaas als eerste ook nog eens in een christelijke krant geplaatst wordt, dat die moslims dan gelijk de kerken in brand gaan steken en de christenen gaan vervolgen. Ik zou er zelfs waarschijnlijk helemaal aan voorbij gaan als dit een opdracht was, als ik me er dus voor moest inspannen. Maar wanneer we de genade van Christus hebben leren kennen en we daardoor bewust zijn dat we verbonden zijn met die andere christenen, dan voel je het als het ware aan den lijve. Dat is genade, die werkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende