U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bidden In De Geest

Je hoort mensen praten over het bidden in de Geest. Dat is dan meestal ook nog behoorlijk behangen met ongrijpbare, totaal niet verstandelijk verklaarbare, voorstellingen. Ik heb zo wie zo al een broertje dood aan al dat mystieke gedoe. (Ik heb nooit een broertje gehad hoor! Dus a.u.b. geen condoleances.)
Toch kom je deze uitdrukking ‘Bidden in de Geest’ wel tegen in het nuchtere Woord van God, de Bijbel.
Efeze 6: 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, …

Een Unieke Bijbeltekst
Het is een unieke bijbeltekst want nergens anders in de Bijbel kom je verder deze oproep tegen. Dat maakt het op zich niet veel simpeler om het wat begrijpelijker te omschrijven. Maar toch kom je wel een gebed tegen in de Bijbel, die in verband wordt gebracht met de Geest.
Galaten 4: 6 En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
Paulus noemt de gelovigen hier zonen. In de daaraan voorafgaande verzen had hij uitgelegd dat ze dit recht om zoon te zijn ontvangen hebben doordat Christus hen vrijgekocht had.
Galaten 4: 4 – 5 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

De Geest Van De Zoon
Bij die zonen is de Geest van Gods Zoon in het hart aanwezig en die roept: Abba, Vader. Bij bidden hebben we misschien een devote voorstelling, maar hier wordt het door Paulus simpel ‘roepen’ genoemd. We kennen nog iemand in de Bijbel die dit riep.
Markus 14: 36 en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.
Christus maakte van Zijn hart geen moordkuil. Daarmee bedoel ik dat Hij echt alles met zijn Vader besprak. Dat mogen wij ook doen.
Filippenzen 4: 6 laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
Alles mogen we bekend maken aan God. Dat is bidden. Maar bidden in de Geest is net zoiets als dat de Geest van de Zoon van God zelf roept: Abba, Vader. We zagen dat als de Zoon zelf zo bidt Hij de uitkomst in handen van Vader laat: ‘Uw wil geschiedde’.

Verschil tussen Kind En Zoon
Het verschil tussen bidden en bidden in de Geest is dus hetzelfde verschil dat er ligt tussen het zeuren van kinderen en het verzoek van een volwassen zoon.
Ooit een kind in de supermarkt horen verzoeken: ‘Mamma, ik wil een mars, maar niet mijn wil, maar de uwe geschiedde.’? Het volk Israël zeurde in de woestijn als de ‘kinderen’ Israëls. Toen zij in Galaten vier vrijgekocht waren, was daar een verzoek, zoals zonen die doen.
Als Paulus in Efeze 6 aan het eind van zijn opsomming van de wapenrusting van God aankomt bij het laatste wapen, het gebed, roept hij ons op om in de Geest te bidden. In tegenstelling tot het zweverig imago dat deze uitdrukking heeft roept Paulus ons dus op om als volwassenen te bidden. Dat houdt dus in dat we ons gezonde verstand er dus goed bij houden..Bovendien houdt het in dat we de uitkomst in de handen van God laten.
Niet mijn wil, maar de Uwe’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende