U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hebreeën 4: 15 Wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde.

Soms willen we wel eens doorslaan in onze praktische toepassing van Bijbelgedeelten.
We weten dat de geadresseerde in de brief aan de Hebreeën de gelovige Jood onder het Nieuwe Verbond is. Voor Israël is Christus de Hogepriester. Onze band met Christus is stukken intiemer dan dat.
Het zou toch dwaas zijn als we de praktische les uit dit gedeelte voor ons eigen leven overboord zouden gooien omdat wij veel closer met de Heer zijn?

Wij willen zo graag de Heer leren kennen, die ons Leven is. Hier wordt ons een facet van onze Heer getekend dat ons enorm kan vertroosten en bemoedigen. Hij voelt mee met onze zwakheden.

De beproevingen van Christus vinden we opgetekend in de Evangeliën Mattheus, Markus en Lukas. We vinden er echter niets van terug in het Evangelie van Johannes. Wat is daar de oorzaak van?

Eigenlijk wordt het antwoord op deze vraag al gelijk aan de start van dat Evangelie opgeschreven:
Johannes 1: 1 – 2 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.
Johannes portretteert Hem in zijn Evangelie als God zelf.

Mattheus stelt Christus voor als de Koning. Markus tekent Hem als de Dienstknecht en in Lukas wordt Hij voorgesteld als de Mens. In al die drie hoedanigheden is beproeving een vanzelfsprekend onderdeel. Johannes is hierop echter de grote uitzondering.

Als mens werd de Heer beproefd. Daar deed satan ook wel goed zijn best voor. Als God was het uitgesloten dat er enige aansluiting zou kunnen zijn met een beproeving of verleiding tot zonde.
Jakobus 1: 13 God kan door het kwade niet verzocht worden.
Zoals het in Hebreeën staat is de Heer inderdaad verzocht geworden, maar zonde had geen enkele aanknopingspunt bij Hem.

De Heer voelt aan wat we doormaken bij onze beproevingen in het leven. Hij kent ze aan den lijve. Heel Mattheus 4 laat Hem schitteren als de overwinnaar over beproevingen. Is het dan niet heerlijk Hem te kennen als ons Leven?

Al is de Heer dan niet onze Hogepriester, Hij weet wel degelijk wat we doormaken en Hij is erbij als ons Leven. In Christus bezitten we alles om deze beproevingen te doorstaan.
Hebreeën 7: 25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina