U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bidden Voor Allen

Filippensen 1: 4 immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap,
Immers. Dit woord staat er niet in de grondtekst.
Blijdschap (Cha'ra) een kenmerkend woord in deze brief. Verbonden aan ‘charis’=genade
Verblijden (Chairo) ook kenmerkend. Ook verbonden aan ‘charis’=genade
Philippenzen 4:4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Met Blijdschap
Paulus schrijft dat hij in al zijn gebeden telkens voor u allen (daar heb je het weer: ‘allen’) met blijdschap bidt. Dat was geen verplichting voor Paulus. Paulus ligt daar op zijn knieën en bidt met blijdschap. Met dat woord ‘blijdschap’ is deze brief ook helemaal doordrenkt. Het wordt wel eens de brief van blijdschap genoemd. Machtelt en ik hebben die hippietijd meegemaakt. Toen was Machtelt net tot geloof gekomen. Als we in die tijd door het vondelpark liepen en iemand tegenkwamen die het dan weer even niet zag zitten, dan riepen we Filippenzen 4 vers 4, veel plezier. Daar staat: ‘Wees blij in de Heer ten alle tijde, wederom zeg ik u: wees blij.’ Maar dat betekent niet dat je zo’n ‘Big Smile’ van oor tot oor op je gezicht moet toveren. Willen we weten wat het wel is dan moeten we in de grondtekst gaan kijken.

Genade En Blijdschap
Ons woord ‘genade’ is in het Grieks ‘charis’. Het Griekse woord voor die blijdschap is ‘chara’ en dat is van dat vorige woord voor ‘genade’ afgeleidt. Eigenlijk roept Paulus ons dus op om vol van genade te zijn. Als ik dit eenmaal doorheb, dan heb ik daar toch wel enorm veel voordeel van voor mijn eigen praktisch leven. Stel dat ik me moet inspannen om blij te zijn en dat dan ook nog eens ‘ten allen tijde’, oftewel altijd. Dat wordt toch een verschrikkelijke, onmogelijke opdracht?! Dat zou betekenen dat we een leven van onhaalbaar zwoegen en zweten hebben. Maar als ik nu zie dat ik opgeroepen wordt om vol van genade te zijn in Christus dan word ik naar de bron van genade doorverwezen, die ik in de opgestane Christus mag vinden.
Als die bron van genade nu ook in je gebedsleven werkt en je dan door die ogen kijkt naar je broeders en zusters dan werkt dat echt iets heel anders uit. ‘Ik bid telkens voor jullie allen met blijdschap’. Waarom? Wat ziet hij dan bij hen?

Filippensen 1: 5 Wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.

Deelhebben - 'koinonia' Heel letterlijk: gemeenschap.
Aan
. - Eis Letterlijk: tot in
Prediking van het Evangelie - euag'gelion, goede berichten.
Tot
- achris, Letterlijk: tot aan.

Gemeenschap
Hier schrijft Paulus er direct achter wat hij bij hen ziet: ‘Vanwege jullie deelhebben aan het evangelie’. Nou heb ik in mijn Bijbel ‘de prediking van’ al tussen haakjes geplaatst want dat staat wel in de vertaling, maar dat is meer een hartenwens van de vertaler, lijkt mij zo. Het staat er in het geheel niet in de grondtekst. Die uitdrukking ‘deelhebben’ is voor mijn gevoel toch ook wel erg vrijblijvend. Hier wordt het Griekse woord ‘koinonia’ in de grondtekst gebruikt. Ja, Koinonia was ook een bekende gospelformatie uit de zestiger jaren en dat is nu precies het woord dat hier gebruikt wordt. De betekenis van dit woord is ‘gemeenschap’. Dat heeft een veel verstrekkender betekenis dan dat we er maar een beetje deel aan hebben. Waar hebben we dan gemeenschap mee? Hier zegt Paulus heel letterlijk weergegeven: ‘We hebben gemeenschap tot in het evangelie’. Nu wordt dat woord ‘gemeenschap’ te pas en te onpas gebruikt in de evangelische wereld.

Ongepast?
Ik zag laatst nog op de televisie dat er een reporter was in een evangelische kring, die de vraag stelde: ‘wat doen jullie nu na de dienst?’ Toen antwoordde een vrouw: ‘we hebben dan samen koffie drinken en dan hebben we ook nog gemeenschap met elkaar.’ Je zag het gezicht van die verslaggever vertrekken van ‘wat hebben we nou?’ Eigenlijk bedoelde ze dat ze gewoon na afloop nog samen wat met elkaar praten over van alles en nog wat.
Als we het woord ‘koinonia’ echt goed bekijken was de gevolgtrekking van die verslaggever nog niet eens zo gek. Dat wat wij onder een seksuele relatie verstaan zit ook wel degelijk in dat woord. De bron van het woord is namelijk de ‘koitus’, wat inderdaad slaat op de geslachtsdaad.
Als Paulus spreekt over ‘koinonia’ doelt hij natuurlijk niet op dat lichamelijk aspect, maar het meest intieme zit er wel degelijk in. Het gaat hier namelijk over de geestelijk meest intieme relatie die we kunnen hebben, maar dan de meest intieme relatie tot in het blijde nieuws. Dit woordje ‘gemeenschap’ komen we nog een keertje tegen in dit hoofdstuk.

Gemeenschap Aan Genade
Filippenzen 1: 7 deelgenoten van de mij verleende genade
Hier gaat het over het deelhebben aan mijn genade, schrijft Paulus. Ook hier heb ik weer iets tussen haakjes moeten zetten, want in de vertaling lezen we ‘de mij verleende genade’. Dat hele woordje ‘verleende’ staat weer niet in de grondtekst. Het gaat dus letterlijk over Paulus genade. Hij is de dienaar geworden van de genade. Hij heeft de volle reikwijdte van de genade aan ons bekend gemaakt. Alles wat wij in Christus ontvangen hebben is aan Paulus toevertrouwd. Paulus heeft dat bekend gemaakt in zijn brieven. Wij mogen daaruit putten. Die genade die God aan Paulus heeft toevertrouwd is onze basis. Wij hebben daar gemeenschap mee. Hier zie je hoe ver die intieme relatie werkt want wij zijn volkomen één gemaakt met die genade die Paulus mocht verkondigen. Daarom is het dat we gemeenschap hebben, oftewel volkomen één gemaakt zijn met het blijde nieuws, het evangelie. Daarmee zijn we weer terug bij onze uitgangstekst.
Vanzelfsprekend
Als je nou zo naar elkaar kijkt in de wetenschap van ‘jij hebt gemeenschap aan dat blijde nieuws en jij hebt dat ook, de genade daar heb je helemaal deel aan. Dat is jouw bron. Dat is datgene waar jij uit put’, als we zo naar elkaar kijken, dan is het toch logisch dat we ook voor elkaar op de knieën zijn? Dat is nou precies wat Paulus hier opschrijft: ‘Daarom bid ik voor jullie.’ Hij schrijft dat hij voor hen allen bid omdat zij gemeenschap hebben tot in dat blijde nieuws.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende