U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Waarom Bidden?

Ik heb uw gebed heel hard nodig en u hebt weer mijn gebed heel hard nodig. Waarom hebben we dat zo hard nodig? We zitten zo vaak te modderen met de praktijk van ons christen zijn. Wat hebben we het soms moeilijk met bepaalde broeders of zusters die ons pijn hebben gedaan. Wat hebben we het soms moeilijk met de omstandigheden. Misschien dat u denkt omdat het allemaal niet zo lekker gaat in dit leven. ‘Omdat ik tegenslag heb. Omdat ik geen baan meer heb. Omdat ik ziek ben.’ Dan merken we dat Paulus hier met iets heel anders aan komt.
We hebben het gebed zo hard nodig om echt te groeien in Gods genade. Daarom lezen we nu één van die gebeden van Paulus. Prachtig voorbeeld van hoe we voor elkaar mogen bidden.

Filippensen 1: 3 Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; ¦

Gedenken

Paulus begint dit gedeelte zoals Hij de meeste brieven begint met een gebed. Een letterlijke vertaling is hier: "Ik dank mijn God voor al mijn herinneringen aan jullie". Paulus denkt niet aan hen en krijgt zelfmedelijden omdat hij in de gevangenis zit. Hij had geen beschadigde emoties om wat hij meegemaakt had. Waarom? Genade! Hij zag op de rijkdommen, die hij in Christus bezat.

Allen
In zijn gebed denkt hij dan terug aan jullie ‘allen’. Dat woordje ‘allen’ staat er niet bij. De vertaler dacht misschien dat Paulus dat woordje ‘allen’ toch wel heel vaak in dit gedeelte naar voren bracht. Hij dacht: ‘laat ik het in mijn weergave maar beperken tot een enkele keer’. Maar in dit gedeelte overstroomt dit woordje ‘allen’ als het ware de hele tekst. Het is ervan doordrenkt. Dat kenmerkt dit gedeelte. Paulus sluit in zijn bidden geen enkele gelovige uit. Hij kijkt, als het ware, over de grenzen heen.
Vaak als wij in ons bidden denken aan de gelovigen, dan denken we aan ons groepje, maar Paulus denkt aan u allen. Hij betrekt elke gelovige in zijn gebed. Wij zijn wellicht aan het bidden voor deze en gene en dan komen we ineens in onze herinneringen aan bij dat ettertje van een broeder, die ons toch elke keer weer dwarszit. Of we denken ineens aan die zanik van een zuster, die maar niet kan ophouden met alles telkens weer op te rakelen. Paulus denkt hier in zijn gebed aan ‘allen’.Een andere mogelijke vertaling is: "Voor al jullie herinneringen aan mij", alsof hij heen wijst naar hun zorg voor hem. Ook dat is een reden voor zijn gebed.

Danken Vanwege De Genade
Is Paulus hier aan het vleien? Nee. Paulus en deze gelovigen pasten onafscheidelijk bij elkaar. Ze waren deelgenoten van zijn genade, Vers 7.
We zullen zien in dit gedeelte dat de genade in het leven van Paulus overstroomt. Paulus putte uit de bron die in Christus te vinden is. Dat is de bron van genade! Daar waar genade werkt wordt er met heel andere ogen gekeken naar die etter, dat vervelende broertje. Dat is een broertje ‘in Christus’. Die zuster, die altijd weer wat anders heeft aan te merken. Dat is een zuster ‘in Christus’. Als je put uit die bron van genade kijk je met heel andere ogen. Je bent dan zo dankbaar voor die genade, die je zelf gevonden hebt in Christus. Je bent je dan bewust dat God naar je kijkt en zegt: ‘Ik zie Mijn Zoon in jou’. Wat een dankbaarheid als die genade als een bron in je leven aanwezig is. Dan ben je ook dankbaar dat diezelfde genade werkt in die ander. Je weet dan dat als God naar die etter kijkt, dat God dan zegt: ‘Ik zie Mijn Zoon in hem’.

Genade Die Werkt
Dat is de genade, zoals die werkt in het leven van Paulus. Paulus denkt aan de broeders en zusters en roept het uit: ‘Ik dank mijn God zo vaak als ik jullie allen in herinnering breng’. Dat kan je niet zelf. Paulus kon dat ook niet zelf. Dat is genade, die werkt!
Paulus spreekt de broeders en zusters in warme bewoordingen toe. We hoeven ons niet achter onze volksaard te verschuilen. Levend in die genade mogen we in ons hart laten kijken. Paulus doet dat op een nuchtere, niet sentimentele wijze.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende